ΣΤΕΦ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

- Τμήμα Αυτοματισμού

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων

- Τμήμα Ηλεκτρονικών

- Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

- Τμήμα Μηχανολόγων

- Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

- Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών