Print this page

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. , από την ίδρυσή της με το Νόμο 1404/1983 μέχρι σήμερα, παρέχει υψηλού επιπέδου ανώτατη εκπαίδευση, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη εκπαιδευτική παράδοση. Παράλληλα έχει να επιδείξει μιά δυναμικά αυξανόμενη παρουσία και συνεισφορά στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Στελεχώνεται από εκπαιδευτικό - ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό το οποίο έχει ανανεωθεί σε σημαντικό βαθμό, διαθέτει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά / διοικητικά προσόντα και εμπειρία και αποτελεί εχέγγυο για την εξέλιξη της Σχολής και την διαρκή προσφορά της στη σύγχρονη κοινωνία, παραγωγή και οικονομία.

Η Σχολή στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  στην ιστορική περιοχή του Ελαιώνα των Αθηνών (Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη, Αιγάλεω 12244) όπου και καταλαμβάνει τα κτίρια Β, Γ, Ε και Ζ. 

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από επτά (7) Τμήματα Μηχανικών (Αυτοματισμού, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Κλωστοϋφαντουργών, Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών) τα οποία προσφέρουν τετραετή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης τα Τμήματα της Σ.Τ.ΕΦ. προσφέρουν σειρά Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών  είτε αυτοδύναμα είτε σε σύμπραξη ή συνδιοργάνωση με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μαλατέστας Παντελής   τηλ: 210 5381011  Fax: 210 5450967

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Δρ Λ. Αθανασοπούλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παπακυριάκου Χρυσούλα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Γραμματεία Σ.Τ.ΕΦ., Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. , Θηβών 250 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω 12244

Τηλέφωνο: +30 210 538-1011, -1212

Fax: +30 210 5450967

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Ιστοσελίδα:  http://www.puas.gr/index.php/el/departments-3/stef 

Στρατηγικοί Στόχοι, Πολιτικές και Διαδικασίες

 

 Κεντρικός σκοπός της Σ.Τ.ΕΦ. είναι η επιδίωξη της Αριστείας στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα καθώς και η Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση (σύνδεση με την ελληνική και διεθνή οικονομία και κοινωνία). Αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η προετοιμασία αποφοίτων με αίσθημα επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης αλλά και ικανών να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις ενός έντονα  ανταγωνιστικού και διεθνοποιημένου επαγγελματικού περιβάλλοντος και μίας πολυπολιτισμικής, διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας.

Ο κεντρικός αυτός σκοπός αυτός εξειδικεύεται στους εξής επιμέρους στρατηγικούς στόχους, πολιτικές και διαδικασίες επίτευξής τους:

Ι. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παροχή σύγχρονων και ελκυστικών προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε διεθνώς καταξιωμένα αντικείμενα:

• Περιοδική  διαδικασία  ανανέωσης  των  προγραμμάτων  λαμβάνοντας  με  συστηματικό τρόπο υπόψη

   (α) τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,

   (β) τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, όπως εκφράζονται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,

   (γ) τις κατευθύνσεις και επιλογές των αντίστοιχων ΑΕΙ της αλλοδαπής,

   (δ) την τακτική ανατροφοδότηση από την αγορά εργασίας ως προς το προφίλ των αποφοίτων.

• Έμφαση  στην  ποιότητα  της  βιβλιογραφίας,  των  διδακτικών  εγχειριδίων,  διδακτικών σημειώσεων και του εκπαιδευτικού εν γένει υλικού που υποστηρίζει τα προγράμματα σπουδών και το οποίο θα πρέπει να διατίθεται έντυπα και ηλεκτρονικά, με αξιοποίηση των  συστημάτων  ηλεκτρονικής  μάθησης  και  του  ελεύθερου  λογισμικού  ανοιχτού κώδικα.

  

Έμφαση στο έμψυχο δυναμικό της Σχολής, στην διατήρηση του υπάρχοντος και στην προσέλκυση προσωπικού υψηλών προσόντων:

• Εξασφάλιση υγιούς, ήρεμου και αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας,

• Θέσπιση κινήτρων με ανάδειξη των καθηγητών που διακρίνονται για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,

 • Θέσπιση  διευκολύνσεων  και  ενθαρρυντικών  μέτρων  για  το  νεώτερο  σε  ηλικία  και βαθμίδα εκπαιδευτικό προσωπικό στην επιδίωξη της αριστείας στην εκπαίδευση,

• Ενθάρρυνση διατμηματικών συνεργασιών σε επίπεδο διδασκαλίας (και έρευνας)

• Ενθάρρυνση  και  υποστήριξη  της  κινητικότητας  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού  για απόκτηση διεθνούς εμπειρίας σε ΑΕΙ της αλλοδαπής,

• Ενθάρρυνση των ανταλλαγών και της διασύνδεσης με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της οικονομίας, της παραγωγής και των υπηρεσιών.

