Μαθήματα

Α. Εξάμηνο

Προηγμένες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 • Να γνωρίζουν σύγχρονες εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος με έμφαση τη λειτουργία τους σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Να εξοικειωθούν με τη δομή και λειτουργία των συστημάτων αυτών.
 • Να γνωρίζουν τα κριτήρια επιλογής αυτών και τα πεδία εφαρμογών σε ενεργειακές μονάδες, συστήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και τη συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1. Αντιστάθμιση άεργου ισχύος χρησιμοποιώντας διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος.

2. Έλεγχος βιομηχανικών κινητήρων με διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος.

3. Εφαρμογή ηλεκτρονικών ισχύος στην επαγωγική θέρμανση.

4. Ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος σε βιομηχανικό περιβάλλον με μη γραμμικά φορτία.

5. Αντιστροφείς και ανορθωτικές διατάξεις για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα.

6. Εφαρμογή  DSP & μ-controllers στα ηλεκτρονικά ισχύος.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Γραπτή Εξέταση: 60%

Ομαδική Εργασία:  40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Mohan N, Undeland TM (1995). Power Electronics, Converters, Applications and Design. John Wiley & Sons

2. Μανιάς ΣΝ (2014). Ηλεκτρονικά Ισχύος. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα.

3. Μανιάς ΣΝ, Καλετσάνος Α (2001). Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά., Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα.

4. Μανιάς ΣΝ (1997). Ανώτερα Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

5. Μαλατέστας ΠΒ (2011). Ηλεκτρική Κίνηση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

6. Κιοσκερίδης Ι (2008). Ηλεκτρονικά Ισχύος. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

7. Metaxas AC (1996). Foundations of Electroheat, A Unified Approach. John Wiley & Sons

8. Davies EJ (1979). Induction Heating Handbook. Mcgraw-Hill Book Company Ltd, London.

9. Johns AT, Platts JR, Ratcliffe G (1990). Conduction and Induction Heating. Peter Peregrinus Ltd\

10. Chapman SJ (2003). Ηλεκτρικές Μηχανές AC-DC. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

Σύγχρονες Τεχνικές Μέτρησης & Αισθητήρες

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 • Να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνικές μετρήσεων για το σχεδιασμό συστημάτων μετρήσεων και τη χρήση αισθητήρων 
 • Να εφαρμόζουν τις σύγχρονες τεχνικές στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και προσδιορισμό της αβεβαιότητας.
 • Να γνωρίζουν τη δομή και λειτουργία των συστημάτων αυτών.
 • Να εφαρμόζουν τα κριτήρια επιλογής αυτών και τα πεδία εφαρμογών σε ενεργειακές μονάδες, συστήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και τη συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1. Συστήματα μονάδων μέτρησης και πρότυπα 

2. Σφάλματα μετρήσεων και στατιστικές κατανομές

3. Όργανα και διατάξεις μέτρησης – Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης

4. Ανάλυση μετρήσεων και προσδιορισμός αβεβαιότητας σύμφωνα με το GUM

5. Αισθητήρες – Μετατροπείς, Κατηγορίες, Χαρακτηριστικά αισθητήρων, Αρχές λειτουργίας αισθητήρων (Παθητικών, Ενεργητικών) 

6. Αισθητήρες γραμμικής και γωνιακής μετατόπισης (Ποτενσιόμετρα, Επαγωγικά αισθητήρια, Μαγνητικά αισθητήρια, αισθητήρια φαινομένου Hall, Οπτικά αισθητήρια. Αισθητήρες ταχύτητας, Αισθητήρες επιτάχυνσης)

7. Αισθητήρες Δύναμης (Πιεζοαντιστάσεις, Πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες), Αισθητήρες ροπής, Αισθητήρες Πίεσης (Κατηγορίες, Συσκευές μέτρησης)

8. Αισθητήρες ροής (Μετρητές παροχής διαφορικού τύπο, Μετρητές παροχής με υπερήχους), Αισθητήρες στάθμης

9. Αισθητήρες θερμοκρασίας (Θερμοηλεκτρικά αισθητήρια, Θερμοζεύγος, Ημιαγώγιμοι αισθητήρες θερμοκρασίας)

10. Συστήματα προσαρμογής αισθητήρων (ενίσχυση, φιλτράρισμα, ηλεκτρική απομόνωση, πηγές διέγερσης)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργασία σε ομάδα 2 ατόμων: 100%

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 65% x Βαθμός θεωρίας + 35% x Βαθμός εργασίας 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2013), Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα.

2. Μαθιουλάκης Μ.Ε. , (2004), Μέτρηση, Ποιότητα Μέτρησης και Αβεβαιότητα, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, Αθήνα

3. Fridman A.E., (2012), The Quality of Measurements: A Metrological Reference,  Springer Science+Business Media, New York

4. Fornasini P., (2008), The Uncertainty in Physical Measurements: An Introduction to Data Analysis in the Physics Laboratory, Springer Science+Business Media, New York

5. Gertsbakh I., (2003), Measurement Theory for Engineers, Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH, New York

6. Rabinovich S.G., (2013), Evaluating Measurement Accuracy: A Practical Approach, Springer Science+Business Media, New York

7. Γαστεράτος Α., Μουρούτσος Σ.Γ., Ανδρεάδης Ι., (2013), Τεχνολογία Μετρήσεων Αισθητήρια, Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα

8. ΑΒΒ, (2011), Made to measure. Practical guide to electrical measurements in low voltage switchboards, ΑΒΒ, Sweden.

