Πανάγου Βασίλειος

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα:

Προσωπική Σελίδα:  

Email:

     vas.panagou @teipir.gr
Μαθήματα:
  1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
  3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Γραφείο: Δ210 - 2οσ όροφος / Κτίριο Δ/ Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω , Αθήνα 122 44
Τηλέφωνο:  +30 (210) 538-1543 & 210- 5690768
Ώρες υποδοχής σπουδαστών: Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-14:0010