ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες, 12:00-15:00
Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω