ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στόχο της συμβουλευτικής αποτελεί η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές που φοιτούν σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά. 

τηλ.επικοινωνίας: 210-5381596

φαξ.: 210-5381597

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.