ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Π.Σ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο συγκεκριμένος Τομέας ασχολείται με την Καινοτόμο Δράση που ενθαρρύνεται μέσω της πράξης της Πρακτικής Άσκησης Ο Τομέας ανήκει στη ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες) Καινοτόμο Δράση και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στη διοικητική δομή της Πράξης (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους τρίτους). Επιπλέον μπορεί να είναι Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων τεχνολογιών), αλλά και μη Τεχνολογική (εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας μη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την αγορά εργασίας. Υπό αυτή την έννοια, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί μία πρόταση ως καινοτομική, δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή με ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα. Η προσέγγιση των στόχων, εκτιμάται ότι θα γίνει εφικτή διαμέσου του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της πραγματοποίησης ενός συνόλου δράσεων, οι οποίες θα συναρτώνται με έναν ολοκληρωμένο κύκλο όλων των επιμέρους δράσεων.

Ε-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  & This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.