Print this page

Μαθήματα

1o Εξάμηνο

Ποσοτικές Μέθοδοι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 4, Εργαστήριο 1, Workshops 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και μεθόδους της Στατιστικής για την επεξεργασία και ανάλυση περιπτώσεων των δεδομένων  πραγματικών προβλημάτων προκειμένουθ να καταλήγουν σε συμπεράσματα  που βασίζονται στις ισχυρά επιχειρήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί να:

•Σχεδιάζει και να προετοιμάζει την Ανάλυση των Δεδομένων της μελέπτης περίπτωσης που εξετάζει

•Παρουσιάζει  τα δεδομένα με τη χρήση γραφημάτων και στατιστικών πινάκων

•Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις καταλληλότερες για της κάθε περίπτωση στατιστικές μεθόδους και τεχνικές. 

•Πραγματοποιεί  στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα. 

•Πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχο     ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα 

•Να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της Ποσοτικής Ανάλυσης και να προτείνει λύσεις ή αποφάσεις.

•Να επιλέγει και να εφαρμόζει με ευχέρεια τις κατάλληλες  μεθόδους επεξεργασίας σε δεδομένα χρονοσειρών 

•Να εφαρμόζει τις τεχνικές της ανάλυσης δεδομένων και να απαντά σε ερωτήματα της μορφής " τι θα συμβεί αν..." και σε εναλλακτικά σενάρια.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους

Παρουσίαση δεδομένων μα γραφικά και Πίνακες

Στοιχεία δειγματοληψίας. μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας 

Περιγραφική στατιστική πρωτογενών δεδομένων. 

Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων δεδομένων

Πιθανότητες και Κατανομές Πιθανοτήτων

Συσχέτιση Μεταβλητών

Γραμμική  Παλινδρόμηση

Διαστήματα εμπιστοσύνης 

Έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών

Έλεγχος Χ2

Συσχέτιση δύο μεταβλητών

Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual

Χρονοσειρές

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 

Χρήση στατιστικών πακέτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙI. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις. 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

ΙΙΙ. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα (και σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση και αξιολόγηση εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών του διαδικτύου).

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Χαλικιάς Ι Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις (3η ΕΚΔΟΣΗ)  Εκδόσεις Rosili Αθήνα 2009 

Χαλικιάς Μ. Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2012

Bickel P.J., Doksum K. A., Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. Prentice Hall, 2001 

Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2001. 

Hogg R. V., Craig A T., McKean J W., An Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall, 2004 

Landow, S. and Everitt, B.  A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC Press Company, New York, Washington 2004

Norusis Marija Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBM SPSS 19 για Windows, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα  2012

Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001 

Mood A. M.,  Graybill F. A.,  Boes D. C.  Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill 2002

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Annals of Statistics

Statistics and Probability Letters

Journal of statistical planning and inference

Journal of statistics and probabilities

Journal of business statistics and economics

Journal of business and economic statistics

 

Διοικητική Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 

•Κατανοούν την έννοια και το σκοπό της λογιστικής μέσα στην επιχείρηση

•Γνωρίζουν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Χρηματοοικονομική Λογιστική

•Αντιλαμβάνονται το ρόλο και τη σχέση Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής

•Αναλύουν στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με σκοπό την κοστολόγηση αγαθών και υπηρεσιών 

•Καταρτίζουν εκθέσεις εξωλογιστικής κοστολόγησης 

•Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κοστολόγων συστημάτων

•Σχεδιάζουν και καταρτίζουν Προϋπολογισμούς και καταστάσεις Προτύπου Κόστους 

•Αναλύουν και ερμηνεύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Ιστορικών και Προκαθορισμένων μεγεθών

•Αντιλαμβάνονται το ρόλο των διαφόρων μορφών κόστους στη λήψη αποφάσεων

•Χρησιμοποιούν δείκτες για τη ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στη Λογιστική (έννοια, σκοπός, αντικείμενο).

Έννοια και δομή περιουσίας.

Λογιστική εξίσωση – Μεταβολές περιουσίας.

2.Εργαλεία Λογιστικής:  Απογραφή - Ισολογισμός (έννοια, περιεχόμενο, σκοπός). 

Λογαριασμοί (ενεργητικού, παθητικού, αποτελεσματικοί).

3.Λογιστικά πρότυπα: Ημερολόγιο, Καταχωρήσεις, Λογιστικό Κύκλωμα

4.Διάρθρωση και προσδιορισμός αποτελεσμάτων τέλους χρήσης.

5.Διοικητική & Χρηματοοικονομική Λογιστική.  Ο ρόλος της Διοικητικής Λογιστικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βασικές έννοιες και παραδοχές που διέπουν τα λογιστικά συστήματα σε δουλευμένη βάση.  (κόστος – έξοδο – δαπάνη – έκτακτη ζημιά – έσοδο).

6.Είδη και συμπεριφορά του κόστους σε σχέση με το επίπεδο δραστηριότητας.  Συσχέτιση επιπέδου δραστηριότητας – κόστους και επιχειρησιακού αποτελέσματος.

7.Κέντρα κόστους  Κατανομή εμμέσου κόστους σε κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους.

8.Συστήματα και μέθοδοι κοστολόγησης .

9.Κοστολόγηση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (ABC).

10.Προϋπολογισμός (έννοια, σκοπός και κατάρτιση). Ελαστικοί προϋπολογισμοί.

11.Πρότυπο κόστος, καθορισμός προτύπων και διερεύνηση αποκλίσεων.

12.Μορφές κόστους για την υποστήριξη των αποφάσεων – Κοστολόγηση και Τιμολόγηση -  Κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας – Παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους.

13.Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η επιτυχής  ολοκλήρωση  του μαθήματος  πραγματοποιείται  με την συμμετοχή των  φοιτητών σε  μία ομαδική  καθώς και με τις τελικές εξετάσεις. (α) Η ομαδική γραπτή  εργασία (ομάδες από δύο έως  τέσσερις φοιτητές) αναφέρεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα του μαθήματος και υπολογίζεται  στο 40% της συνολικής βαθμολογίας. Η  εργασία ακολουθεί  τα πρότυπα συγγραφής του Συστήματος Harvard.   (β)Το δεύτερο  μέρος είναι οι τελικές εξετάσεις και αποτιμάται στο 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος . Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος εξαρτάται   από την επιτυχία του φοιτητή   στο κάθε μέρος του μαθήματος δηλαδή εργασίας και   τελικών εξετάσεων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Α. Δημητράς    &  Α. Μπάλλας  «  Διοικητική  Λογιστική  για  προγραμματισμό  και  έλεγχο» Εκδόσεις Gutenberg  

•Emmanuel, C., Otley, D. & Merchant, K. (1990), Accounting for Management Control, Chapman and Hall, London.  

•Ansari, S. & Euske, K. J. (1987), “Rational, Rationalising and Reifying Uses of Accounting Data in Organisations”, Accounting, Organisations and Society, Vol.12, No.6, pp. 549‐ 570.  

•Boland, R. J. & Pondy, L. R. (1983) “Accounting in Organisations: A Union of Natural and Rational Perspectives” Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No. 2/3, pp. 223‐ 234.  

•Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, J. (1980), “The roles of Accounting in Organisations and Society”, Accounting, Organisations & Society, Vol. 5, No. 1, pp. 5‐27.

Διοίκηση Μάρκετινγκ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης – Μελέτης Περίπτωσης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στους φοιτητές ένα εισαγωγικό πλαίσιο για την αξιοποίηση και εφαρμογή της έννοιας του Μάρκετινγκ σε επιχειρηματικό επίπεδο. Οι διαλέξεις αυτές έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν  με τις θεμελιώδεις έννοιες του Μάρκετινγκ αλλά και τα εργαλεία που αυτό χρησιμοποιεί, όπως: η Διοίκηση Μάρκετινγκ, η στρατηγική Μάρκετινγκ, η τμηματοποίηση της αγοράς, η τιμολόγηση, η προώθηση, οι πωλήσεις, ο κύκλος ζωής του προϊόντος, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ και τέλος το σχέδιο Μάρκετινγκ. Τα στοιχεία που εξετάζονται σε αυτό το μάθημα συνθέτονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγραμματισμού Μάρκετινγκ. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η κατανόηση του κρίσιμου ρόλου που παίζει το Μάρκετινγκ για την ευημερία και την ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης. Θα δοθεί τέλος έμφαση στην πρακτική εφαρμογή του Μάρκετινγκ, όπου θα συνδυαστεί η θεωρία με την πράξη.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

1.Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της Διοίκησης Μάρκετινγκ. 

2.Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν Αγορές και Πελάτες, τόσο υφιστάμενων όσο και πιθανών. 

3.Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του μίγματος Marketing με ουσιαστικό τρόπο, με στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες.

4.Να αναγνωρίζουν τη σημασία της εμπιστοσύνης των πελατών (customer loyalty) και να γνωρίσουν τους διαφορετικούς τρόπους που υπάρχουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενδεικτικές ενότητες:

1.Έννοια και φιλοσοφία του Μάρκετινγκ (ορισμοί, ιδέες, ηθική κλπ.)

2.Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ

3.Εισαγωγή στη Συμπεριφορά του Αγοραστή (Καταναλωτική και Οργανωσιακή)

4.Τμηματοποίηση της αγοράς, επιλογή θέσεων και στόχων (segmentation-targeting-positioning)

5.Εισαγωγή στο Συνδυαστικό Μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες

6.Μείγμα Μάρκετινγκ 

•Προϊόν

•Τιμή 

•Διανομή 

•Προώθηση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

1.Ομαδική Εργασία (50%) με δημόσια παρουσίασής της.

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές  και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μία εργασία ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός ικανοποίησης των προδιαγραφών που τέθηκαν,  η ταξινόμηση, οργάνωση και προσαρμογή του διαθέσιμου υλικού, η δομή και σαφήνεια του γραπτού κειμένου,  η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

2.Γραπτή εξέταση 50%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

•Πανηγυράκης Γ. (2003) Στρατηγική Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, Σταμούλης. 

Ξενόγλωσση

•Pride, W., & Odies, C. F. (2014) Foundations of marketing. Cengage Learning.

•Kotler, P. & Armstrong, G. (2013).  Principles of Marketing 15th Global Edition. Pearson. 

•Lamb, C., Hair, J.  & McDaniel, C. (2010) Marketing. Cengage Learning.

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

H Διαχείριση και Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων (ΑΠ) συνιστά κομβική παράμετρο επιβίωσης  και ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η ικανοποίηση των πελατών (Εσωτερικών & Εξωτερικών), οι πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεισφορά σε προγράμματα των τοπικών κοινωνιών, προσδίδουν μία νέα αξία στην επιχείρηση. Οι πτυχές της Διαχείρισης Ανθρωπίνων πόρων συμβάλλουν κυρίαρχα ώστε οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ανταγωνιστικές προκλήσεις και να δημιουργήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών Διαχείρισης ΑΠ με τις επιχειρηματικές στρατηγικές και η ένταξή τους στο ολοκληρωμένο λειτουργικό μοντέλο είναι από τα σημαντικότερα θέματα και προκλήσεις στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα,  καθώς  συνδράμουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης, 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση:

oΝα περιγράφει πραγματικά προβλήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και να προσδιορίζει την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση  και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος (μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας, εξεύρεση ικανοποιητικών διαδρομών, αξιοποίηση εργαλείων, υλοποίηση της αλλαγής).

oΝα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την διαχείριση και την ανάπτυξη της γνώσης μέσα στο οργανισμό ή την επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες και τις προοπτικές .

oΝα μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με το εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιεί προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες  ή ιδιαιτερότητες.

oΝα αναλύει τα οργανωσιακά προβλήματα και να σχεδιάζει και υλοποιεί τις δράσεις ανάπτυξης και  διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, έτσι ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στις αλλαγές και στις προσαρμογές του περιβάλλοντος της επιχείρησης.

oΝα μπορεί να δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου τα άτομα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

oΝα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων. 

oΝα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα μεθοδολογικά εργαλεία  της συστημικής προσέγγισης για την αποτίμηση της συμβολής του ΑΠ στη λειτουργία της επιχείρησης και τον σχεδιασμό δράσεων και αναδράσεων ή την λήψη αποφάσεων. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή-Επαναπροσδιορισμός Προτεραιοτήτων

oΗ πρόκληση της νέας οικονομίας

oΗ παγκόσμια πρόκληση

oΗ πρόκληση  της ικανοποίησης των αναγκών των συμμετόχων

oΗ πρόκληση των συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης

oΟ μεταβαλλόμενος ρόλος της Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων

oΠρακτικές διαχείρισης ΑΠ

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα-Ρόλοι και Αρμοδιότητες ΔΑΠ

oΣτρατηγικός Εταίρος

oΔιοικητικός Εμπειρογνώμονας

oΣυνήγορος του Υπαλλήλου

oΠαράγοντας Αλλαγής

oΔεξιότητες στελεχών ΔΑΠ-Επαγγελματικός κλάδος

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Ανταγωνιστικές προκλήσεις που επηρεάζουν τη Διαχείριση ΑΠ

oΑνταγωνισμός στη νέα οικονομία

oΑνταγωνισμός μέσω συστημάτων εργασίας υψηλής απόδοσης

oΑνταγωνισμός μέσω της ικανοποίησης των αναγκών των συμμετόχων

oΑνταγωνισμός μέσω της παγκοσμιοποίησης

oΤο περιβάλλον των ΑΠ

oΑπόκτηση και προετοιμασία των ΑΠ

oΑξιολόγηση και εξέλιξη

oΑμοιβές

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

oΔιαμόρφωση Στρατηγικής

oΕφαρμογή Στρατηγικής

oΣτρατηγικοί τύποι

oΚατευθυντήριες στρατηγικές

oΑναδυόμενες στρατηγικές

oS.W.O.T Analysis (Δυνάμεις,Αδυναμίες,Ευκαιρίες,Απειλές)

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Πρακτικές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

oΑνάλυση και σχεδιασμός της εργασίας

oΠρόσληψη και επιλογή υπαλλήλων

oΚατάρτιση και εξέλιξη

oΔιαχείριση της απόδοσης

oΔομή της αμοιβής, κίνητρα και πρόσθετες παροχές

oΕργασιακές σχέσεις και εσωτερική επικοινωνία

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Balanced Scorecard-Διαχείριση & Ανάπτυξη ΑΠ

oΤο Όραμα, η Στρατηγική και η ευθυγράμμιση

oΟι  τέσσερις πτυχές: Χρημ/κά, Πελάτες, Εσωτερικές Διαδικασίες, Ανάπτυξη Καινοτομία

oΣτρατηγικός Χάρτης

oΑντικειμενικοί Σκοποί-Μέτρα-Στόχοι-Δράσεις

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος:

Ι. Ατομική Εργασία (40%) που περιλαμβάνει:

-Μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν ζητήματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων  και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν τα δεδομένα και τις συνθήκες της μελέτης περίπτωσης, να μοντελοποιούν τα προβλήματα με την καταλληλότερη μέθοδο, να προσδιορίζουν τις λύσεις και να αναλύουν τα αποτελέσματα. 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (60%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει επιλέξουν με επιχειρηματολογία την καταλληλότερη μεθοδολογία , να αξιοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία στην κατεύθυνση της ανάλυσης της πολυπλοκότητας του συστήματος που εξετάζεται,   να εξετάσουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια ή περιπτώσεις, να  αναλύσουν τα αποτελέσματα της επίλυσης με κριτική στάση και να προτείνουν δράσεις  ή ενέργειες. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (1996) The Balanced Scorecard-Measures that drive performance.Boston:HBS Press. 

•Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (2001) The strategy-Focused organization.Boston:HBS Press

•Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (2006) ALIGNMENT Using the Balanced Scorecard to create corporate Synergies.Boston:HBS Press

•Olve,N.-G.,Roy,J.and Wetter,M.(1999)Performance Drivers-a practical guide to using the balanced scorecard.Chichester:Wiley

•Olve,N.-G and Sjostrand,A.(2002)The balanced scorecard.Oxford:Capstone

•A Framework for Human Resource Management.Gary Dessler

•Human Resource Management (2003)Raymond,A.Noe. John,R.Hollenbeck. Barry,Gerhart. Patrick,M.Wright

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•European Journal of Operational Research, Elsevier

•Academy of Management

•Journal of Management Studies

•Journal of Organizational change management

•Human Resource Management, Elsevier

 

2o Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής που παρακολούθησε επιτυχώς το μάθημα έχει τις παρακάτω Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες:

Α) Γνώσεις

-γνωρίζει το πώς διαμορφώνεται διαχρονικά η αξία του χρήματος

-αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών δεικτών

-περιγράφει τους τρόπους υπολογισμού του Κόστους Κεφαλαίου και τις μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων

-διακρίνει τη σημασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης και της ακολουθούμενης από αυτήν Μερισματικής Πολιτικής

Β) Δεξιότητες

-αναλύει τις βασικές χρηματοοικονομικής καταστάσεις

-αξιολογεί επενδυτικά σχέδια

-υπολογίζει τον κίνδυνο μιας επιχείρησης

-συσχετίζει τον κίνδυνο μιας επένδυσης με την απόδοσή της

-υπολογίζει τον χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κίνδυνο μιας επιχείρησης

