FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Βιογραφικό Προέδρου

Βρυζίδης Λάζαρος - Καθηγητής Γενικού Τμήματος Μαθηματικών - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ,

έτος 1974 Μεταπτυχιακό ενδεικτικό εις την Πληροφορική και Επιχειρησιακή  έρευνα του  Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ,

έτος 1982 Διδακτορικό δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών με Πληροφορική» με επίδοση «ΑΡΙΣΤΑ», έτος 1993

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διορίστηκα στο ΚΑΤΕΕ Κοζάνης το έτος 1977, από το 1980 μέχρι σήμερα υπηρετώ στο ΤΕΙ Πειραιά.

Από 12.10.1984 υπηρετώ στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μου στο ΤΕΙ Πειραιά, διετέλεσα :

-          Προϊστάμενος Γενικού Τμήματος Μαθηματικών από 29.5.1985 μέχρι 31.8.1986

-          Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ από 30.4.1987 μέχρι 31.8.1989

-          Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ από 1.9.1994 μέχρι 1.7.1998

-          Πρόεδρος του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ από 1.9.1998 μέχρι 31.8.2002 και από 1.9.2002 μέχρι 31.8.2005

-          Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πειραιά & Νήσων από 1.9.2005 μέχρι Σεπτέμβριο 2009.

-          Επανεξελέγη Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με θητεία από 1.9.2008 μέχρι 31.8.2012

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-Αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων

Από την ίδρυση των ΤΕΙ 1404/82 μέχρι σήμερα, έχω διδάξει αυτοδύναμα στα      τμήματα : Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων το μάθημα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

 

-Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών

Από 1985 μέχρι το 1998 συμμετείχα με την ιδιότητα του Προϊσταμένου του Γενικού

Τμήματος Μαθηματικών του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή της Σχολής    Τεχνολογικών Εφαρμογών, στην Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του ΤΕΙ- ΠΕΙΡΑΙΑ, κυρίως ως προς την ύλη των Μαθηματικών.

 

 

-Πρόεδρος της επιτροπής ερευνών

Σαν Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, διετέλεσα πρώτος Πρόεδρος της επιτροπής από την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού 21.12.1988 μέχρι 31.8.1989.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου από 21.12.1988 μέχρι 31.8.1989 δημιουργήθηκε ο

Κανονισμός Λειτουργίας και υλοποιήθηκαν ερευνητικά προγράμματα όπως:

PRAFILE των επιχειρήσεων ενδύματος και πλεκτικής

Μοντέλα παλινδρόμησης στα πολυκριτήρια ανάλυσης

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά ,από 1.9.1998 μέχρι 31.8.2002 ήμουν και Πρόεδρος της επιτροπής ερευνών.

 

Εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω κατά

θεματική ενότητα έργα :

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Διοίκηση Παραγωγής: Ποιότητα - διαχείριση Ποιότητας.
 • Κοινωνική Οικονομία.
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην διαχειριστική.
 • Ήχος και μουσική τεχνολογία.
 • Πληροφορική Διοίκηση.
 • Διαχείριση κατασκευών έργου Πολιτικού Μηχανικού. 
 • Διοίκηση βιομηχανικών επιχειρήσεων. 
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 • Telematic Management.
 • International Marketing.
 • Management in Construction.
 • Structural Design and Construction Management.
 • European Masters programme in Advanced Textile Engineering.
 • Management and Technology.
 • Πληροφορική Τεχνολογία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ADAPT

 • Εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ με ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (194/337).
 • Συνεργασία ΜΜΕ, στον κλάδο του ιματισμού με σκοπό την προώθηση του ενδοευρωπαικού διακρατικού ενδύματος.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEONARDO

 • EDUSPIN
 • ICL
 • Training module for waste management for sme's
 • LEONARDO II
 • Ingreasing of the competency
 • Convention promoqual fpc
 • Distance learning course in Corporate management study program for Institudes of vocational training DiLC CoMa
 • Developing distance training courses for SMART Buldings Energy management
 • WEB –D
 • Increasing of the competency of mechanical SMES by continuing vocational training based on innovation and technological transfer

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TEMPUS

 

 • P JEP -03123-96
 • TACIS/UZB
 • JEP-08337/94
 • FLACE
 • TEMIS

 

SOCRATES- ERASMUS 

 • SOCRATES – 31692-IC-1-96-1-GR-ERASMUS-EPS-1

 

ΓΓΕΤ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ

 • Χάραξη στρατηγικής αξιοποίησης της πολιτισμικής κληρονομιάς της Γεωργίας - συμβολή του Ελληνικού πολιτισμού (με τη Γεωργία).
 • Προηγμένες τεχνικές αυτοματισμού των διεργασιών βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (με τη Γαλλία).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΒΕ

 

 • Ηχοβολητές βελτιωμένου βαθμού απόδοσης με χρήση νέων μαγνητών μεγάλου ενεργειακού γινομένου.
 • Προηγμένες τεχνικές αυτοματισμού των διεργασιών βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.
 • Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης ρ/τα εκπομπών.
 • ΦΕΣΤ ΑΒΕΕ.
 • Ερευνα και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος βιομηχανικού λογισμού -κοστολόγησης παραγωγικών μονάδων.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα τηλε-εκπαίδευσης μέσω δορυφόρου.
 • Σύστημα αναβάθμισης εφαρμογών ελεγκτών προγραμματιζόμενης λογικής.

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΝΕΔ

 • Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών αναφερομένων στη μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη δομών σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης – εκπαίδευσης, ατόμων με ειδικές ανάγκες με εφαρμογή τηλεματικής και πολυμέσων

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • LIFE99 ENV/GR/000567 Καθαρισμός πετρελαιοκηλίδων με τη μαγνητική μέθοδο CLEANMAG.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • Αυτόματη επεξεργασία υπερηχογραφήματος της καρδιάς από τον Η/Υ.
 • Ψηφιακή επεξεργασία και αναγνώριση σήματος φωνής .
 • Το φαινόμενο εναποθέσεως άμμου ή και λασποβροχής στην Ελλάδα σε συνδυασμό με αμμοθύελλες στη Σαχάρα».
 • Δημιουργία πειραματικού Αιολικού φωτοβολταικού υβριδικού σταθμού στο ΤΕΙ Πειραιά .
 • Ενισχυμένες δοκοί με ίνες υποβαλλόμενες σε στρέψη .
 • Μέτρηση του ρυθμού έκθεσης του αέρα από ακτινοβολία – γ στο Τ.Ε.Ι Πειραιά.
 • Οι σχέσεις των εισροών και εκροών του Σπουδαστικού δυναμικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Εκτίμηση πρότυπου κόστους.
 • Επίδραση της διακοπτικής συχνότητας μετατροπέα Σ.Ρ./Σ.Ρ., σε θέματα απόδοσης και θορύβου, κινητήρα Σ.Ρ.-Ξ.Δ.ελεγχόμενου από το τύλιγμα τυμπάνου.
 • Γεωγραφικός προσδιορισμός θέσης κινουμένου αντικειμένου και απεικόνιση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο σε χάρτη       προσπελάσιμο από το διαδίκτυο.
 • Ερευνα εφαρμογής της ενδεδειγμένης διαδικασίας νηματοποίησης και ύφανσης σε έγχρωμο βαμβάκι για την κατασκευή υφάσματος με φυσικό χρώμα».
 • Διεύρυνση ορίων εφαρμογής τεχνικής STRAIN GAUGES και βελτίωση της για μετρήσεις διάβρωσης οπλισμών σκυροδέματος.
 • Μελέτη επίδρασης ρύπανσης στην ενεργειακή συμπεριφορά Φ/Β πλαισίων.
 • Μη γραμμική ψηφιακή επεξεργασία και κατηγοριοποίηση Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.
 • Μία νέα προσέγγιση για την εισαγωγή στη λειτουργία του Τραντζίστορ».
 • Διανυσματικός έλεγχος τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα με τη μέθοδο του προσανατολισμένου πεδίου.
 • Εφαρμογή μεθόδων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για την υποκατάσταση καταστροφικών μεθόδων ανάλυσης υφασμάτων.
 • Μικρο-ελεγκτής νέας γενιάς τεχνολογίας RISK ως αναπτυξιακό εργαλείο σε εκπαιδευτικές ασκήσεις εργαστηρίου.
 • Ανάπτυξη πολυκριτηρίου συστήματος υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων.
 • Μελέτη ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος διοίκησης παραγωγής ναυπηγείου.
 • Ανάπτυξη (σχεδίαση – κατασκευή) ειδικού πληκτρολογίου υπολογιστή για χρήση από άτομα με κινητικές δυσκολίες.
 • Μελέτη της τριβολογικής συμπεριφοράς εργαλειοχαλύβων μετά από κατεργασίες επιφανειακής σκλήρυνσης.
 • Μία νέα μέθοδος στατιστικού προσδιορισμού της έναρξης της κρουστικής καύσης στους παλινδρομικούς κινητήρες Μ.Ε.Κ με ελεγχόμενη έναυση της καύσης.
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικής και πρακτικά εφαρμόσιμης μεθόδου βαφής των συνθετικών ινών υψηλών επιδόσεων Kevlar και Normex.
 • Η επίδραση της δημιουργίας χνουδιού, λόγω τριβής των νημάτων σε μεταλλικές επιφάνειες, στις φυσικομηχανικές ιδιότητες των νημάτων.
 • Νέα μέθοδος άμεσου προσδιορισμού σχέσης πάχους και διαμέτρου κοντόινων νημάτων.
 • Προσδιορισμός της αντίστασης τεχνικών υφαντών υφασμάτων από πολυπροπυλένιο στη δυναμική διάσχιση με κριτήριο την αντοχή αυτών στην εφελκυστική τάση.
 • Ανάπτυξη μεθόδου ινών νάιλον με χρώματα αντιδράσεως.
 • Συσκευή για τον προσδιορισμό της αντοχής κοντόινων νημάτων στη μεταξύ τους επιφανειακή τριβή.
 • Προσδιορισμός της σχέσης αντοχής των υφαντών υφασμάτων και των νημάτων που τα αποτελούν στην εφελκυστική τάση.
 • Ανάπτυξη πρωτότυπης εργαστηριακής συσκευής ελέγχου ποιότητας για τον προσδιορισμό της μετανάστευσης σχισίματος υφασμάτων.
 • Κατασκευή συσκευής για τη μέτρηση της διαπερατότητας του νερού στα γεωυφάσματα.
 • Απόδειξη των ιδιοτήτων υφασμάτων από high perfowance fibres και συσχετισμός με τις απαιτήσεις των αθλητών.
 • Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων γεωργικών ασφαλίσεων.
 • Ο βαθμός χρήσης εκ μέρους των Ελληνικών επιχειρήσεων σημάτων κοινωνικής ευαισθησίας.
 • Συνδυασμός αριθμητικών και συμβολικών χαρακτηριστικών για πρόγνωση βλαβών σε πραγματικό χρόνο με έμπειρο σύστημα.
 • Βέλτιστη μέθοδος εκτίμησης στατιστικής παραμέτρου με τη βοήθεια εκτιμητριών συναρτήσεων παρουσία οχληράς παραμέτρου.
 • Υπολογισμός της ειδικής θερμοχωρητικότητας στρώματος 3He προσφορυμένου σε γραφίτη σε πάχη μικρότερα του μονοατομικού, πάνω σε (grafoil) καλυμμένου με μονοατομικό στρώμα Αργού (Ar).
 • Το πρότυπο συνωστισμού D/M/S ως μοντέλο καθορισμού σταθμεύσεων σε εργασιακούς χώρους κλειστού τύπου.
 • Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου υπολογισμού των ανοχών χυτοπρεσσαριστών μηχανολογικών εξαρτημάτων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ

 

 • ·         Εκσυγχρονισμός Κεντρικής βιβλιοθήκης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • ·         Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και Δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) σπουδαστών ΤΕΙ.
 • ·         Διοίκηση Παραγωγής: Ποιότητα - διαχείριση Ποιότητας.
 • ·         Λειτουργία και ανάπτυξη Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  • Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Η/Υ συστημάτων.
  • Μετεξέλιξη του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας με προσθήκη ειδίκευσης στην σχεδίαση και βιομηχανική παραγωγή ενδύματος.
  • Μετεξέλιξη του Τμήματος Ηλεκτρονικής.
  • Μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων με την δημιουργία εξειδικεύσεων.
  • Μετεξέλιξη του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  • Μετεξέλιξης του Τμήματος Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  • Αρχική υλοποίηση στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ του Διαπανεπιστημιακού συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης για κάλυψη της ελληνικής βιβλιογραφίας.
  • Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών βιβλιοθήκης.
 • Αποτίμηση Εκπαιδευτικού έργου και παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • Αξιολόγηση - Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας.
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών - σπουδαστών ΑΕΙ – ΤΕΙ.
 • Δίκτυα ISDN μεταφοράς δεδομένων και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής.
 • Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε): Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και Μεταφορές.
 • Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε): Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες.
 • Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε): Βιομηχανική πληροφορική.
 • Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών Τμήματος Λογιστικής Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • Ευέλικτη υποστήριξη πολλαπλής βιβλιογραφίας.
 • Πρακτική άσκηση σπουδαστών Σ.Δ.Ο.
 • GU Net
 • Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων της χώρας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ.

ΕΠΕΑΕΚ Σεμινάρια

 

 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC.
 • Σεμινάριο κινητικότητας εργαλειομηχανές CNC.
 • Αναζήτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1999

 

 • Τεχνολογία μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού.
 • Περιβαλλοντικό Management.
 • Σχεδιασμός με Η/Υ - συστήματα CAD - βιομηχανικές εφαρμογές
 • Ιδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ΜΜΕ (Νέοι επιχειρηματίες)
 • Logistics Management.
 • Τεχνικοί εγκαταστάσεων και συντήρησης δικτύων εφαρμογών αερίων καυσίμων.
 • Τεχνικές συντήρηση και λειτουργία, ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
 • Υγεία και ασφάλεια, πρόληψη ατυχημάτων 1.
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας / διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος.
 • Χρηματοοικονομικό Management ΜΜΕ (για γυναίκες).
 • Τεχνικοί εγκαταστάσεων και συντήρησης δικτύων εφαρμογών αερίων καυσίμων.
 • Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και εργαλεία.
 • Υγεία και ασφάλεια, πρόληψη ατυχημάτων 2..
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας / διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος (τρόφιμα).
 • Δημιουργία απασχόλησης και δομών επαγγελματικής κατάρτισης για την προσαρμογή των τεχνικών επαγγελμάτων στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις του φυσικού αερίου.
 • Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO. AQAP) μετρολογία - ποιοτικός έλεγχος για την αμυντική βιομηχανία.
 • Εισαγωγή στους αυτοματισμούς.
 • Θέρμανση - ψύξη - κλιματισμός τμήμα α).
 • Θέρμανση - ψύξη - κλιματισμός τμήμα β).
 • Εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου (CNC) τμήμα α).
 • Εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου (CNC) τμήμα β).
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί - ελεγκτές (PLC) τμήμα α).
 • Προγραμματιζόμενοι λογικοί - ελεγκτές (PLC) τμήμα β.)
 • Ηλεκτροσυγκολλήσεις – οξυγονοκολλήσεις.
 • Επιμόρφωση σε τομέα οικονομίας και λογιστικής.
 • Αυτοματισμοί ηλεκτρολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων (α).
 • Αυτοματισμοί ηλεκτρολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων (β).
 • Αυτοματισμοί ηλεκτρολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων (γ).
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια καθηγητών ΤΕΕ.
 • Κατασκευαστικός τομέας.
 • Διοίκηση επιχειρήσεων (α).
 • Διοίκηση επιχειρήσεων (β).
 • Οικονομία και λογιστική (α).
 • Οικονομία και λογιστική (β).
 • Προγραμματισμός - έτοιμα πακέτα λογισμικού (α).
 • Προγραμματισμός - έτοιμα πακέτα λογισμικού (β).
 • Προγραμματισμός - έτοιμα πακέτα λογισμικού (γ).
 • Τεχνολογία της πληροφορικής - σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (α).
 • Τεχνολογία της πληροφορικής - σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (β).
 • Επικοινωνία Η/Υ - Δίκτυα (α).
 • Επικοινωνία Η/Υ - Δίκτυα (β).
 • Μηχανολογικές κατασκευές τεχνολογία ποιοτικός έλεγχός (α).
 • Μηχανολογικές κατασκευές τεχνολογία ποιοτικός έλεγχός (β).
 • Μηχανολογικές κατασκευές τεχνολογία ποιοτικός έλεγχός (γ).
 • Μηχανολογικές κατασκευές τεχνολογία ποιοτικός έλεγχός (δ).
 • Τηλεπικοινωνίες (α).
 • Τηλεπικοινωνίες (β).
 • Τηλεπικοινωνίες (γ).
 • Δίκτυα (α).
 • Ενεργειακά συστήματα - διαχείριση - εξοικονόμηση ενέργειας (β).
 • Τεχνολογία της πληροφορικής - σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (Θεσ/κη).
 • Επικοινωνία Η/Υ - Δίκτυα (Θεσ/κη).
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Οικονομία και Λογιστική.
 • Αυτοματισμοί ηλεκτρολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων (α).
 • Αυτοματισμοί ηλεκτρολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων (β).
 • Συγκολλήσεις.
 • Ηλεκτροσυγκόλληση-οξυγονοκόλληση.
 • Ηλεκτρικές μηχανές.
 • Διάβρωση υλικών.
 • Χρηματοοικονομικό Management ΜΜΕ (για γυναίκες).
 • Τεχνολογία πληροφορικής - Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα 1.