9. ISO, (1995), Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. 2nd ed., Geneva

10. Webster J.G., Eren H. (2012), Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, 2 edition, CRC Press, Boca Raton, USA

11. Dunn P.F., (2010), Measurement, Data Analysis, and Sensor Fundamentals for Engineering and Science, CRC Press, Boca Raton, USA

12. Fraden J., (2010), Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer, N. York, USA

13. Mukhopadhyay S.C., Leung H., (2010), Advances in Wireless Sensors and Sensor Networks, Springer, N. York, USA

14. Isermann R., (2011), Fault-Diagnosis Applications: Model-Based Condition Monitoring: Actuators, Drives, Machinery, Plants, Sensors, and Fault-tolerant Systems, Springer, N. York, USA.

15. Lira I., (2002), Evaluating the Measurement Uncertainty: Fundamentals and Practical Guidance, Taylor & Francis, Boca Raton, USA.

16. Gupta G.S., (2008), Smart Sensors and Sensing Technology, Springer, N. York, USA

17. Johnson C., (2000), Process Control Instrumentation Technology, Prentice-Hall Inc., N. York, USA. 

18. Διαδικτυακή Βιβλιογραφία (ανανεώνεται σε ετήσια βάση)

19. Εργαστηριακές Ασκήσεις - Διδακτικές Σημειώσεις 

Σύγχρονα Ηλεκτρομηχανικά Κινητήρια Συστήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1. Γνώση των αρχών λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.

2. Γνώση των ηλεκτρικών και των μηχανικών παραμέτρων ενός συστήματος ηλεκτρικής κίνησης.

3. Ικανότητα σχεδίασης μονάδων ελέγχου συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.

4. Γνώση των αρχών λειτουργίας των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών μηχανών.

5. Γνώση των αρχών λειτουργίας των διαφόρων τύπων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε συστήματα ηλεκτρικής κίνησης.

2. Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης. 

3. Να μπορούν να σχεδιάζουν συστήματα ελέγχου και προστασίας συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Γενικές αρχές από τη φυσική 

2η Ενότητα: Ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας

3η Ενότητα: Γενικά περί συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης 

4η Ενότητα: Κινητήρες Σ.Ρ.

5η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ.

6η Ενότητα: Κινητήρες Ε.Ρ.

7η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ.

8η Ενότητα: Δυναμική ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών

9η Ενότητα: Βηματικοί κινητήρες, λειτουργία, έλεγχος

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου –Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ. - Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Σ.Ρ./Σ.Ρ. - Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ./Ε.Ρ. – Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ.- Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Ε.Ρ.

1η Ενότητα: Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ.

3η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Σ.Ρ./Σ.Ρ.

4η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ./Ε.Ρ.

5η Ενότητα: Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ.

6η Ενότητα: Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Ε.Ρ.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Γραπτή Εξέταση: 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Α. Fitzerald, C. Kingsley, S. Umans, "Electric Machinery", Mc Graw-Hill, 4th Edition, 1983.

