Μονάδα Καινοτομίας

website: http://www.teipir.gr/mke/

Απόφαση Συμβουλίου

Tο Συμβούλιο του ΤΕΙ Πειραιά θεσμοθετείσαι τη δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά (στο εξής ΜΚΕ), ως ανταγωνιστικού φορέα σχεδιασμού και παροχής ολοκληρωμένου κύκλου εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα ζητήματα της Επιχειρηματικότητας, σε συνέργεια με τα Γραφεία Διασύνδεσης / Πρακτικής Άσκησης και την ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Πειραιά, στα πλαίσια της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13. 

Φορέας υλοποίησης

Ο φορέας υλοποίησης των δράσεων είναι η ΜΚΕ, η οποία συγκροτείται, στελεχώνεται και λειτουργεί ως Πρότυπη Μονάδα παροχής / πιστοποίησης της εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα ευέλικτα και ανταγωνιστικά, έχοντας στρατηγικό ρόλο στον σχεδιασμό του κύκλου εκπαίδευσης, καθώς και των άλλων δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την αγωγή στην Επιχειρηματικότητα και ενισχύουν / προωθούν την Καινοτομία.