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2000

 • Ηλεκτρολόγοι οικιακών εγκαταστάσεων.
 • Υπάλληλοι χώρων μαζικής εστίασης.
 • Διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου.
 • Υπάλληλοι χώρων μαζικής εστίασης.
 • Τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας.
 • Τεχνολογίες ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού.
 • Τεχνικοί συντήρησης και λειτουργίας οχημάτων σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Τεχνίτες φυσικού αερίου.
 • Συμμόρφωση / σήμανση προϊόντων CE.
 • Συντήρηση και επισκευή συσκευών και εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας.
 • Τεχνικοί δικτύων φυσικού αερίου.
 • Μηχανικοί αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας.
 • Εργασίες υδραυλικών.
 • Εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
 • Μηχανολογία βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Τεχνικοί κλιματιστικών και ψυκτικών μηχανημάτων.
 • Περιβαλλοντικό Management.
 • Συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού.
 • Εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
 • Εργασίες υδραυλικών.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 • Δημιουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • Πρακτική άσκηση τελειοφοίτων και αποφοίτων σε επιχειρήσεις.
 • Κατάρτιση στη λήψη Επιχειρησιακών αποφάσεων με χρήση εφαρμογών επιχειρησιακής πληροφορικής.
 • Σύνδεση ΑΕΙ/ΤΕΙ με επιχειρήσεις.
 • Κατάρτιση στη λήψη Επιχειρησιακών αποφάσεων με χρήση εφαρμογών επιχειρησιακής πληροφορικής.
 • Οργάνωση διοικητικών υπηρεσιών, καταγραφή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της δημοτικής επιχείρησης πολιτισμού και ανάπτυξης Ν.Μάκρης.
 • Διενέργεια κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταξύ εργαζομένων ή φοιτητών σε συνεργασία με την εταιρία G & K, εξειδικευμένη στον τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με εφαρμογή της τεχνολογίας INTERACTIVE MULTIMEDIA.
 • Τεχνολογία θερμικών κατεργασιών εργαλειοχαλύβων καλουπιών.

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝA ΣΕΜΙΝΑΡΙA

παλαιοτέρων ετών τα οποία ολοκληρώθηκαν μετά την 01-09-1989

 

 • Οικονομικές Προβλέψεις.
 • Επαγγελματική κατάρτιση γυναικών.
 • Επιχειρηματική πρωτοβουλία – επιχειρηματικότητα.
 • Μεθοδολογία Εκπόνησης αναλογιστικών μελετών.
 • Στατιστική Μεθοδολογία στην λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Οργάνωση και Διοίκηση Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Εργαλειομηχανές CNC χρηματοδοτούμενα από τον ΟΕΕΚ.
 • Εφαρμοσμένοι βιομηχανικοί αυτοματισμοί (PLC, επεξεργασία δεδομένων).
 • Τριβή και φθορά των υλικών, λίπανση & λιπαντικά.
 • Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.
 • Μετρήσεις, πειραματικές διατάξεις και επεξεργασία δεδομένων στις μηχανές που κινούνται με ρευστά με τη χρήση Η/Υ.
 • Λογιστική κόστους - κοστολόγηση - αναλυτική λογιστική σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ..
 • Εφαρμογές πληροφορικής στον αυτοματισμό γραφείου.
 • Ηλεκτρολογικό /Ηλεκτρονικό σχέδιο με το πακέτο OR CAD.
 • Γραφικές τέχνες με χρήση Η/Υ.
 • Εφαρμοσμένη οργανωτική και διοικητική των επιχειρήσεων.
 • Εφαρμογές πληροφορικής στον αυτοματισμό γραφείου.
 • Οικονομικές Προβλέψεις.
 • Επιχειρησιακή πληροφορική και συστήματα αποφάσεων.
 • Οικονομοτεχνικές και αναλογιστικές μελέτες.
 • Επαγγελματική κατάρτιση ασφαλιστικών συμβούλων.
 • Κατάρτιση γυναικών για εκπόνηση οικονομοτεχνικών και αναλογιστικών μελετών.
 • Κατάρτιση γυναικών για απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Κατάρτιση γυναικών για απασχόληση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
 • Εκπαίδευση σε θέματα της στατιστικής, της υγιεινής και ιατρικής στατιστικής.
 • Μεθοδολογία Εκπόνησης αναλογιστικών μελετών.
 • Σχεδιασμός αναλογικών, ψηφιακών, προγραμματισμένων κυκλωμάτων (VLSI) με Η/Υ.
 • Κατάρτιση επαγγελματικών συμβούλων εργασιακών σχέσεων.
 • Εφαρμογές πληροφορικής στον αυτοματισμό γραφείου.
 • Διαφήμιση και επικοινωνία.
 • Οικονομικά και λογιστικά θέματα ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη μελισσοκομία.
 • Σχεδιασμός τεχνικών έργων.
 • Κατάρτιση στελεχών για εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών.
 • Εφαρμογή των ηλ/κών ισχύος στην ηλεκτρική κίνηση και σύγχρονοι μέθοδοι ελέγχου των ηλεκτρονικών μηχανών.
 • Νέες τεχνολογίες και σύγχρονοι μέθοδοι συντήρησης σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.
 • Κατάρτιση στελεχών για εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών.

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. 1. «Ανάπτυξη Μαθηματικού μοντέλου πρόβλεψης κατανομών της ροής του σπουδαστικού δυναμικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Δρ. Λάζαρου Βρυζίδη, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά.
  Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης τεύχος /Νο 24 ΑΘΗΝΑΙ/ΑTHENES/ATHENS 2001.

 1. Το πρότυπο συνωστισμού «με ραντεβού» ως λειτουργικό μοντέλο σταθμών αυτοκινήτων εργαζόμενων σε μεγάλες εργασιακές μονάδες των: Δρ. Κων/νου Κοντέση, Δρ.Λαζάρου Βρυζίδη, Καθηγητή και Δρ. Μιχαήλ Κοντέση.
  Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης τεύχος/Νο 23 ΑΘΗΝΑΙ/ΑΤΗENES/ATHENS 2001

 

 

 1. 3. STATISTICAL TESTING OF EMPIRICAL RESEARCH

HYPOTHESES IN ACCOUNTING

k. KANTZOS – L. VRIZIDIS

JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS

΄Εχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση, σχετική βεβαίωση

 

 1. Στατιστική Ανάλυση Στοιχείων Επιχειρήσεων για την αξιολόγηση τελειοφοίτων σπουδαστών ΤΕΙ των: Δρ. Βρυζίδη Λάζαρου, Δρ. Αλαφοδήμου Κων/νου , Δρ. Κωστάκη Κων/νου, Καθηγητών ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και Δρ. Ιωαννίδη Χαράλαμπου Λέκτορος Ε.Μ.Π.

Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
τεύχος Νο 25 ΑΘΗΝΑΙ/Α
THENES/ATHENS 2001

 1. Aξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των ΤΕΙ, με στοιχεία σπουδαστών των: Δρ. Αλαφοδήμου Κων/νου, Δρ. Βρυζίδη Λάζαρου, Καθηγητή ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δρ. Θεοφίλη Ελένη, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δρ. Ιωαννίδη Χαράλαμπου, Λέκτορα ΕΜΠ,Δρ.Κωστάκη Κων/νου, Καθηγητή ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Επιστημονική Επιτηρίδα «ΣΠΟΥΔΑΙ» Πανεπιστημίου ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΄Εχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση

 

 1. Επεξεργασία στοιχείων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ με χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.) των Δρ Αλαφοδήμου Κων/νου Καθηγητή ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δρ Βρυζίδη Λάζαρου Καθηγητή ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δρ Θεοφίλη Ελένη, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δρ Ιωαννίδη Χαράλαμπου Λέκτορα ΕΜΠ, Δρ Κωστάκη Κων/νου Καθηγητή ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
  ΄Εχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση στο τεύχος 26 Αθήνα 2001

 

 

7.  INVOLVING MODELLING INFORMATION IN THE SERUCTURE OF AN EXPERT SYSTEM FOR REAL-TIME FAULT DIAGNOSIS
C. ANGELI, L. VRIZIDIS

Ανακοίνωση σε Διεθνή Συνέδριο

 

8.  Τρόποι Διδασκαλίας για τη λύση Μαθηματικών Προβλημάτων
Δρ Βρυζίδης Λάζαρος, εργασία ως Μονογραφία (1998)

 

9. DEVELOPING THE USER INTERFACE FOR AN ONLINE KNOWLEDGE – BASED SYSTEM 

IASTED 21st International Conference on Applied Informatics

InnsbruckAustria, 10-13 February, 2003

 

10. Expansion of tertiary education and labor market mismatches in Greek society: A critical approach

Dr. Lazaros Vrizidis, Rector, and

Dr. Constantine Cantzos, Vice Rector,

Διεθνές Συνέδριο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΚΟΥΒΑ Φεβρουάριος 2010

«Universidad 2010 –The   University for a better world»

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑΒΙΒΛΙΑ:

 

1. Αριθμητική Ανάλυση

Αλγοριθμική Προσέγγιση

Δ. Κυτάγια – Λ. Βρυζίδη

 

2. Συμπληρώματα Αριθμητικής Ανάλυσης και Εφαρμογές

Λ. Βρυζίδη

 

3. Διαφορικές Εξισώσεις

Λ. Βρυζίδη – Γ. Γεωργούδη

 

4. Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

Γ. Γεωργούδη – Λ. Βρυζίδη

 

5. Μαθηματικά ΙΙΙ Εφαρμοσμένα

Αντ.Αλεξανδρόπουλου - Λ. Βρυζίδη