2. D. Zorbas, "Electric Machines", West Publishing Company, 1st  Edition, 1989.

3. P. Crause. "Analysis of Electric Machinery", Mc Graw-Hill, 1st Edition, 1986.

4. T. Wildi. "Electrical Machines, Drives and Power Systems", Prentice-Hall, 2nd Edition, 1994.

5. Gottlieb. "Electric Motors and Control Techniques", Mc Graw-Hill, 2nd Edition, 1994.

6. C. Lander. "Power Electronics", Mc Graw-Hill, 2nd Edition, 1987.

7. J. Vithayathil. "Power Electronics", Mc Graw-Hill, 1st Edition, 1995.

8. N. Mohan, T. Undeland, W. Robbins. "Power Electronics", John Wiley & Sons, 2md Edition, 1995.

9. P. Sen. "Thyristor D.C. Drives", John Wiley & Sons, 1st Edition, 1981.

10. B. Bose. "Power Electronics and A.C. Drives", Prentice-Hall, 1st Edition, 1984.

11. W. Shepherd, L. Hulley. "Power Electronics and Motor Control", Cambridge Univ. Press., 1st Edition, 1987.

12. Kusko. "Solid-State D.C. Motor Drives", M.I.T. Press, 1st Edition, 1969.

13. Kelemen, M. Imecs. "Vector Control of AC drives", Imikk Publisher, 1st Edition, 1991.

14. P. Vas. "Vector Control of AC Machines", Clarendon Press, 1st Edition, 1990.

15. G. Rizzoni. "Ηλεκτρομηχανική", Εκδόσεις Παπαζήση, 1η έκδοση, 2006

16. Α. Hughes. "Electric Motors and Drives", Elsevier Ltd, 3d  Edition, 2006

17. J. Hindmarsh, A. Renfrew, "Electrical Machines and Drive Systems", Elsevier Ltd,  3d Edition, 2002

18. R. Krishnan, "ElectricMotor Drives", Prentice Hall, 1st Edition, 2001

19. W. Leonard, "Control of Electrical  Drives", Springer, 3d Edition, 2001

20. H. J. Hamann, G. Wiegartner, "Electrical Deed  Drives in Automation", Siemens, 2001

21. R. Crowder, "Electric Drives and Electromechanical Systems",  Elsevier Ltd, 3d  Edition, 2006

22. B. S. Guru, H. R. Hiziroglu, "Electric Machinery and Transforrmers", Oxford University Press,  3d Edition

23. S. J. Chapman, "Ηλεκτρικές Μηχανές", Εκδόσεις Τζιόλα, 3η έκδοση, 2003

24. C. A. Gross, "Electric Machines",  CRC Press, 1st  Edition, 2007

25. L.W. Matsch, J. D. Morgan, "Electromagnetic Electromechanical Machines" John Wiley & Sons, 3d  Edition, 1987

26. P.P. Acartney, "Stepping motors" , IEE control Engineering series, 3d  Edition, 

27. Γ. Ξυπτερά, "Ηλεκτρικές Μηχανές τόμοι Ι,ΙΙ", Εκδόσεις Ζήτη, 2004

28. Ι. Α. Τεγόπουλου,  "Ηλεκτρικές Μηχανές τόμοι Ι,ΙΙ", Εκδόσεις Παπαδάμη, 1986

29. Σ. Α. Παϊπέτης, "Τεχνική μηχανική τόμοι Ι,ΙΙ", Εκδόσεις Ιων, 2001

30. Γ. Φούντα, "Τεχνική μηχανική", Εκδόσεις Τεχνική Παιδεία, 2001

Προηγμένες Εφαρμογές Αυτοματισμού σε Κτίρια

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  6,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και υψηλές απαιτήσεις και στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Τα συστήματα αυτοματισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, παρέχουν στο χρήστη μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως ασφάλεια, περισσότερη άνεση, σωστή διαχείριση της ενέργειας και αυτοματισμός των λειτουργιών του κτιρίου. Οι «έξυπνες εγκαταστάσεις» ή αλλιώς ο αυτοματισμός ενός κτιρίου, δεν είναι τίποτα άλλο από την επικοινωνία των επιμέρους τμημάτων που απαρτίζουν μια ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στους κτιριακούς αυτοματισμούς.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1. Εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν τους κτιριακούς αυτοματισμούς και τη σκοπιμότητα τους. 

2. Κατανόηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στους κτιριακούς αυτοματισμούς. 

3. Παραδείγματα εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνολογιών - πρωτοκόλλων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τους κτιριακούς αυτοματισμούς γενικότερα. 

2. Είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με τους κτιριακούς αυτοματισμούς και τη σκοπιμότητα τους, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.

3. Εχουν την ικανότητα να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους κτιριακούς αυτοματισμούς , να μπορούν να δημιουργούν, στο μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.

4. Έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις σχετικά με το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού που θα πρέπει να εγκατασταθεί. 

5. Μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στα Συστήματα Κτιριακών Αυτοματισμών. 

• Διαθέσιμες Τεχνολογίες. Πρωτόκολλα Συστημάτων Κτιριακών Αυτοματισμών.     

• Έξυπνα Συστήματα Εγκαταστάσεων. Έξυπνα Σπίτια. 

• EIB/ΚΝΧ 

• Παραδείγματα – Εφαρμογές

• DUPLINE

• Παραδείγματα – Εφαρμογές

• Ασύρματες Έξυπνες Εφαρμογές

• Παραδείγματα – Εφαρμογές.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση: 60% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :

• Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

Αυτοτελής Μελέτη (υποχρεωτική) 40% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Τούλογλου Στ. (2007), «Δομημένη Καλωδίωση & Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΙΒ)», Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.

2. Τούλογλου Στ. (2006),  «ΕΙΒ/ΚΝΧ Τεχνική Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.

3. Σαρρής Γ. (2005), «EIB/ΚΝΧ: Η νέα Τεχνική Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων στην Πράξη με το ΕΤS Professional», Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.

4. http://www.knx.org/ 

5. http://www.abb.gr/ 

6. http://www.dupline.gr/ 

7. Σημειώσεις Διδάσκοντα

Μεθοδολογία Έρευνας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 1,4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

• αποκτήσουν τις δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική μελέτη και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας της εκπαιδευτικής έρευνας

• αναπτύξουν τις βασικές αρχές του σχεδιασμού έρευνας και στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης του τρόπου που διαμορφώνεται το ερευνητικό, και της εκτίμησης των εναλλακτικών προσεγγίσεων στην έρευνα 

• προωθήσουν την ικανότητά τους να κατανοούν και να εφαρμόζουν ένα φάσμα ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων

• βελτιώσουν τις ικανότητές τους ελέγχου της έρευνας

• τους δοθεί ένα φάσμα θεωρητικών πλαισίων που δύναται να χρησιμεύσουν ως βάση της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση/τεχνολογία με την ευρεία έννοια και με την επαγγελματική εκπαιδευτική/τεχνολογική πρακτική.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα δεν είναι μόνο εκπαίδευση στις μεθόδους. Παρέχει μια ευρύτερη εκτίμηση της φύσης, του σχεδιασμού και του περιεχομένου της εκπαιδευτικής/τεχνολογικής έρευνας.

Το μάθημα παρέχει ένα επικεντρωμένο και κατανοητό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην έρευνα για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την έρευνα σε περιβάλλον εκπαιδευτικό/ τεχνολογικό. Παρέχει ευρεία εκπαίδευση στις ερευνητικές μεθόδους και μεθοδολογίες και μεταβιβάσιμες προσωπικές  δεξιότητες σχετιζόμενες με την καριέρα, εξοπλίζοντας τους φοιτητές για διδακτορικού επιπέδου εργασίες και προετοιμάζοντάς τους για το επαγγελματικό μέλλον τους μέσα στην και πέρα από την ακαδημαϊκή κοινότητα.   

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 70% 

Εργασία: 30%

Εργασία υποχρεωτική. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

[1] Σκιττίδης, Φ. Κοίλιαρη, Π. (2007). Εισαγωγή στην Μεθοδολογία Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασίων. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

Β. Εξάμηνο

Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης στον Κτιριακό Τομέα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

Να έρθουν σε επαφή με το κτιριακό κέλυφος-υλικά και θερμικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Να εξοικειωθούν με τις ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις του κτιριακού τομέα.

Να αποτιμούν το δυναμικό βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους.

Να προτείνουν λύσεις οικονομικά βιώσιμων εφαρμογών βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους.

Να εκπονούν μελέτες βέλτιστου σχεδιασμού προσαρμοσμένου στις ενεργειακές ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες.

Να αξιολογούν τα οικονομικά και ενεργειακά οφέλη.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1. Ενεργειακή επιθεώρηση στον κτηριακό τομέα - Γενικά στοιχεία, οφέλη από τις παρεμβάσεις, γενική διαδικασία, σκοπός και απαιτήσεις, εργαλεία.

2. Εκτίμηση και μετρήσεις - Μεθοδολογία, όργανα μέτρησης.

3. Κτηριακό κέλυφος-θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών.

4. Βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού.

5. Αξιολόγηση επεμβάσεων και σχεδιασμός-Κριτήρια αξιολόγησης: ενεργειακά, περιβαλλοντικά, τεχνικά, οικονομικά, λόγος οφέλους-κόστους, σχεδιασμός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας.

6. Ηλεκτρικά συστήματα - Συντελεστής ισχύος, μετατροπείς ισχύος (inverters), αποδοτικοί κινητήρες, αποδοτικός φωτισμός, συστήματα ελέγχου, ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογισμοί, παραδείγματα.

7. Συστήματα θέρμανσης - Βασικές αρχές καύσης, θερμική απόδοση-βελτίωση απόδοσης του λέβητα, λέβητες υψηλής αντλίες θερμότητας, γεωθερμία.

8. Συστήματα ψύξης - Τύποι των ψυκτικών συστημάτων: αυτόνομα και κεντρικά, βελτίωση του συστήματος ελέγχου, εναλλακτικά ψυκτικά συστήματα, εγκαταστάσεις ροής ψυχρών ρευστών.

9. Συστήματα φωτισμού-αξιοποίηση φυσικού φωτισμού, τεχνητός φωτισμός υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αυτοματισμοί.

10. Τυπικά παραδείγματα κτηριακών εγκαταστάσεων -Υφιστάμενη κατάσταση (μηχανολογικός εξοπλισμός, φωτισμός, ψύξη-θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, δροσισμός, εξαερισμός, συστήματα ελέγχου), μετρήσεις, παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας, οικονομική αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Γραπτή Εξέταση: 60%

Ομαδική Εργασία:  40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Wulfinghoff DR (2000) «Energy Efficiency Manual», Energy Institute Press

2. Palm J (2010). Energy Efficiency. ISBN 978-953-307-137-4, Sciyo 

3. Nagesha N (2011). Energy -efficiency and economic performance in industries. Lambert Academic Publishing

4. ASHRAE Green Guide (2010). The Design, Construction, and Operation of Sustainable Buildings. American Society of Heating Refrigeration and Air- Conditioning Engineering, 3rd Edition, Atlanta, Georgia

5. Recknagel – Spreoger (1980). Θέρμανση και Κλιματισμός. Εκδότης Μ. Γκιούρδας, Αθήνα

6. Μαλαχίας Γ (2001). Κεντρικές θερμάνσεις με Μονοσωλήνιο Σύστημα. Εκδόσεις ΙΩΝ, Έκδοση 2η, Αθήνα

Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης στη Βιομηχανία και Διεργασίες

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως βασικό σκοπό να αποκτήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής τις βασικές γνώσεις των τεχνολογιών και των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. 

 

 • Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές βιομηχανικές διεργασίες και εγκαταστάσεις στις οποίες μπορεί να γίνει βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Να σχεδιάζουν ενεργειακές επιθεωρήσεις και να αναλύουν ενεργειακά τη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων και διεργασιών
 • Να αποτιμούν το δυναμικό βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Να προτείνουν λύσεις οικονομικά βιώσιμων εφαρμογών βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις διεργασίες
 • Να εκπονούν μελέτες βέλτιστου σχεδιασμού προσαρμοσμένου στις ενεργειακές ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες
 • Να αξιολογούν τα οικονομικά και ενεργειακά οφέλη

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1. Ενεργειακή επιθεώρηση στη βιομηχανία - Γενικά στοιχεία, οφέλη από τις παρεμβάσεις, τύποι ενεργειακών επιθεωρήσεων, γενική διαδικασία, σκοπός και απαιτήσεις, αντικειμενικότητα, εργαλεία, χρονοδιαγράμματα, κριτήρια σχεδιασμού, προκαταρκτική ενεργειακή θεώρηση, προτεινόμενο έργο.

2. Εκτίμηση και μετρήσεις - Μεθοδολογία, όργανα μέτρησης, πρόγραμμα μετρήσεων, μετρήσεις.

3. Ενεργειακή ανάλυση και τεκμηρίωση - Ισολογισμοί ενέργειας (διαγράμματα Sankey), χρονολογικά διαγράμματα, θερμικά ισοζύγια, εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας.

4. Αξιολόγηση επεμβάσεων και σχεδιασμός προγράμματος δράσης - Κριτήρια αξιολόγησης: ενεργειακά, περιβαλλοντικά, τεχνικά, οικονομικά, λόγος οφέλους-κόστους, σχεδιασμός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας.

5. Ηλεκτρικά συστήματα - Συντελεστής ισχύος, μετατροπείς ισχύος (inverters), αποδοτικοί κινητήρες, αποδοτικός φωτισμός, συστήματα ελέγχου, ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογισμοί, παραδείγματα.