• Διαρκής  πίεση  προς  το  Υπουργείο  Παιδείας  δια  της  Διοίκησης  του  Ιδρύματος  για κάλυψη των οργανικών κενών σε προσωπικό κάθε κατηγορίας.

• Αξιοκρατική επιλογή συνεργατών και υποτρόφων υψηλών προσόντων, για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Εξασφάλιση  νέων  και  συντήρηση  των  υπαρχουσών  υλικοτεχνικών  υποδομών  για  την υποστήριξη των προγραμμάτων σπουδών:

• Συστηματική διεκδίκηση κονδυλίων από εθνικές και διεθνείς πηγές για την συντήρηση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής (χώροι, επίπλωση, εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, εξοπλισμός ασφαλείας, κλπ.)

• Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

• Σύσταση επιτροπής για την επιδίωξη ανανέωσης ακριβού εξοπλισμού μέσω δωρεών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα κλπ.

• Ανάπτυξη σχεδίου για την βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του υπάρχοντος εξοπλισμού μέσω συνεργασιών ατόμων ή Εργαστηρίων ή Τμημάτων.

 

Εξασφάλιση σαφούς  θεσμικού  πλαισίου και  πλήρων  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  για  τους φοιτητές:

• Επιδίωξη της μέγιστης και αμεσότερης δυνατής δημοσιότητας για όλα τα κείμενα και τις αποφάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο σπουδών (Οργανισμός, Εσωτερικός Κανονισμός, Κανονισμοί Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κανονισμοί Λειτουργίας Εργαστηρίων, Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών, Πειθαρχικό δίκαιο φοιτητών, Προσκλήσεις για εγγραφές, κλπ.), με αξιοποίηση των τεχνολογιών διαδικτύου.

• Επιδίωξη της μέγιστης και αμεσότερης δυνατής επίκαιρης ενημέρωσης για ευκαιρίες και προσκλήσεις που ενδιαφέρουν τους φοιτητές, όπως: κινητικότητα στο εξωτερικό / ανταλλαγές, πρακτική άσκηση, ημερίδες – σεμινάρια – διαλέξεις, σίτιση και περίθαλψη, συμμετοχή σε δράσεις και διαγωνισμούς εντός και εκτός ιδρύματος, μεταπτυχιακές σπουδές, κλπ., με αξιοποίηση των τεχνολογιών διαδικτύου.

• Εξασφάλιση απρόσκοπτης εξέλιξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε εξαμήνου, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές συνθήκες της χώρας,

• Εξασφάλιση της καλής και ταχείας εξυπηρέτησης των φοιτητών από τις Γραμματείες των Τμημάτων και της Σχολής σε θέματα έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πτυχίων, συστατικών επιστολών, κλπ.

• Αξιοποίηση  των  διαδικτυακών  υπηρεσιών  για  να  πλήρη  πρόσβαση  στις  ανωτέρω πληροφορίες και ενημερώσεις από μακριά (remote users) και από κινούμενους χρήστες (mobile users).

• Εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων μελέτης και πρόσβασης στο διαδίκτυο, με ελεύθερο πρόγραμμα σε ημερήσια βάση, για την αξιοποίηση του κενού χρόνου μεταξύ μαθημάτων.

 

ΙΙ. ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

• Θέσπιση ενθαρρυντικών και υποστηρικτικών μέτρων για τους καθηγητές που επιδιώκουν ή / και επιτυγχάνουν στη διεκδίκηση κονδυλίων για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

• Έμπρακτη υποστήριξη των καθηγητών, ιδιαίτερα των νεώτερων / χαμηλότερων βαθμίδων για την συμμετοχή σε ποιοτικά διεθνή συνέδρια και διοργανώσεις.

• Υποστήριξη, συμμετοχή και ποιοτική αναβάθμιση των συνεδρίων και των ημερίδων που οργανώνει το ίδρυμα και των έντυπων και ηλεκτρονικών του επιστημονικών εκδόσεων,

• Θέσπιση ενθαρρυντικών και υποστηρικτικών μέτρων για τους καθηγητές που δημοσιεύουν σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, συμμετέχουν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συγγράφουν επιστημονικά βιβλία, προβάλλουν το ίδρυμα με ομιλίες ή άλλες δράσεις που φέρνουν την ευρύτερη κοινωνία σε επαφή με την επιστήμη και το ίδρυμα.

• Θέσπιση ενθαρρυντικών και υποστηρικτικών μέτρων για τους καθηγητές που εμπλέκουν στις ερευνητικές τους δραστηριότητες προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές.

• Θέσπιση ενθαρρυντικών και υποστηρικτικών μέτρων για καθηγητές που συμμετέχουν σε ευρύτερα εθνικά ή διεθνή σχήματα ερευνητικών συνεργασιών, του ακαδημαϊκού ή του παραγωγικού χώρου,

• Έμφαση στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πειραιά, ως κρίσιμου παράγοντα στην απρόσκοπτη εξέλιξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων. Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Σχολής στην Επιτροπή του ΕΛΚΕ, με προτάσεις για χρηματοδότηση των ανωτέρω ενθαρρυντικών μέτρων και δράσεων.

• Έντυπη   αλλά   κυρίως   ηλεκτρονική   προβολή   των   αποτελεσμάτων   της   ερευνητικής προσπάθειας του ιδρύματος και προβολή των περιπτώσεων προσωπικού ή/και έργων που διακρίθηκαν και πρόβαλαν το ίδρυμα.

• Σύσταση διαρκούς επιτροπής για την άμεσο εντοπισμό και ενημέρωση του προσωπικού για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης της έρευνας από εθνικές και διεθνείς πηγές, στα αντικείμενα ενδιαφέροντος της Σχολής.

• Συστηματική επιδίωξη ερευνητικών συνεργασιών με σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με διακεκριμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς έρευνας και παραγωγής (ΑΕΙ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Επιμελητήρια, εταιρίες, κα.)

 

ΙΙΙ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

• Ενθάρρυνση   προσωπικού   και   καθηγητών   για   συμμετοχή   σε   προγράμματα   διεθνών ανταλλαγών, για έρευνα, εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, διοίκηση – διαχείριση.

• Προβολή της Σχολής, των Τμημάτων της, των προσφερομένων προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων του προσωπικού της, με έντυπο αλλά κυρίως με ηλεκτρονικό τρόπο, διαδικτυακά, στην ελληνική και οπωσδήποτε και στην αγγλική γλώσσα.

• Διεύρυνση  των  προπτυχιακών  μαθημάτων  που  προσφέρονται  στην  αγγλική  γλώσσα  για προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Εκμετάλλευση  των  ευρωπαϊκών  κονδυλίων  για  ανταλλαγές  με  στόχο  την  προσέλκυση υποψηφίων διδακτόρων της αλλοδαπής για εκπόνηση μέρους της έρευνάς τους στη Σχολή.

• Συστηματική  επιδίωξη  σταθερών  σχέσεων  και  διαύλων  επικοινωνίας  με  παραγωγικούς φορείς που απασχολούν αποφοίτους της Σχολής, που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα ή που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες. Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, επισκέψεων προσωπικού και φοιτητών σε σταθερή βάση.

 

Η Διοίκηση της Σ.Τ.ΕΦ.

Η Σχολή διοικείται από

• το Διευθυντή Σ.Τ.ΕΦ., 

• τη Διεύθυνση (πρώην Συμβούλιο) Σ.Τ.ΕΦ., στην οποία συμμετέχουν ο Διευθυντής, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών χωρίς δικαίωμα ψήφου, και 

• τη Γενική Συνέλευση Σ.Τ.ΕΦ., η οποία θα λειτουργήσει μετά την έγκριση του Οργανισμού του ιδρύματος (Ν. 4009/2011, άρθρα 2 και 9, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν).

Η Διεύθυνση της Σ.Τ.ΕΦ.

 

Η σημερινή Διεύθυνση της Σ.Τ.ΕΦ. είναι:

Διευθυντής

Αναπληρωτής Διευθυντής

Μαλατέστας Παντελής Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος  1. Τσελές Δημήτριος
2. Βασιλειάδης Σάββας 2. Σαββαϊδης Στυλιανός
3. Γράβας Ευθύμιος 3. Βασιλειάδης Αλέξανδρος
4. Δημάκος Κωνσταντίνος 4. Βαρελίδης Γεώργιος
5. Έλληνας Ιωάννης 5. Λεβέντης Σωτήριος
6. Ιωαννίδης Γεώργιος 6. Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος 
7. Στεργίου Κωνσταντίνος 7. Καλδέλλης Ιωάννης