«CLEANMAG: Μαγνητική Τεχνολογίας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Πετρελαϊκής Ρύπανσης»

Στις 3 Φεβρουαρίου 2012, έγινε τελετή βράβευσης των ΑΕΙ  στο Υπουργείο Παιδείας  Δια Βιου Μαθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος  «Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία».

http://excellence.minedu.gov.gr/events/102-eventminedu

Από τις υποβληθείσες προτάσεις, τα ΑΕΙ εκπροσωπήθηκαν από τέσσερεις ερευνητικές ομάδες μία εκ των οποίων ήταν αυτή του Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά, για την καινοτομία με τίτλο «CLEANMAG:  Μαγνητική Τεχνολογίας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Πετρελαϊκής Ρύπανσης»

 

Στην τελετή αυτή παρέστησαν:

 ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά , καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης , και την την επιστημονική ομάδα εκπροσώπησαν οι παρακάτω καθηγητές:

Γεώργιος Νικολαΐδης , καθηγητής του Τμήματος ΦΧΤΥ (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Σοφία Καλογεροπούλου, καθηγήτρια, Προϊσταμένη του Τμήματος ΦΧΤΥ (Συνεργάτης)

Γιάννα Ατανάσοβα, Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος ΦΧΤΥ(Συνεργάτης)

Στυλιανός Κουτρουμπάς, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος ΦΧΤΥ (Συνεργάτης)

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ :

  

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ , καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης

 

 Από αριστερά :  Κουτρουμπάς, Ατανάσοβα, Καλογεροπούλου, Νικολαΐδης

 

με την Υπουργό κ. Διαμαντοπούλου, μετά την τελετή βράβευσης

Το όλο ερευνητικό έργο με σκοπό την προβολή του, βιντεοσκοπήθηκε από εντεταλμένο συνεργείο. Το βίντεο που προέκυψε διάρκειας 13 λεπτών ανέβηκε από το Υπουργείο στο διαδύκτιο και μπορείτε να το δείτε στην διεύθυνση

..........l.l.ll.l.l 

Εκτός από την γενική περιγραφή της μεθόδου CLEANMAG στο site του Υπουργείου, μια πιό εμπεριστατωμένη επιστημονική παρουσίαση σε Power Point μπορείτε να την δείτε και εδώ:

Μετά το CLEANMAG τι γίνεται ερευνητικά στο ΤΕΙ στον τομέα της θαλάσσιας αντιρρύπανσης;;

Από τον Σεπτέμβριο του 2010, το Τμήμα ΦΧΤΥ (Νικολαΐδης, Ατανάσοβα)  σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών (Φράγκος, Πουλίζος, Τσιτομενέας) συμμετέχει στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας MED με τίτλο :

MED-TOSCA : Tracking Oil Spills and Coastal Awareness Network

σε συνεργασία με την Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να αναπτύξει τα μέσα (πειραματικά και διοικητικά) αντιμετώπισης θαλάσσιων ατυχημάτων και ειδικότερα σε σχέση με θέματα πετρελαϊκής ρύπανσης (Oil Spill Tracking / and response) καθώς και σε θέματα έρευνας και διάσωσης (SAR).  (αναλυτικά δείτε το site : www.tosca-med.eu )

Σε αυτό το ερευνητικό έργο , η ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ Πειραιά έχει αναλάβει να σχεδιάσει και να κατασκευάσει 35 ειδικούς πλωτήρες οι οποίοι διαθέτουν σύστημα GPS όπου η αποστολή της θέσεώς τους σε έναν κεντρικό υπολογιστή επιτυγχάνεται είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας (GPS/GSM/GPRS) είτε μέσω δορυφορικής επικοινωνίας (GPS/ SAT/ IRIDIUM) . 

Οι πλωτήρες αυτοί φέρουν εξάρτηση με ελαιόφιλα πτερύγια σε σχήμα αστέρα. Οταν ριφθούν μεσα σε μια πετρελαιοκηλίδα, τα πτερύγια λόγω του ελαιόφιλου χαρακτήρα τους προσκολλώνται στο πετρέλαιο και έτσι οι πλωτήρες ακολουθούν την κίνηση της πετρελαιοκηλίδας. Συγχρόνως εκπέμπουν το «στίγμα» της θέσεώς τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανα 15 λεπτά)  το οποίο λαμβάνεται στο θάλαμο επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μετακίνησς μιας πετρελαιοκηλίδας, βοηθώντας στον συντονισμό των επιχειρήσεων αντιμετώπισης του ατυχήματος.

 

Σχέδιο του πλωτήρα και η τελική πραγματική του μορφή (πρωτότυπο).

Πραγματικό πείραμα ανίχνευσης θέσεως στην Τεργέστη τον Απρίλιο του 2012.

Στον παραπάνω χάρτη φαίνονται οι διαδοχικές θέσεις του πλωτήρα ο οποίος ρυθμίστηκε να εκπέμπει τις συντεταγμένες θέσεως κάθε 15 λεπτά.

Η αρχική θέση του ήταν στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών Ερευνών (OGS) στην τοποθεσία Gorgo Gripta Grante. Από εκεί βλέπουμε την διαδρομή στην πόλη μέχρι που φθάνει στην παραλία. Από εκεί βλέπουμε την ευθύγραμμη κίνηση (με σκάφος) το οποίο έχει κάποια ταχύτητα μέχρι το κέντρο του χάρτη, όπου πλέον ο πλωτήρας ρίπτεται στην θάλασσα και από εκεί παρακολουθείται η αργή κίνησή του λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και του ανέμου για 12 περίπου ώρες.

Λόγω χαμηλής χωρητικότητας της χρησιμοποιούμενης μπαταρίας (1000 mAh) το σήμα έπαψε να εκπέμπεται μετά από δώδεκα ώρες, με αποτέλεσμα ο πλωτήρας αυτός να χαθεί.

Στην βελτιωμένη τελική «έκδοση» του πλωτήρα αυτού χρησιμοποιούνται πλέον μπαταρίες συνολικής χωρητικότητας  13500 mAh, όπου η διάρκειά τους (εκπέμποντας ανά 15 λεπτά) να είναι της τάξεως πέραν των 400 ωρών (πάνω από 15 ημέρες ) και επιπλέον φέρουν και εξωτερικό στροβοσκοπικό LED, το οποίο συνεχίζει την λειτουργία του για 100 επιλέον ώρες μετά την διακοπή αποστολής σήματος, με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται οι πλωτήρες κατά την διάρκεια της νύχτας οπτικά και από μεγάλη σχετικά απόσταση ώστε να ανακτούνται.