6. Συστήματα θερμότητας - Βασικές αρχές καύσης, θερμική απόδοση-βελτίωση απόδοσης του λέβητα, μεθοδολογία ελέγχου, λέβητες υψηλής απόδοσης, κυκλώματα ροής θερμού – υπέρθερμου ρευστού.

7. Συστήματα ψύξης - Τύποι των ψυκτικών συστημάτων: αυτόνομα και κεντρικά, βελτίωση του συστήματος ελέγχου, εναλλακτικά ψυκτικά συστήματα, εγκαταστάσεις ροής ψυχρών ρευστών.

8. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Εναλλακτικά καύσιμα.

9. Εξοικονόμηση και ανάκτηση ενέργειας στις βιομηχανικές διεργασίες - Έλεγχος και τεχνικές ενοποίησης των διεργασιών και ενεργειακής διαχείρισης, τεχνολογίες ψύξης, αντλίες και μετατροπείς θερμότητας, Οργανικός κύκλος Rankine, κινητήρες ρυθμιζόμενων στροφών, ενεργοβόρες βιομηχανίες: κεραμικών, τσιμέντου, σιδήρου και χάλυβα

10. Τυπικά παραδείγματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διεργασιών -Υφιστάμενη κατάσταση (μηχανολογικός εξοπλισμός, φωτισμός, ψύξη-θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια, δροσισμός, εξαερισμός, συστήματα ελέγχου), μετρήσεις, παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας, οικονομική αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργασία σε ομάδα 2 ατόμων: 100%

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργασίας 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. ΤΟΤΕΕ-20701-1, (2010), Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, έκδοση Α’, ΤΕΕ, Αθήνα.

2. ΤΟΤΕΕ-20701-2, (2010), Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων, έκδοση Α’, ΤΕΕ, Αθήνα.

3. Wulfinghoff D.R., (2000), Energy Efficiency Manual, Energy Institute Press, Wheaton Maryland, USA

4. Palm J., (2010), Energy Efficiency, InTech, Rijeka, Croatia.

5. Nagesha N., (2010), Energy -efficiency and economic performance in industries, Lambert Academic Publishing, VDM Publishing, Saarbrücken, Germany

6. ASHRAE, (2010), Green Guide (3rd edition), The Design, Construction, and Operation of Sustainable Buildings, American Society of Heating Refrigeration and Air- Conditioning Engineering, Atlanta, Georgia.

7. IEA, (2009), Energy Technology Transitions for Industry - Strategies for the Next Industrial Revolution, IEA, Paris.

8. Rajan G.G., (2003), Optimizing Energy Efficiencies in Industry, McGraw—Hill, New York

9. http://eippcb.jrc.es/reference/

10. Taylor R.P., Govindarajalu C., Levin J., Meyer A.S., Ward W.A., (2008), Financing Energy Efficiency: Lessons from Brazil, China, India and Beyond, Washington, DC: World Bank. http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-7304-0

11. Russell C., (2009), Managing Energy From the Top Down: Connecting Industrial Energy Efficiency to Business Performance, CRC Press, Boca Raton, USA

12. de Beer J., (2000), Potential for Industrial Energy-Efficiency Improvement in the Long Term (Eco-Efficiency in Industry and Science), Springer, Berlin

13. Rajan G.G., (2002), Practical Energy Efficiency Optimization, McGraw-Hill Professional, London, N. York

14. Sorrell S., O‘Malley E., Schleich J., Scott S., (2004), The Economics of Energy Efficiency Barriers to cost-effective investments, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK

Προηγμένες Εφαρμογές Αυτοματισμού στη Βιομηχανία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα μοντέρνα συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού με Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (Programmable Logic Controllers - PLC), καθώς επίσης και με τα Συστήματα Χειρισμών και Εποπτικού Ελέγχου (SCADA).

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τα μοντέρνα συστήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού με Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (Programmable Logic Controllers - PLC), όπως αυτά εφαρμόζονται σε βιομηχανικές διεργασίες, στη διαχείριση ενέργειας, στην ύδρευση, στις συγκοινωνίες, κ.α, καθώς επίσης και με τα Συστήματα Χειρισμών και Εποπτικού Ελέγχου (SCADA).

Μετά από επιτυχή παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, ο φοιτητής :

• θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές που απαιτούνται για την κατανόηση της λειτουργίας, την ανάπτυξη νέων και τη βελτιστοποίηση υφιστάμενων συστημάτων βιομηχανικών αυτοματισμών

• θα γνωρίζει τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται τα συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών, καθώς και τις διατάξεις από τις οποίες αυτά αποτελούνται, όπως αισθητήρια, επενεργητές, διατάξεις ελέγχου κ.α. 

• θα κατέχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμών που βασίζονται σε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. 

Στο εργαστηριακό επίπεδο, ο φοιτητής :

• θα έχει αποκτήσει σημαντική εξοικείωση με τα συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη διασύνδεση τέτοιων διατάξεων με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιομηχανικού ελέγχου

• θα έχει αναπτύξει δεξιότητες στον προγραμματισμό βιομηχανικών λογικών ελεγκτών, μέσω της πρακτικής εξάσκησης πάνω σε διατάξεις προσομοίωσης πραγματικών διεργασιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς γενικότερα. 

• Είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς και τη σκοπιμότητα τους, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.

• Έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, να μπορούν να δημιουργούν, στο μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.

• Έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις σχετικά με το σύστημα βιομηχανικού  αυτοματισμού που θα πρέπει να εγκατασταθεί. 

• Μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Σύντομη Παρουσίαση

• Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (ASi, Profibus, Industrial Ethernet,Profinet)

• Ενδεικτικά Παραδείγματα Εφαρμογής

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

• Βασικές αρχές 

• Μετάβαση από τα λογικά κυκλώματα στα κυκλώματα αυτοματισμού

• Παραδείγματα - εφαρμογές

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (SCADA)

• Βασικές έννοιες συστήματος ελέγχου και χειρισμών SCADA

• Συσκευές χειρισμών (πάνελς)

• Λογισμικό SCADA (Siemens Simatic WinCC-WinCC Flexible)

• Παραδείγματα εφαρμογών SCADA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ PLC 

• Βασικές αρχές λειτουργίας των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC)

• Μετάβαση από τον συμβατικό αυτοματισμό στο σύγχρονο αυτοματισμό με PLC

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PLC 

• Λογισμικό προγραμματισμού των PLC- γλώσσες (LAD, STL, FBD)

• Βασικές αρχές προγραμματισμού- δομή προγράμματος

• Παραδείγματα – εφαρμογές

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

 Έργα σε ελληνικές βιομηχανίες 

• Ειδικές εφαρμογές (αεροδρόμια, hot standby, εργαλειομηχανές, κ.α.)

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση: 60% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :

• Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως

Αυτοτελής Μελέτη (υποχρεωτική) 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Χρ. Παπαζαχαρίας, «Λύσεις στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση P.L.C.», 2014, Εκδόσεις Βρεττός

2. Γιώργος Κρανάς, Ε. Δασκαλόπουλος, «Βιομηχανικοί αυτοματισμοί και προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC», 2008, Εκδόσεις ΙΩΝ

3. Μπερέτας Ιωάννης, «Αυτοματισμός με χρήση PLC», 2002, Εκδόσεις Τζιόλας

4. Denis Collins, «Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές PLC», 1997, Εκδόσεις Τζιόλας

5. Νικ. Πανταζής, «Αυτοματισμοί με PLC», 1998, Εκδόσεις Σταμούλη

6. Robert L. McIntyre, «Βιομηχανικοί αυτοματισμοί κινητήρων», 1993, Εκδόσεις Τζιόλα

7. Χρ. Παπαζαχαρίας, «Βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός P.L.C.», 2014, Εκδόσεις Βρεττός

8. Γ. Τζουνίδης, «Εφαρμογές Αυτοματισμών με PLC», 2001, Εκδόσεις ΤΕΡΤΙΟΣ

9. Σημειώσεις Διδάσκοντα

Προηγμένες Τεχνικές Ανάλυσης και Ελέγχου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1. Γνώση των αρχών λειτουργίας αλλά και των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελούνται τα συστήματα παραγωγή και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Γνώση των απαιτήσεων  ασφαλείας και λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Ικανότητα σχεδίασης  των επιμέρους συνιστωσών των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Ικανότητα επιλογής των επιμέρους συνιστωσών, διακοπής, προστασίας και ελέγχου των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Γνώση των αρχών λειτουργίας των μέσων αντιστάθμισης της πτώσης τάσης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. 

6. Πιο συγκεκριμένα:

1. Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν πτώσεις τάσης και απώλειες ισχύος των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας , ελέγχου και λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Να μπορούν να σχεδιάζουν τα επιμέρους τμήματα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Βασικές έννοιες

2η Ενότητα: Παράμετροι γραμμών μεταφοράς 

3η Ενότητα: Υπολογισμοί πτώσης τάσης και απωλειών δικτύου 

4η Ενότητα: Μετασχηματιστές 

5η Ενότητα: Το ανά μονάδα σύστημα 

6η Ενότητα: Ρύθμιση της τάσης, μέσα ζεύξης και προστασίας

7η Ενότητα: Ροές φορτίου 

8η Ενότητα: Συμμετρικά και ασύμμετρα σφάλματα

9η Ενότητα: Έλεγχος πραγματικής και άεργης ισχύος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Γραπτή Εξέταση: 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Μαλατέστας Π (2015). Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. , Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη

2. Β. Παπαδιά (1985). Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας-Τόμοι Ι,ΙΙ.  Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα

3. Arthur R, Vittal V (2000). Power Systems Analysis. Prentice Hall publications , USA

4. Elgerd O (1983). Electric Energy Systems Theory. Mc-Graw-Hill publications, USA

5. Stevenson W (1982). Elements of Power System Analysis. Mc-Graw-Hill publications, USA

6. Anderson P, Fouad A (1977). Power System Control and Stability. Iowa State University Press publications, USA

Γ. Εξάμηνο

Συντήρηση Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές Συντήρησης Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων. Η συντήρηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Η εγκαθίδρυση διαδικασιών συντήρησης και τήρησης αρχείων απαιτείται και από την κείμενη νομοθεσία και είναι υποχρεωτική σε κάθε επιχείρηση.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων, μεθόδων και μέσων για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχήματος Συντήρησης του εξοπλισμού & των εγκαταστάσεων με σκοπό: την αύξηση της ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού & των εγκαταστάσεων, την ελαχιστοποίηση και την «προβλεψιμότητα» των βλαβών και την ελαχιστοποίηση των «νεκρών χρόνων». 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

• να γνωρίζουν όλα τα σχετικά θέματα της νομοθεσίας που διέπουν την συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, 

• να χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους & συστήματα  συντήρησης ώστε να αυξήσουν την αξιοπιστία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, 

• να μειώσουν τους νεκρούς χρόνους και τις βλάβες ώστε να αυξηθεί το ποσοστό διαθεσιμότητας, με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση του κόστους συντήρησης και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τις μεθόδους & συστήματα  συντήρησης, γενικότερα. 

• Είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με τις μεθόδους & συστήματα  συντήρησης και τη σκοπιμότητα τους, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.

• Έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στις μεθόδους & στα συστήματα  συντήρησης, να μπορούν να δημιουργούν, στο μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.

• Έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις σχετικά με τη συντήρηση εξοπλισμού & εγκαταστάσεων. 

• Μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στη Συντήρηση Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων (Ορισμός & Στόχος). Είδη & Συστήματα Συντήρησης (Προληπτική, Επισκευαστική, Προβλεπτική, TPM, RCM). 

• Επιλογή κατάλληλου Συστήματος Συντήρησης. 

• Πληροφοριακά Συστήματα Συντήρησης. 

• Δείκτες Συντήρησης. 

• Ο ρόλος της συντήρησης στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι. 

• Αξιοπιστία και Συντήρηση.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 100% 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της γραπτής εξέτασης 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Richard Palmer, «Maintenance Planning and Scheduling Handbook», 2013, McGraw-Hill.

2. Dixon Campbell, «Uptime: Strategies for Excellence in Maintenance Management», 2016, Productivity Pr.

3. John H. Williams, Alan Davis, Paul R. Drake, «Condition Based Maintenance», 1994, Chapman & Hall.

4. Terry Wireman, «World Class Maintenance Management», 1990, Industrial Pr.

5. R. Keith Mobley, «Introduction to Predictive Maintenance», 2002, Book News Inc.

6. Joel Levitt, «Handbook of Maintenace Management»,  2009, Industrial Pr.

7. Terry Wireman, «Computerized Maintenance Management Systems», 1994, Industrial Pr.

8. John Moubray, «Reliability Centered Maintenance», 1997, by Industrial Pr.

9. David J. Smith, Butterworth Heinemann, «Reliability, Maintainability, and Risk: Practical Methods for Engineers», 2013, Elsevier

10. Σημειώσεις διδασκόντων

Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην αίθουσα διδασκαλίας
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

1. Διακρίνουν θέματα που αφορούν την αξιολόγηση επενδύσεων στο χώρο της ενέργειας 

2. Κατανοούν τις  σύγχρονες μεθοδολογίες και διαδικασίες αξιολόγησης ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. 

3. Κατανοούν  τα  κυριότερα κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων 

4. Περιγράφουν τους  χρηματοοικονομικούς  δείκτες για την αξιολόγηση μιας ενεργειακής επένδυσης

5. Κατανοούν τον  υπολογισμό της καθαράς παρούσης αξίας και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:  Διαχρονική Αξία του Χρήματος

2η Ενότητα:  Ανάλυση των Καθαρών Ταμειακών Ροών

3η Ενότητα:   Η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)

4η Ενότητα:   Η μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ)

5η Ενότητα:   Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου (ΠΕΚ)

6η Ενότητα: Λοιπές τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων

7η Ενότητα:   Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

8η Ενότητα:    Νεκρό σημείο επιχείρησης   

9η Ενότητα:    Δείκτης Αποδοτικότητας ή Κερδοφορίας των επενδύσεων

10η Ενότητα:  Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 80% 

Ομαδική Εργασία: : 20%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Αλεξανδρίδης Μιχαήλ 2005. «Διαχείριση Επενδύσεων», Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 

2. Αραβώσης Κων/νος, 2007. «Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων (από τη θεωρία στην πράξη)», Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη, 

3. Θεοφανίδης Σταύρος, 1985. «Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων», Εκδόσεις Παπαζήση, 

Οικολογικός Σχεδιασμός Συστημάτων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τις αρχές και τις διαδικασίες οικολογικής σχεδίασης προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σημασία της εφαρμογής για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης των πόρων τόσο των υλικών όσο και των ενεργειακών. Επιπλέον οι φοιτητές μέσα από διάφορα παραδείγματα, αλλά και χρήση υπολογιστικών εργαλείων θα αποκτήσουν αντίληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει η παραγωγή και χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, και πόσο σημαντικές προς τη μείωση αυτών μπορούν να είναι μικρές αλλαγές στη σχεδίαση. 

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Εφαρμόσουν τις βασικές αρχές οικολογικής σχεδίασης κατά την σχεδίαση και παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
 • Αποτιμήσουν το περιβαλλοντικό και ενεργειακό κόστος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε όλο τον κύκλο ζωής του/της.
 • Μειώσουν το ενεργειακό κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη σχεδίαση, παραγωγή ακόμα και τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
 • Να εκπονούν μελέτες βέλτιστου περιβαλλοντικά σχεδιασμού προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις τοπικές συνθήκες
 • Να αξιολογούν τα οικονομικά και ενεργειακά οφέλη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1. Εισαγωγή στον Οικολογικό Σχεδιασμό – Βασικές έννοιες και θέματα στο οικολογικού σχεδιασμού

2. Η οικονομία του οικολογικού σχεδιασμού - Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

3. Από τις οδηγίες Energy Efficiency, RoHS και WEEE στην οδηγία EcoDesign 

4. Προσανατολισμός των καταναλωτών - Καινοτομία μέσω του Οικολογικού Σχεδιασμού

5.  Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τον οικολογικό σχεδιασμό - Η σύνδεση των περιβαλλοντικών πτυχών με τη διαδικασία σχεδιασμού 

6. Ανάλυση και παρουσίαση Μεθοδολογιών και Εργαλείων για EcoDesign 

7. Ο ρόλος των ΑΠΕ στην οικολογική σχεδίαση συστημάτων και προϊόντων.

8. Παραδείγματα εφαρμογής στην παραγωγή διάφορων προϊόντων - Χρήση διάφορων Εργαλείων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Θεωρία

Γραπτή Εξέταση: 100%

Εργασία σε ομάδα 2 ατόμων: 100%

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργασίας 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Giudice F., La Rosa G., Risitano A., (2006), Product Design for the Environment: A Life Cycle Approach, CRC Press, Boca Raton, USA 

2. Buzz P., (2006), Green Design, Mark Batty Publisher, N. York 

3. Fuad-Luke A., (2010), EcoDesign: The Sourcebook, 3rd Edition, Chronicle Books, San Francisco

4. Yeang K., (2006), EcoDesign: A Manual for Ecological Design, Wiley, John & Sons, London UK 

5. Brower C., Mallory R., (2005), Experimental EcoDesig, Rotovision, Hove, UK

6. Abele E., Anderl R., Birkhofer H., (2004), Environmentally-Friendly Product Development 2004, Springer-Verlag, London 

7. Fuad-Luke A., (2005), The Eco-Design Handbook, Thames & Hudson Ltd, London, UK 

8. Wimmer W., Züst R., (2003), ECODESIGN PILOT, Product Investigation, Learning and Optimization Tool for Sustainable Product Development, with CD-ROM, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London

9. Wimmer W., Züst R., Lee K.-M., (2004), ECODESIGN Implementation - A Systematic Guidance on Integrating Environmental Considerations into Product Development, Springer, London

10. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/index_en.htm

11. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/sustainable-product-policy/ecodesign/methodology/index_en.htm

12. http://www.ecodesign.at/einfuehrung/wissen/lehre/index.en.html

13. http://www.ecodesignarc.info/servlet/is/160/ 

14. http://www.leonardo-energy.org/ecodesign 

15. http://lct.jrc.ec.europa.eu/index_jrc 

Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έξυπνα Δίκτυα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

1. Γνώση των αρχών λειτουργίας αλλά και των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελούνται τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα.

2. Γνώση των απαιτήσεων  ασφαλείας και λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Ικανότητα σχεδίασης  των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των έξυπνων δικτύων.

4. Ικανότητα επιλογής των επιμέρους συνιστωσών, διακοπής, προστασίας και ελέγχου των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Γνώση των αρχών λειτουργίας των μέσων αντιστάθμισης της πτώσης τάσης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πιο συγκεκριμένα:

1. Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν πτώσεις τάσης και απώλειες ισχύος των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας , ελέγχου και λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Να μπορούν να σχεδιάζουν τα επιμέρους τμήματα των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Βασικές έννοιες

2η Ενότητα: Παράμετροι εναερίων και υπογείων δικτύων διανομής 

3η Ενότητα: Υπολογισμοί πτώσης τάσης και απωλειών δικτύου 

4η Ενότητα: Μετασχηματιστές διανομής 

5η Ενότητα: Εφαρμογές πυκνωτών στα δίκτυα διανομής 

6η Ενότητα: Ρύθμιση της τάσης, μέσα ζεύξης και προστασίας

7η Ενότητα: Βασική δομή υποσταθμών διανομής

8η Ενότητα: Ροές φορτίου σε ακτινικά δίκτυα διανομής

9η Ενότητα: Έξυπνα δίκτυα

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,

Γραπτή Εξέταση: 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Β. Weedy. "Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας", Εκδόσεις Γκιούρδα, 8η έκδοση, 1977.

2. Μ. Παπαδόπουλου. " Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας", Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2η έκδοση, 1999

3. Μ. Παπαδόπουλου. " Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας", Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2η έκδοση, 1997

4. Γ. Πεζόπουλου. "Ηλεκτρική Οικονομία", Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., 1η έκδοση, 1973.

5. Π. Γεωργιλάκη, "Σχεδιασμός και Λειτουργία Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας", Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης, 1η έκδοση, 2005.

6. Β. Παπαδιά "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Οικονομική Λειτουργία Συστήματος", Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1η έκδοση, 1985.

7. Β. Παπαδιά. "Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ", Εκδόσεις Παπαδάμη, 1η έκδοση, 1982.

8. Β. Παπαδιά. "Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας-Τόμος Ι", Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1η έκδοση, 1985.

9. Β. Παπαδιά. "Ανάλυση Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας-Τόμος ΙΙ", Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 1η έκδοση, 1985.

10. Κ. Βουρνά, Β. Παπαδιά, Κ. Ντελκή. "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας- Έλεγχος και Ευστάθεια Συστήματος ", Εκδόσεις Συμμετρία, 1η έκδοση, 2011.

11. Π. Μαλατέστα. "Συστήματα Ηλεκτρικής  Ενέργειας ", Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση, 2013

12. R. Arthur, V. Vittal. "Power Systems Analysis ", Prentice Hall , 2nd  Edition, 2000.

13. O. Elgerd. "Electric Energy Systems Theory", Mc-Graw-Hill, 1st Edition, 1983.

14. P. Anderson, A. Fouad. "Power System Control and Stability", Iowa State University Press,1st   Edition, 1977.

15. W. H. Kersting, "Distribution System Modelling and Analysis", CRC Press, 2012

16. T. Gonen, "Electric Power Distribution System Engineerings", 2nd Edition, CRC Press, 2008

17. A. J. Pansini, "Electrical Distribution Engineerings", 2nd Edition, Fairmont Press, Inc, 1992

18. E. Lakervi, E. J. Holmes, "Electricity Distribution Network Design", 1st Edition, Short Run  Press Ltd, 1989

19. A. S. Pabla, "Electric Power Distribution Systems", 2nd Edition, McGraw-Hill, 1984

Δ. Εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία