Print this page

Κινητικότητα προσωπικού

Γενικές πληροφορίες

Η κινητικότητα προσωπικού συνίσταται στην μετακίνηση σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία 
 • Ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία.
 • Διοικητικών υπαλλήλων με σκοπό την επιμόρφωση.
Επιλέξιμοι φορείς είναι:
 • ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
 • ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Π.χ. δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλμαβνομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων), δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων), ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων), Μ.Κ.Ο., φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθογήσης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.
Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται από 2 ημέρες έως 2 μήνες. Η επιχοργήση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία μέρα ακριβώς πριν τη μέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Ενώ η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδίου).

Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:
 • Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πίνακας με ποσά δαπανών διαβίωσης για Διδακτικό & Διοικητικό προσωπικό.
 • Το ποσό επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάση χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

Kινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία (STA)

Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. (Δείτε στην ιστοσελίδα εδώ: http://bit.ly/1e9BZkc, για τις σχετικές συμφωνίες). 

Στην κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ώρεςδιδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής). 

Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση διδασκαλίας σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email):

Πριν την αναχώρηση
 • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει "στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+
 • Αίτηση Διδασκαλίας Προσωπικού (η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 • Εγκριση Μετακίνησης -Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος
 • Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement
 • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία και επιμόρφωση
Μετά την επιστροφή
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας όπου θα αναφέρεται ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8 (ελάχιστη διάρκεια 2 ημέρες, μέγιστη διάρκεια 2 μήνες).
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης.
 • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου

Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

Οργάνωση κινητικότητας OS

Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το ΤΕΙ Πειραιά. (Δείτε στην ιστοσελίδα εδώ: http://bit.ly/1e9BZkc, για τις σχετικές συμφωνίες).

Αν κάποιο μέλος του προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση κινητικότητας ΟS σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email).

Πριν την αναχώρηση
 • Πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής στην οποία θα αναγράφεται τι ακριβώς θα πραγματοποιήσει ο προσκεκλημένος καθηγητής (στα πλαίσια της Οργάνωσης Κινητικότητας ) καθώς και η ημερομηνία συμμετοχής. 
 • Αίτηση Οργάνωσης Κινητικότητας (η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) 
 • Έγκριση Μετακίνησης (γίνεται σχετική αίτηση στο Τμήμα και η οποία εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος). 
 • Έγκριση από τον υπεύθυνο Erasmus.
Μετά την επιστροφή 
 • Για τις δαπάνες ταξιδίου: τιμολόγια (σχετικές πληροφορίες στον ειδικό λογαριασμό), αποδείξεις, χρησιμοποιημένα εισιτήρια ταξιδίου, κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις πληρωμής
 • Για τις δαπάνες διαβίωσης: Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής που αποδεικνύει την πραγματική διάρκεια της παραμονής και ταξιδιωτικά εισιτήρια ή/και αποδείξεις ξενοδοχείων για τεκμηρίωση της ημερομηνίας άφιξης στην χώρα υποδοχής και αναχώρησης από αυτήν.
 • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου
Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Επιμόρφωση προσωπικού (STT)

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο http://staffmobility.eu/, για να πληροφορηθείτε για σχετικές ευκαιρίες επιμόρφωσης προσωπικού.

Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού ή του διοικητικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε εκδήλωση επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα εξής (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και με email)

Πριν την αναχώρηση
Μετά την επιστροφή

Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

 
Πραγματοποιηθείσες επισκέψεις

Το Γραφείο θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα την έκθεση OM - STA - STT ώστε να υπάρχει δυνατότητα να επωφελείται άμεσα όλο το προσωπικό του ιδρύματος και άλλοι ενδιαφερόμενοι από τα αποτελέσματα των επισκέψεων. 

2014 Μαϊος STT: CONSTANTIN BRANCUSI-RO
2014 Μαϊος STT: RIGA TECHNICAL UNIVERSITY-LV
2014 Μαϊος STA: Warsaw University of LifeSciences-PL
2014 Μαϊος STT: Instituto Politecnico de Braganca-P
2014 Απρίλιος STT: Technical University of Liberec-CZ
2014 Aπρίλιος STT: UNIVERSITY OF WEST OF SCOTLAND-UK
2014 Μάρτιος STA: Πανεπιστήμιο Plymouth-UK
2014 Μάρτιος STT: KAUNAS COLLEGIJA-LT
2014 Φεβουάριος STA: TECHNICAL UNIVERSITY CLUJ-NAPOCA-RO
2013 Νοέμβριος ΟΜ: Cranfield University-UK
2013 Ιούνιος STA: Istanbul Technical University-TR
2013 Ιούνιος STT: Granada University-E
2013 Ιούνιος STT: Ιstanbul Technical University et.al.-E
2013 Μαιος STT: Ferrara University-I
2013 Απριλιος STA: Universitea Aurel Vlaicu Din ARAD-RO
2012 Ιουνιος STT: Oulu University of Applied Sciences-FI
2011 Σεπτέμβριος STT: Granada University και Πλατφόρμα PSA-E