Γ) Ικανότητες

-χρησιμοποιεί τις κατάλληλες στατιστικές και άλλες τεχνικές που θα του επιτρέψουν να επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο αντίδρασης και να προβλέπει, ώστε να υλοποιηθεί ο κύριος στόχος ενός χρηματοοικονομικού στελέχους που είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων μιας επιχείρησης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Εισαγωγή (στατιστικά εργαλεία απαραίτητα στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση) 

-Διαχρονική Αξία του Χρήματος

-Κύκλος Εκμετάλλευσης μιας Βιομηχανικής Επιχείρησης

-Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

-Στατική και δυναμική Χρηματοοικονομική Ισορροπία 

-Κίνδυνος και απόδοση

-Θεωρία Χαρτοφυλακίου 

-Ανάλυση Ταμειακών Ροών

-Κόστος Κεφαλαίου

-Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου υπό καθεστώς Βεβαιότητας και Αβεβαιότητας

-Ανάλυση Μόχλευσης

-Πολιτική Μερίσματος

-Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την τελική και την ενδιάμεση αξιολόγηση. Οι όροι της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους φοιτητές με την έναρξη του 1ου μαθήματος, περιλαμβάνονται δε στο power point το οποίο ευρίσκεται εξ αρχής στη διάθεσή τους.

Η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων.

Η διαδικασία ενδιάμεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει απαντήσεις των φοιτητών σε προβλήματα που τους τίθενται μετά από κάθε διάλεξη.

Ο τελικός βαθμός του εξαμήνου συντίθεται κατά 80% από τον βαθμό της τελικής εξέτασης και κατά 20% από τον βαθμό της ενδιάμεσης αξιολόγησης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 -Προτεινόμενη κύρια  Βιβλιογραφία :

Π. Κιόχος - Β. Πανάγου: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εκδόσεις Ε. Κιόχου, Αθήνα 2015. 

Δ. Βασιλείου- Ν. Ηρειώτη: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις ROSILI, Αθήνα 2008

 

-Προτεινόμενη δευτερεύουσα Βιβλιογραφία:

•Κιόχος Π-Παπανικολάου-Θάνος-Κιόχος Α: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και πολιτική. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2002

•Βασιλείου Δ: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999

•Κ. Δράκος: Μια εισαγωγή στις βασικές Αρχές της χρηματοοικονομικής, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2003

•L. Gitman-M. Joehnik: Επενδύσεις Ι και ΙΙ, Έκτη Έκδοση, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα 2001

•Γ. Καραθανάσης: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοοικονομικές Αγορές, Εκδόσεις Μπένου

•Κ. Ζοπουνίδης: Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Θέματα του Χρηματοοικονομικού Μάνατζμεντ. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2003.

•Σ. Θωμαδάκης-Μ. Ξανθάκης: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Εκδόσεις: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα 1990.

Ανάλυση και Σχεδιάση ΠΣ

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης/Εργαστήριο 1, WorkShops 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα διδάσκονται επιλεγμένα αντικείμενα από την περιοχή της Ανάλυσης, Σχεδίασης και Κατασκευής Πληροφοριακών Συστημάτων. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη δομή της τεχνολογίας και της λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν την ανάλυση και σχεδίαση ενός Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και να εφαρμόσουν τεχνικές και μεθόδους της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

•να εξηγούν και να αναλύουν τις εργασίες που γίνονται στον κύκλο ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος

•να συγκρίνουν τα διάφορα μοντέλα (system models) που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος

•να αναλύουν λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος

•να κατασκευάζουν και να αναλύουν το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης (Use Case Model) ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση της σχεδιαστικής γλώσσας UML 

•να κατασκευάζουν και να αναλύουν το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος (relational model) 

•να συνθέτουν ερωτήματα σε γλώσσα SQL χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (πχ MS Access)

•να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας και να διαχειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση πραγματικών Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα: Θεωρία Συστημάτων, Πληροφοριακά Συστήματα, ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα και Λειτουργική Αναδιοργάνωση.

•Δομή και Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων, Κύκλος Ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων, η Διοίκηση της Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

•Μηχανική Λογισμικού, Βασικές Έννοιες και Μεθοδολογίες της Μηχανικής Λογισμικού

•Ανάλυση και Διαχείριση Απαιτήσεων (Requirements Analysis and Management)

•Μοντέλα Συστήματος (System Models), η γλώσσα μοντελοποίησης UML

•Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση Λογισμικού

•Βασικές Αρχές των Βάσεων Δεδομένων, το Σχεσιακό Μοντέλο. 

•Σημασιολογικός και Λογικός Σχεδιασμός, Διαγράμματα Συσχέτισης Οντοτήτων, Φυσικός Σχεδιασμός 

•Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

•Ασφάλεια και Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων

•Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων (MS ACCESS, Visual Studion.NET, SQL Server) 

•Συστήματα Επιτελικής Πληροφόρησης και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

•Μελέτες Περίπτωσης

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

-Μελέτες Περίπτωσης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (60%) (Συμπερασματική): 

Μελέτη Περίπτωσης: 

- 1ο Μέρος: Ανάλυση Απαιτήσεων ΠΣ

- 2ο Μέρος: Ανάπτυξη τμήματος Βάσης Δεδομένων ΠΣ

Σκοπός αξιολόγησης: 

Οι ικανότητες που ανέπτυξαν οι φοιτητές στο να αναλύουν λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος, να κατασκευάζουν και να αναλύουν το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης (Use Case Model) ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση της σχεδιαστικής γλώσσας UML, να κατασκευάζουν και να αναλύουν το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος, να συνθέτουν ερωτήματα που να αξιοποιούν το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων σε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες εργασίας και να διαχειρίζονται προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση πραγματικών Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Κριτήρια αξιολόγησης: Η πληρότητα, η ακρίβεια και η τεκμηρίωση της λύσης που δόθηκε, η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία:

•Patricia Wallace, (2014). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: Άνθρωποι, τεχνολογία, διαδικασίες, Εκδόσεις Κριτική, 2014, ISBN 978-960-218-886-6.

•John Gallaugher, (2011). Information Systems: A Manager's Guide to Harnessing Technology, August 2011 eISBN: 978-1-4533-3007-4, Pages: 346

•Roger S. Pressman, “Software Engineering: A Practitioner’s Approach”, Sixth Edition, McGraw Hill

•Sommerville, Ι., “Software Engineering”, 6th Edition.

•Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Ph.D., Jim Conallen, Kelli A. Houston, “Object-Oriented Analysis and Design with Applications”, 3rd Edition, Addison Wesley, ISBN 0-201-89551-X

•Fowler, M., “UML Distilled”, 3rd Ed., Addison Wesley

•Cockbum, A., “Writing Effective Use Cases”, Addison-Wesley

Διαχείριση Αλλαγής

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις- Συζητήσεις κατά ομάδες στη τάξη 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ένα σταθερό γνώρισμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις οικονομίες της αγοράς είναι η ατέρμονη προσπάθεια για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, γεγονός που συνεπάγεται διαρκή αναθεώρηση των παραδεδομένων πρακτικών διοίκησης και συνεχή αναδιοργάνωση. Στο μάθημα παρέχονται οι γνώσεις για τις θεμελιώδεις και σπουδαιότερες περιοχές της Οργανωσιακής Αλλαγής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, χρησιμοποιώντας έννοιες από τις επιστήμες του χάους, της πολυπλοκότητας και της συστημικής σκέψης. Παρουσιάζονται τα όρια της έξωθεν παρέμβασης και υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της αυτο-οργάνωσης προκειμένου οι αλλαγές στις επιχειρήσεις να έχουν αποδοχή και διάρκεια. 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση:

oΝα περιγράφει πραγματικά οργανωσιακά προβλήματα και να προσδιορίζει την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση  και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος (μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ανάλυση της πολυπλοκότητας, εξεύρεση ικανοποιητικών διαδρομών, αξιοποίηση εργαλείων, υλοποίηση της αλλαγής).

oΝα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος και να υποστηρίζει με επιχειρήματα τις αποφάσεις που θα λάβει η προτείνει.

oΝα μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με την εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιεί προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες  ή ιδιαιτερότητες.

oΝα αναλύει τα οργανωσιακά προβλήματα και να υποστηρίζει καταλυτικά την επιτάχυνση των οργανικών διαδικασιών αλλαγής που ενυπάρχουν σε κάθε οργανωμένο σύστημα.

oΝα μπορεί να δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου τα άτομα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς άνωθεν κανόνες συμπεριφοράς

oΝα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης των διαδικασιών μετάβασης 

oΝα αναλύει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων υποστήριξης της αλλαγής και να προτείνει ικανοποιητικές διαδρομές επίλυσης οργανωσιακών προβλημάτων που εξετάζει και να επιχειρηματολογεί για την στρατηγική του επιλογή.

oΝα αξιοποιεί την συνεχή ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα εργαλεία υποστήριξης  δημιουργώντας εναλλακτικά σενάρια αποφυγής αντιστάσεων και σημείων αδιεξόδου. 

o Να αξιολογεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να αναθεωρεί το μοντέλο που ανέπτυξε σε συνθήκες δυναμικού περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες της Οργανωσιακής Αλλαγής-Οργανωσιακή θεωρία 

oΜηχανές, μηχανιστική σκέψη και γραφειοκρατική οργάνωση

oΑπαρχές της μηχανιστικής οργάνωσης

oΚλασική θεωρία διοίκησης & σχεδιασμός γραφειοκρατικών οργανώσεων

oΕπιστημονική διοίκηση

oΠλεονεκτήματα & Περιορισμοί της μηχανιστικής οπτικής

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Οι οργανώσεις υπό το πρίσμα της Βιολογίας

oΟργανωσιακές ανάγκες

oΗ σημασία του περιβάλλοντος: Ανοιχτά συστήματα

oΕνδεχομενική θεωρία: Η προσαρμογή της οργάνωσης στο περιβάλλον

oΗ ποικιλία των ειδών

oΠροάγοντας την υγεία και την ανάπτυξη της οργάνωσης

oΗ θέαση των οργανώσεων από τη σκοπιά της πληθυσμιακής οικολογίας

oΟργανωσιακή οικολογία: Η δημιουργία κοινού μέλλοντος

oΠλεονεκτήματα & Περιορισμοί της Οργανισμικής οπτικής

 

•Μάθηση και Αυτό-Οργάνωση: Οι Οργανώσεις Εγκέφαλοι

oΕικόνες του Εγκεφάλου

oΟι Οργανώσεις ως εγκέφαλοι επεξεργασίας πληροφοριών

oΔημιουργώντας Μανθάνουσες Οργανώσεις

oΚυβερνητική, μάθηση και εκμάθηση του μανθάνειν

oΚατευθύνσεις για τη δημιουργία «μανθανουσών οργανώσεων»

oΟι οργανώσεις ως ολογραφικοί εγκέφαλοι

oΑρχές ολογραφικού σχεδιασμού

oΠλεονεκτήματα & Περιορισμοί της οπτικής του εγκεφάλου

•Συστημική σκέψη & Διαχείριση της Αλλαγής

oΕισαγωγή στη Συστημική θεωρία

oS.W.O.T Analysis (Δυνάμεις,Αδυναμίες,Ευκαιρίες,Απειλές)

oPolarity Management

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Balanced Scorecard

oΟι  τέσσερις πτυχές: Χρημ/κά, Πελάτες, Εσωτερικές Διαδικασίες, Ανάπτυξη Καινοτομία

oΣτρατηγικός Χάρτης

oΑντικειμενικοί Σκοποί-Μέτρα-Στόχοι-Δράσεις

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Στρατηγική επιχειρήσεων & Οργανισμών

oΕξισορρόπηση επαγγελματικής & προσωπικής ζωής

oΘεωρία Πόρων και Ικανοτήτων της επιχείρησης

oΘεμελιώδεις-Μοναδικές ικανότητες

oΚρίσιμα ερωτήματα για στελέχη

oΔυναμικές ικανότητες

oΜέθοδοι ανίχνευσης πόρων-Αλυσίδα αξίας

oHow will you measure your life

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

•Διαχείριση Αλλαγής

oΣτρατηγικός ρόλος ΔΑΠ σε περιόδους αλλαγής

oΕξωγενείς και Ενδογενείς αιτίες αλλαγών

oΤύποι οργανωσιακής αλλαγής-Στάδια φυσιολογικών αλλαγών

oΦορείς Αλλαγής

oΜοντέλα που επικεντρώνονται στη διαδικασία της αλλαγής ( Lewin, Schein, Luecke, Kotter,  Kanter, Heath & Heath) 

o8 Βήματα για πραγματοποίηση αλλαγών (John Kotter)

oΜοντέλο-Ταξινόμηση βημάτων-Επισημάνσεις

oΑρχές Δυαδικού Λειτουργικού Συστήματος

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Ατομικές Εργασίες (40%) που περιλαμβάνει:

-Ατομική Εργασία Α (20%). Μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν οργανωσιακά ζητήματα  και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν τα δεδομένα και τις συνθήκες της μελέτης περίπτωσης, να μοντελοποιούν τα προβλήματα με την καταλληλότερη μέθοδο, να προσδιορίζουν τις λύσεις και να αναλύουν τα αποτελέσματα.

-     Ατομική Εργασία Β (20%). Ανάλυση σχεδίου προσωπικής αλλαγής.  Εξέταση μιας σημαντικής αλλαγής που προτίθεσθε να κάνετε στην επαγγελματική ή προσωπική σας ζωή.  Αναλύσατε την υφιστάμενη κατάσταση σας, τις προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες και καταγράψετε σε μορφή ημερολογίου τη διαδικασία επίτευξης του στόχου με εστίαση στις αντιδράσεις σας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε.  

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (60%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει επιλέξουν με επιχειρηματολογία την καταλληλότερη μεθοδολογία , να αξιοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία στην κατεύθυνση της ανάλυσης της πολυπλοκότητας του συστήματος που εξετάζεται,   να εξετάσουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια ή περιπτώσεις, να  αναλύσουν τα αποτελέσματα της επίλυσης με κριτική στάση και να προτείνουν δράσεις  ή ενέργειες. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Heath C, Heath D (2013). Switch. Πώς να καταφέρεις την αλλαγή όταν η αλλαγή είναι δύσκολη. Αθήνα Εκδόσεις Κ. Παπαδόπουλου-ΕΕΔΕ. 

•Kotter J. (2014) Accelerate: Building strategic agility for a faster-moving world.(XLR8).Boston: HBS Press. 

•Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011) (3rd  Ed.).  Diagnosing and changing organizational culture.  San Francisco: Jossey-Bass.

•Daft R (2009) (10th ed.) Organization Theory and Design. Mason, OH: South-Western Cengage Learning. 

•Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (2006) Alignment. Using the Balanced Scorecard to create corporate Synergies. Boston: HBS Press

•Morgan G (2002) (2η έκδοση). Οι Όψεις της Οργάνωσης. Εκδόσεις Καστανιώτη

•Kotter J, Cohen D (2002). The Heart of Change. Boston: HBS Press

•Olve,N.-G and Sjostrand,A.(2002)The balanced scorecard. Oxford: Capstone

•Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (2001) The strategy-Focused organization. Boston: HBS Press

•Kotter J (2001). Ηγέτες στις Αλλαγές. Εκδόσεις Κριτική

•Gibson R επιμ.(2001). Η Επιχείρηση του Μέλλοντος. Εκδόσεις Καστανιώτη (κεφάλαια Senge και Kotter)

•Τσιβάκου Ι (2000). Το Οδοιπορικό του Εαυτού στο χώρο της εργασίας. Θεμέλιο. 

•Olve,N.-G.,Roy,J.and Wetter,M.(1999). Performance Drivers-a practical guide to using the balanced scorecard. Chichester: Wiley

•Kaplan,R.S. and Norton,D.P. (1996) The Balanced Scorecard-Measures that drive performance. Boston: HBS Press. 

•Kotter J.(1996). Leading Change. Boston: HBS Press. 

•Senge,P.M.(1994)The fifth discipline-fieldbook. London: Nicolas Brealey

•Senge,P.M.(1990). The Fifth Discipline-The Arts and practice of the Learning organization. New York: Currency Doubleday

•Goldstein J.(1994)The Unshackled Organization: Facing the challenge of unpredictability through spontaneous reorganization

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•European Journal of Operational Research 

•Academy of Management

•Harvard Business Review 

•Journal of Management Studies

•Journal of Organizational Change Management

•Organization 

•Organization Science 

•Organization Studies 

Επιχειρησιακή Έρευνα Διοικητική Επιστήμη

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης/Εργαστήριο 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Επιχειρησιακή Έρευνα αποτελεί βασικό εργαλείο του σύγχρονου Management για την επίλυση επιτελικών και επιχειρησιακών προβλημάτων απόφασης  σε όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών (παραγωγή, μάρκετινγκ, παροχή υπηρεσιών, χρηματο-οικονομική διαχείριη, κλπ). Στο μάθημα παρέχονται οι γνώσεις για τις θεμελιώδεις και σπουδαιότερες περιοχές της Επιχειρησιακής Έρευνας, ή της Διοικητικής Επιστήμης (Management Science) με τη μελέτη των μεθόδων και των εφαρμογών τους, σε ένα σύνολο επιχειρησιακών καταστάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

oΝα περιγράφει πραγματικά προβλήματα απόφασης και να προσδιορίζει την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση  και τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσει στην επίλυση του προβλήματος (μοντελοποίηση του προβλήματος, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αλγόριθμοι, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υλοποίηση απόφασης).

oΝα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος και να υποστηρίζει με επιχειρήματα τις αποφάσεις που θα λάβει η προτείνει..

oΝα μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία ή την γνώση από  προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια με την εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα και να τις χρησιμοποιεί προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες  ή ιδιαιτερότητες.

oΝα αναλύει τα προβλήματα απόφασης και να κατασκευάζει νέα μαθηματικά μοντέλα ή να προσαρμόζει υπάρχοντα που τα περιγράφουν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους περιορισμούς που διέπουν το πρόβλημα απόφασης.

oΝα επιλέγει και να εφαρμόζει με ευχέρεια τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση μεθοδολογίες για την επίλυσης των προβλημάτων απόφασης.

oΝα χρησιμοποιεί το κατάλληλο μαθηματικό λογισμικό και να αναπτύξει εφαρμογές στα ειδικά εργαλεία λογισμικού για την επίλυση των προβλημάτων.

oΝα αναλύει τα αποτελέσματα της επίλυσης του μαθηματικού μοντέλου και να προτείνει τη λύση ή λύσεις στο πρόβλημα απόφασης που εξετάζει και να επιχειρηματολογεί για την επιλογή της συγκεκριμένης απόφασης.

oΝα εφαρμόζει τις τεχνικές της ανάλυσης ευαισθησίας και να απαντά σε ερωτήματα της μορφής " τι θα συμβεί αν..." και σε εναλλακτικά σενάρια.

o Να αξιολογεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να αναθεωρεί το μοντέλο που ανέπτυξε σε συνθήκες δυναμικού περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας

•Γραμμικός προγραμματισμός,

oΔιατύπωση και μοντελοποίηση προβλημάτων,

oΓεωμετρική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

oΗ Μέθοδος simplex για προβλήματα μεγιστοποίησης

oΑνάλυση ευαισθησίας και οικονομική ερμηνεία της λύσης

oΗ Μέθοδος simplex για προβλήματα ελαχιστοποίησης

oΕφαρμογές - Ασκήσεις - Μελέτες Περίπτωσης

•Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός - Εφαρμογές του Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού

•Αλγόριθμοι  Διακλάδωσης και Φραγμού (branch and Bound)

•Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός 0/1. - Εφαρμογές

•Πολυστοχικός Γραμμικός Προγραμματισμός

oΠίνακας Πληρωμών

oΜέθοδος των Ικανοποιητικών Στόχων

oΜέθοδος των Επιθυμητών Στόχων

•Αριστοποίηση Δικτύων

oΤο πρόβλημα βέλτιστης κάλυψης κόμβων

oΤο πρόβλημα της Μέγιστης Ροής

oΤο πρόβλημα Μεταφοράς

oΤο Πρόβλημα Ανάθεσης

•Στοχαστικός Γραμμικός Προγραμματισμός

oΠεριγραφή προβλημάτων Στοχαστικού Γραμμικού προγραμματισμού

oΗ μέθοδος των δυο φάσεων 

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

•Διαχείριση Αποθεμάτων

oΟικονομική Ποσότητα Παραγγελίας και Οικονομικό Επίπεδο Παραγγελίας

oΜέθοδοι Υπολογισμού της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας

oΜέθοδοι Διαχείρισης Αποθεμάτων με αβεβαιότητα στη Ζήτηση

oΕφαρμογές - Μελέτες Περίπτωσης

 

Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση Η/Υ

θα διδαχθούν εφαρμογές των μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας με χρήση και προγραμματισμό των συστημάτων:

Α) Solver (MS EXCEL)

B) MATLAB

Γ) LPSOLVER

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος:

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον έλεγχο της εμπέδωσης των εννοιών και των βασικών στοιχείων της Επιχειρησιακής Έρευνας

-Ασκήσεις και μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν προβλήματα απόφασης και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν τα δεδομένα και τις συνθήκες της μελέτης περίπτωσης, να μοντελοποιούν τα προβλήματα με την καταλληλότερη μέθοδο, να προσδιορίζουν τις λύσεις και να αναλύουν τα αποτελέσματα. 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (60%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει επιλέξουν με επιχειρηματολογία την καταλληλότερη μεθοδολογία , να δημιουργήσουν  το μαθηματικό πρότυπο ή πρότυπα που διέπουν το πρόβλημα ή προβλήματα που εξετάζονται,   να εξετάσουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια ή περιπτώσεις, να  αναλύσουν τα αποτελέσματα της επίλυσης με κριτική στάση και να προτείνουν δράσεις  ή ενέργειες.  Στο πλαίσιο της εργασίας εξετάζεται και η δυνατότητα αξιοποίησης των λογισμικών για την επεξεργασία των προβλημάτων (MS EXCEL/SOVER, LPSOLVER, κλπ)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•Μοσχονά Θ., Χαλικιάς Μ., Χελιδόνης Γ. (2010) Επιχειρησιακή Έρευνα, Σύγχρονη Εκδοτική

•Υψηλάντης Π. (2015) Επιχειρησιακή Έρευνα, Μέθοδοι και Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων, 5η εκδοση, Εκδόσεις  Προπομπός

•Albright, S.C. and Winston, W.L. (2005). Spreadsheet Modeling and Applications: Essentials of Practical Management Science, Thomson Brooks/Cole .

•Hillier, F. and G.J. Lieberman (2009), Introduction to Operational Research, Mc Graw-Hill.

•Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A., Camm, J.D. and Martin, K. (2010). An Introduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, 10th ed., Delmar Cengage Learning.

•Σισκος, Ι. (2000), Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•European Journal of Operational Research, Elsevier

•Operational Research: An International Journal, Springer

•Annals of Operations Research, Springer

 

3o Εξάμηνο

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης/Εργαστήριο 1, WorkShops 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αναλύει τα συστατικά στοιχεία του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business) με έμφαση το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce) με στόχο να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να επιλέγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

•Να παρουσιάζει και να αναλύει επιχειρηματικά μοντέλα Ηλεκτρονικού Eπιχειρείν

•Να αναλύει τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν μια σύγχρονη επιχείρηση Ηλεκτρονικού Εµπορίου όπως: επιλογή πλατφόρμας (eCommerce Platform), εμπειρία του χρήστη (User Experience), πληρωμές (Payments), CRM & ERP, Digital Marketing, καθιέρωση επωνυμίας (Branding), ψηφιακή διαφήμιση (Digital Advertisement), SEO, Social Media, Affiliate Marketing, Web Analytics.

•Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα πρωτότυπο (prototype) ηλεκτρονικό κατάστημα με έτοιμα εργαλεία & υπηρεσίες του διαδικτύου 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

•Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 

•Μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (eBusiness Models)

•Συστατικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce Components)

•Τεχνολογίες, Πρότυπα και Εφαρμογές Διαδικτύου

•Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο

•Προγραμματισμός σε Επίπεδο Πελάτη (Client-Side Programming)

•Προγραμματισμός σε Επίπεδο Εξυπηρετητή (Server-Side Programming)

•Επιλογή Πλατφόρμας (eCommerce Platform), Εμπειρία του Χρήστη (User Experience), Προμηθευτές & Προϊόντα (Suppliers & Product mix), Αποθήκη ( Warehouse), Αποστολή & Επιστροφές (Shipping & returns), Πληρωμές (Payments), CRM & ERP, Call Center, Digital Marketing, Personnel, Νομικά Θέματα (Legal)

•Καθιέρωση επωνυμίας (Branding), ψηφιακή διαφήμιση (Digital Advertisement), Διαφήμιση μέσω Email (Email Marketing), Διαφήμιση μέσω περιεχομένου (Content Marketing), SEO, Social Media, Affiliate Marketing, Price Comparison Engines, Competition Analysis

•Επιχειρησιακό Πλάνο (Business Plan)

•Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)

•Web Analytics

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

-Μελέτες Περίπτωσης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (60%) (Συμπερασματική): 

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος με έτοιμα εργαλεία και υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Σκοπός αξιολόγησης: 

Οι ικανότητες που ανέπτυξαν οι φοιτητές στη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας τεκμηριωμένης λύσης ηλεκτρονικού εμπορίου,  ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν σε εργαλεία και υπηρεσίες του διαδικτύου και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η τεκμηρίωση της εφαρμογής, η πληρότητα της λύσης που δόθηκε, η ποιότητα της επικοινωνίας του χρήστη με την εφαρμογή, η οργάνωση και διαχείριση της ομαδικής εργασίας και η παρουσίασή της.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

•Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick. (2011). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5th ed., ISBN-10: 0273752014, ISBN-13: 978-0273752011.

•George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee. (2014). Leading Digital: Turning Technology into Business, Harvard Business Review Press (October 14, 2014), ISBN-10: 1625272472, ISBN-13: 978-1625272478

•Godfrey Parkin. (2009). Digital Marketing: Strategies for Online Success, New Holland; 1 edition (September 1, 2009), ISBN-10: 1847734871

•Ian Daniel. (2011). E-commerce Get It Right!: Essential Step by Step Guide for Selling & Marketing Products Online. NeuroDigital, ISBN-10: 0956526209, ISBN-13: 978-0956526205– August 6, 2011

•White M, Bruton G, (2010). Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας & της Καινοτομίας, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.

•Chaffey, D., (2008). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.

 

Διαδικτυακό Υλικό:

•ecommercenews.gr

•ecommercenews.eu

•www.MarketingLand.com

•www.practicalecommerce.com

•HTML Tutorials from w3schools URL: http://www.w3schools.com/html/ 

•Web Fundamentals, URL: http://www.codecademy.com/tracks/web 

•Dr. Kevin Floyd, (2013). XHTML/CSS Tutorial, URL: http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=451821 

•Smart Webby Inc., (2013). Web Development Resources, URL: http://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=77936

 

Επιλεγμένα άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά:

•Electronic Commerce Research, Springer.

•International Journal of Electronic Commerce (IJEC), M.E. Sharpe Inc.

•Electronic Commerce Research and Applications, Elsevier.

•International Journal of Electronic Business, Interscience Publishers. 

 

Επιχειρηματική Ευφυία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τη λειτουργία των συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη διοίκηση Επιχειρήσεων και τη λήψη αποφάσεων.

•Να τεκμηριώνει τη λειτουργία των αποθηκών δεδομένων, των συστημάτων εξόρυξης δεδομένων και περιεχομένου και των συστημάτων επιτελικής πληροφόρησης στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

•Να περιγράφει την τεχνολογία και τις τεχνικές ιδαιτερότηττες για την εφαρμογή και εγκατάσταση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυίας σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

•Να σχεδιάζει εφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυίας προσαρμοσμένες  στις ανάγκες των επιχειρήσεων που επεκτείνουν τα Πληροφορικά τους Συστήματα (ERP και CRM).

•Να σχεδιάζει εφαρμογές που αξιοποιούν τις  αναλυτικές μεθόδους επεξεργασίας  πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και να τις αναπτύσσει με την αξιοποίηση των ειδικών λογισμικών (BI Tools).

•Να επιλέγει τις καταλληλότερες αναλυτικές μεθόδους για την επεξεργασία των δεδομένων  ανάλογα με το πρόβλημα ή την περίπτωση που εξετάζεται. 

•Να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυίας και να προτείνει ενέργειες προσαρμογής και βελτίωσης τους.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επιχειρηματική Ευφυϊα

•Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Ευφυϊα

•Λειιτουργία των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυίας

•Αρχιτεκτονική Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυίας

•Τύποι Δεδομένων (Δομημένα και Αδόμητα Δεδομένα)

•Εξόρυξη Δεδομένων

•Εξόρυξη Περιεχομένου

•Συλλογή Δεδομένων

•Προσδιορισμός και μέτρηση της Ποιότητας των Δεδομένων

Τεχνολογία των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυϊας

•Η τεχνολογική διάσταση της Επιχειρηματικής Ευφυίας

•Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Αποθηκών Δεδομένων

•Τεχνολογία MOLAP και ROLAP

•Μετα Δεδομένα

•Συστήματα Επιτελικής Πληροφόρησης

•Συστήματα Υποστήριξης Αpοφάσεων

•Εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυίας

Βασικές Στατιστικές Αναλυτικές  Μέθοδοι της Επιχειρηματικής Ευφυίας

•Μέτρα Τάσης

•Ανάλυση Συχνοτήτων

•Πιθανότητα

•Κατανομές Πιθανοτήτων

•Τυχαίες Μεταβλητές

•Έλγχος Υποθέσεων

•Ανάλυση Διακύμανσης

•Χρονολογικές Σειρές και προβλέψεις 

Μέθοδοι της Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων

•Ανάλυση Συστάδων

•Ανάλυση σε κύριες Συνιστώσες

•Ανάλυση Αντιστοιχιών

•Διακριτή Ανάλυσης

Μελέτες Περίπτωσης - Ανάπτυξη Εφαρμογών

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα αναπτυχθούν εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυίας με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων (MS Analytics, Cognos).  Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη  αποθήκης δεδομένων,  εφαρμογής Επιτελικής Πληροφόρησης και η εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων στην επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις (50%)

•Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον έλεγχο της εμπέδωσης των εννοιών και των βασικών στοιχείων της Επιχειρηματικής Ευφυΐας

•Ασκήσεις και μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν προβλήματα απόφασης και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν την Μεθοδολογία και Τεχνολογία της Επιχειρηματικής Ευφυΐας για να αναλύουν τα δεδομένα των περιπτώσεων και να προσδιορίζουν τις λύσεις.

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (50%).

 Η ομαδική εργασία αφορά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογής Επιχειρηματικής Ευφυΐας  σε μια   πραγματική μελέτη περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει να παρουσιάσουν πλήρη και τεκμηριωμένη ανάλυση της εφαρμογής τους και να  υποστηρίξουν με επιχειρήματα  τα αποτελέσματα και τις ενδεχόμενες αποφάσεις που θα προτείνουν.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

«Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγμένα Θέματα Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα», Margaret Dunham, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004.

•Davenport, T. J.G. Harris and G. Loveman Competing on Analytics: The New Science of Winning, 2007, Hravard Business Press

•R. Kimball, The Data Warehouse LifeCycle Toolkit, 2008, Wiley

•F. Provost and T. Fowcett, Data Science for Business,2013,  O' Reilly Media

Προτεινόμενα Περιοδικά

•International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Interscience Publishers

 

Διεθνές Μάρκετινγ και Εξαγωγές

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης/Εργαστήριο/Workshops 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί:

•Στην περιγραφή και κατανόηση της διεθνοποίησης της οικονομικής πραγματικότητας και των αγορών

•Στην απόκτηση γνώσεων των βασικών αρχών χρήσης επιστημονικών εργαλείων διεθνούς σχεδιασμού μάρκετινγκ

•Στην εξέταση διοικητικών μηχανισμών και οργανωτικών λειτουργιών και διαδικασιών των διεθνών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων

•Στη σωστή αξιοποίηση θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων

 Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοοιτητές θα μπορούν να

•Εξηγούν την απορροή της Παγκόσμιας Ανάπτυξης στο  Διεθνές Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικότητα

•Προσδιορίζουν εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις

•Κατανοούν πως το Διεθνές Μάρκετινγκ και η Διοίκηση δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην διεθνή οικονομία

•Προσδιορίζουν τους λόγους που οι Οργανισμό επιθυμούν να ενταχθούν στη Διεθνή Αγορά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα

•Αξιολογούν τις απαιτήσεις των διαφορετικών στρατηγικών εισόδου στην αγορά

•Αναπτύσσουν τις ικανότητες και δεξιότητες για να εργασθούν στο διεθνές περιβάλλον κατανοώντας τις πολιτισμικές διαφορές, τη διεθνή αγορά και τις στρατηγικές έρευνας , την τμηματοποίηση των αγορών  ¬ 

•Describe the marketing mix as a process, and as a set of complex tools utilized to fulfill the needs of the global consumer ¬ 

•Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν την σημαντικότητα της ικανοποίησης των πελατών σε ένα πελατο-κεντρικό οργανισμό

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Εβδομάδα

Θέματα Διάλεξης

1η

 

 • Εισαγωγικά-Διοικητικές Λεπτομέρειες του μαθήματος.
 • Εισαγωγή στο Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Ορισμοί

2η

 

 • Το Περιβάλλον του Διεθνούς Μάρκετινγκ
 • Ανάλυση Μικρο & Μακρο Περιβάλλοντος
 • Το Πολιτικό, Νομικό & Οικονομικό Περιβάλλον

3η

 

 • Το Διεθνές Πολιτισμικό Περιβάλλον
 • Η Έννοια της Κουλτούρας
 • Κουλτούρα & Συμπεριφορά Καταναλωτή

4η

 

 • To Εξαγωγικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ
 • Συλλογή - Επεξεργασία - Αξιολόγηση Πληροφοριών για την Αγορά – Στόχο

5η

 

 • Κριτήρια Επιλογής Αγορών
 • Αξιολόγηση Ελκυστικότητας Αγορών
 • Επιλογή Στρατηγικής Εισόδου σε Αγορές του Εξωτερικού

6η

 

 • Στρατηγική Διεθνούς Μάρκετινγκ
 • Τμηματοποίηση – Στόχευση – Τοποθέτηση
 • Το δίλημμα Προτυποποίηση ή Προσαρμογή

7η

 

 • Διεθνής Πολιτική Προϊόντος
 • Διεθνής Επωνυμία
 • Στρατηγικές Προϊόντων για τις Διεθνείς Αγορές

8η

 

 • Οι Διεθνείς Υπηρεσίες
 • Το Εκτεταμένο Μείγμα Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών
 • Στρατηγικές για τις Διεθνείς Αγορές Υπηρεσιών
 • Το Διεθνές Περιβάλλον για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών

9η

 

 • Η Διεθνής Τιμολογιακή Πολιτική
 • Εναλλακτικές Στρατηγικές Διεθνούς Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Προσδιοριστικοί Παράγοντες Διεθνούς Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Η Διεθνής Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Η Διεθνής Διαφήμιση 

10η

 

 • Η Διεθνής Επικοινωνία Μάρκετινγκ (συνέχεια)
 • Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις
 • Η Διεθνής Προσωπική Πώληση
 • Η Διεθνής Προώθηση Πωλήσεων

11η

 

 • Η Διεθνής Διανομή
 • Έμμεση & Άμεση Διεθνής Διανομή
 • Κριτήρια Επιλογής του Δικτύου Διανομής
 • Ο Ρόλος της Τεχνολογίας

12η

 

 • Παρουσιάσεις Εργασιών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω ομαδικής παρουσίασης εργασίας και της τελικής εξέτασης.

Περιγραφή Εργασίας: Business Game 

Για τους σκοπούς του Business Game, οι φοιτητές/ τριες θα σχηματίσουν Ομάδες (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τα 3 άτομα). 

Το σενάριο του Business Game υποθέτει ότι η κάθε Ομάδα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση Προγράμματος Διεθνούς Μάρκετινγκ για ένα επώνυμο ελληνικό προϊόν της επιλογής της σε Χώρα – Στόχο της επιλογής της. Η ελληνική επιχείρηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να μην έχει ήδη παρουσία στη συγκεκριμένη χώρα.

Το Business Game αποτελείται από 3 Στάδια:

Στάδιο 1: Σχηματισμός Ομάδων & Επιλογή Χώρας - Στόχου

Στάδιο 2: Ανάλυση της Χώρας – Στόχου και Παρουσίαση

Στάδιο 3: Παρουσίαση Διεθνούς/ Εξαγωγικού Προγράμματος Μάρκετινγκ

Οδηγίες για την εκπόνηση του κάθε σταδίου του Business Game θα δοθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

 

Ειδικό Βάρος

Ατομική/Ομαδική

Διάρκεια

Παράδοση

Παρουσίαση

50%

Ομαδική (3 άτομα)

25 λεπτά

12η Διάλεξη

Εξέταση

50%

Ατομική

3 ώρες

N/A

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Πανηγυράκης, Γ. (2013). Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη

Keegan, W. & Green, M. (2013). Global Marketing, Prentice Hall

Cateora, P., Gilly, M. & Graham, J. (2011). International Marketing Strategy, McGraw Hill

Czinkota, M. & Ronkainen, I. (2007). International marketing, Thomson SouthWestern

Hollensen, S. (2011). Global Marketing: A decision-oriented approach, Pearson Education 

Johansson, J. (2009). Global Marketing. Foreign Entry, Local Marketing & Global Management, McGraw Hill

De Mooij, M. (2013). Global marketing and advertising: Understanding cultural paradoxes, Sage Publications. 

 

Μέσα και Πρακτικές Διοίκηση Επωνυμίας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις/Ασκήσεις Πράξεις/WorkShops 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση :

Να εμβαθύνουν στην έννοια της διοίκησης προϊόντος και της ανάπτυξης νέων και υπαρχόντων προϊόντων

•Να μπορούν να αναπτύσσουν και να κατανοούν το πώς διοικείται ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων

•Να μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την γένεση και την αξιολόγηση ιδεών για νέα προϊόντα

•Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναλύουν νέες ευκαιρίες και να καταρτίζουν προγράμματα μάρκετινγκ για τη προαγωγή ενός νέου/υπάρχοντος προϊόντος

•Να αναπτύξουν τις εκείνες τις διοικητικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν την αποτίμηση της αγοράς και την οικονομική απόδοση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 

•Nα κατανοούν τη συσχέτιση ανάμεσα στη διοίκησης προϊόντος και την ανάπτυξη νέου προϊόντος με τη βαθιά κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών. 

•Να μπορούν να αναπτύσσουν επιτυχημένες συνέργειες μέσα στον οργανισμό με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης. 

•Να κατανοήσουν τις έννοιες της τοποθέτησης, της τμηματοποίησης και της σωστής στόχευσης της αγοράς για ένα προϊόν καθώς και της επωνυμίας, της συσκευασίας και των atmospherics.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

•Εισαγωγικά-Διοικητικές Λεπτομέρειες του μαθήματος. 

•Εισαγωγικές Έννοιες: Επωνυμία, Διοίκηση Επωνυμίας

•Η σημασία της Επωνυμίας σήμερα

•Η Διαδικασία της Στρατηγικής Διοίκησης της Επωνυμίας

•Η Έννοια της Αξίας της Επωνυμίας (Brand Equity)

•Ο Καταναλωτής & η Αξία της Επωνυμίας (Customer-Based Brand Equity)

•Ανάλυση Αγοράς & Ανταγωνισμού

•Η Τοποθέτηση της Επωνυμίας

•Το «Χτίσιμο» της Επωνυμίας

•Η Πυραμίδα Απήχησης της Επωνυμίας (Brand Resonance Pyramid)

•Τα Στοιχεία της Επωνυμίας (Brand Elements)

•Επιλέγοντας τα Στοιχεία της Επωνυμίας

•Τα Στοιχεία του Μείγματος Μάρκετινγκ της Επωνυμίας

Προϊόν

Τιμή

Διανομή

•Τα Στοιχεία του Μείγματος Μάρκετινγκ της Επωνυμίας

Επικοινωνία Μάρκετινγκ

•Η Αξιοποίηση Συσχετισμών για τη δημιουργία Αξίας της Επωνυμίας

•Η Διαδικασία Αξιοποίησης Συσχετισμών

•Μέτρηση της Απόδοσης της Επωνυμίας

•Συστήματα Μέτρησης της Αξίας της Επωνυμίας

•Brand Tracking & Brand Audits

•Μέτρηση των Πηγών της Αξίας της Επωνυμίας

•Μέτρηση των Αποτελεσμάτων της Αξίας της Επωνυμίας

•Επωνυμίες & Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων

•Brand Architecture

•Εταιρική Επωνυμία

•Εισάγοντας Νέα Προϊόντα – Brand Extensions

•Η Ενίσχυση & η Αναζωογόνηση της Επωνυμίας

•Παρουσιάσεις Εργασιών

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω ομαδικής εργασίας (report & παρουσίαση).

Περιγραφή Εργασίας: Αναπτύσσοντας μία Νέα ΕπωνυμίαΓια τους σκοπούς της εργασίας, οι φοιτητές/τριες σε Ομάδες θα αναπτύξουν και θα διαμορφώσουν μία Νέα Επωνυμία (Brand) που θα αναφέρεται σε ένα προϊόν/υπηρεσία της δικής τους επιλογής. 

Οι φοιτητές θα σχηματίσουν Ομάδες με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 4 άτομα.  Στην τελευταία διάλεξη (12η), η κάθε Ομάδα θα παρουσιάσει τη Νέα Επωνυμία που προτείνει. Οι προτάσεις που θα κάνει η κάθε Ομάδα για τη Νέα Επωνυμία θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Πριν το τέλος της εξεταστικής περιόδου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, η κάθε Ομάδα θα παραδώσει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (α) το αρχείο της παρουσίασής της, (β) αναλυτικό report έκτασης περίπου 7000 λέξεων (περίπου 30 σελίδες – Times New Roman 12 pt. Double-spaced- εξαιρουμένων των αναφορών και των παραρτημάτων).

Ενδεικτική Δομή Παρουσίασης & Report

•Executive Summary

•Ανάλυση της Αγοράς & του Ανταγωνισμού

•Ανάλυση Πελατών (Τμηματοποίηση, Στόχευση & Τοποθέτηση Επωνυμίας)

•Στοιχεία Επωνυμίας (Brand Elements)

•«Χτίσιμο» Επωνυμίας (Brand Building Blocks)

•Στοιχεία Μείγματος Μάρκετινγκ της Επωνυμίας (Προϊόν, Τιμή, Διανομή, Επικοινωνία)

•Αξιοποίηση Συσχετισμών της Επωνυμίας (Leveraging Brand Associations)

•Προτάσεις για τη Μέτρηση της Απόδοσης της Επωνυμίας (Brand Performance & Brand Equity Measurement)

 

Η αξιολόγηση της εργασίας θα γίνει συνολικά για την παρουσίαση & το report με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

•Περιεχόμενο & Τεκμηρίωση

•Πρωτοτυπία & Δημιουργικότητα

•Οργάνωση & Συντονισμός της Ομάδας κατά την παρουσίαση

 

 

Ειδικό Βάρος

Ατομική/Ομαδική

Διάρκεια/Έκταση

Παράδοση

Παρουσίαση

 

 

 

 

100%

 

 

 

Ομαδική

 (4 άτομα)

 

20 λεπτά

12η Διάλεξη

Report

7000 λέξεις

Πριν το τέλος Εξεταστικής Περιόδου (Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Keller, K. L. (2013) Strategic Brand Management, Harlow, Pearson Higher Ed
 • Πανηγυράκης, Γ. (2003). Στρατηγική Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, Τόμος Α & Τόμος Β. Εκδόσεις Σταμούλη 
 • Kapferer, J. N. (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking. Kogan Page. 
 • Aaker, D. A. (2009). Managing brand equity. Simon and Schuster.
 • Heding, T., Knudtzen, C. F., & Bjerre, M. (2008). Brand management: Research, theory and practice. Routledge.
 • Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L., & Pervan, S. (2011). Strategic brand management. Oxford University Press.
 • Rogoll, C. (2015). Star Brands: A Brand Manager's Guide to Build, Manage & Market Brands. Allworth Press.
 • Kotler, P. & Keller, K.L. (2009) Marketing Management. Prentice Hall.

 

Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφιρά Καταναλωτή

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το μάθημα είναι σε θέση:

•Να κατανοούν το πρόβλημα της ανάλυσης συμπεριφοράς του καταναλωτή

•Να γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο ανάλυσης της μετα-αγοραστικής συμπεριφοράς και ικανοποίησης των καταναλωτών

•Να κατανοούν τα διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης της συμπεριφοράς πελατών σε υπηρεσίες

•Να γνωρίζουν και να αξιολογούν τους διαφορετικούς τύπου ερευνών αγοράς

•Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μια ερευνητική πρόταση

•Να ανιχνεύουν τις ερευνητικές ανάγκες των πελατών

•Να αναπτύσσουν ερωτηματολόγια για την εκπόνηση ποσοτικών ερευνών

•Να χρησιμοποιούν συνεντεύξεις για την εκπόνηση ποιοτικών ερευνών

•Να σχεδιάζουν το δειγματοληπτικό πλαίσιο μια έρευνας

•Να χρησιμοποιούν βασικές στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση δεδομένων ερευνών καταναλωτή

•Να χρησιμοποιούν δευτερογενή δεδομένα σε μια μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτή

•Να συντάσσουν και να παρουσιάζουν μια ερευνητική αναφορά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στις έρευνες αγοράς

Βασικές έννοιες σχετικά με την έρευνα αγοράς. Αναλυτική παρουσίαση των βημάτων σχεδιασμού έρευνας και ανάπτυξης ερευνητικής πρότασης. Ανίχνευση ερευνητικών αναγκών του πελάτη

Είδη ερευνών αγοράς

Είδη, τύποι και θεματικές περιοχές ερευνών αγοράς. Βασικές στρατηγικές (ποιοτική, ποσοτική ή συνδυασμός). Βασικές αρχές και κύριοι στόχοι κάθε στρατηγικής στην έρευνα αγοράς. Ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων (τηλεφωνικές έρευνες, προσωπικές συνεντεύξεις, αυτοδιαχείριση, online surveys κ.λπ.). Ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων (in depth interviews, focus groups κ.λπ.). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Βασικά εργαλεία έρευνας αγοράς

Ανάπτυξη ερωτηματολογίου. Είδη και τυπολογία ερωτήσεων. Πινακοποίηση ερωτήσεων. Διάταξη και σειρά ερωτήσεων. Χρήση τράπεζας ερωτήσεων (question bank). Η συνέντευξη ως μέσο συλλογής ποιοτικής πληροφορίας. Δομή και είδη συνεντεύξεων.

Δειγματοληψία και ειδικά θέματα μέτρησης

Πληθυσμός έρευνας. Δειγματοληψία. Δειγματοληπτικό πλαίσιο στην ποσοτική έρευνα. Δείκτες (κατασκευή και κανονικοποίηση σύνθετων δεικτών). Κλίμακες (απλής και αθροιστικής βαθμολογίας-Likert, Guttman, Thurstone κ.λπ.).

Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Υπενθύμιση βασικών εννοιών ποσοτικών μεθόδων. Είδη μεταβλητών. Αξιοπιστία και εγκυρότητα μέτρησης. Επίπεδα μέτρησης μεταβλητών. Τρόποι ανάλυσης και στατιστικοί έλεγχοι (διασταυρώσεις, συσχετίσεις, ανάλυση παραγόντων, ανάλυση αντιστοιχιών, Χ2 κ.λπ.).

Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων

Τμηματοποίηση αγοράς. Εντοπισμός λανθανουσών ανεξάρτητων μεταβλητών. Συσχετίσεις και αιτιώδεις σχέσεις. Ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων. Χρήση δευτερογενών δεδομένων. Σύνταξη ενός ερευνητικού report.

Βασικά μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτή

Βασικό πρότυπο συμπεριφοράς. Παράγοντες συμπεριφοράς καταναλωτή. Τύποι καταναλωτή και αγοραστική συμπεριφορά. Διαδικασία αγοραστικών αποφάσεων. Μοντέλα προσωπικής επιλογής προϊόντων.

Μετα-αγοραστική συμπεριφορά και ικανοποίηση καταναλωτών

Γενικό μοντέλο μετα-αγοραστικής συμπεριφοράς. Βασικοί ορισμοί προβλήματος (ικανοποίηση/δυσαρέσκεια, πελάτης). Αναγκαιότητα μέτρησης ικανοποίησης πελατών. Αποτελέσματα δυσαρέσκειας πελατών. Συστήματα μέτρησης και πηγές δεδομένων ικανοποίησης πελατών.

Έρευνες ικανοποίησης πελατών

Σχεδιασμός έρευνας και προκαταρκτική ανάλυση. Προσδιορισμός απαιτήσεων πελάτη. Ερωτηματολόγια μέτρησης ικανοποίησης πελατών. Διαστάσεις και κλίμακες ικανοποίησης. Διαχείριση βαθμωτών δεδομένων.

Ειδικά θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών

Αφοσίωση πελατών. Θεωρίες υποκίνησης. Regret theory. Equity theory.Το μοντέλο του Kano. Η μέθοδος MUSA. Η προσέγγιση του ιδεώδους σημείου. Η προσέγγιση του Oliver και το μοντέλο του Fornell.

Ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτών σε υπηρεσίες

Βασικές διαφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Μέτρηση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Προσδοκίες και ανάλυσης χάσματος (gap analysis). Τα μοντέλα servqual και serperf. Εξυπηρέτηση πελατών.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ομαδική εργασία (100%):

Εκπόνηση ομαδικής εργασίας που αφορά:

•Το σχεδιασμό μιας πραγματικής έρευνας αγοράς (συμπεριλαμβανομένων της στοχοθεσίας, της δειγματοληψίας και της προκαταρκτικής ανάλυσης)

•Την ανάπτυξη και τον έλεγχο κατάλληλων εργαλείων έρευνας αγοράς (π.χ. ερωτηματολόγιο)

•Τη συλλογή δευτερογενούς πληροφορίας συναφούς με το θέμα της έρευνας

•Τη διεξαγωγή της έρευνας αγοράς σε αντιπροσωπευτικό δείγμα καταναλωτών

•Την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων

•Την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη συγγραφή μιας έκθεσης αναφοράς

Η τελική αξιολόγηση προκύπτει κατά 50% από την ορθότητα και πληρότητα της έκθεσης αναφορά και κατά 50% από την προφορική εξέταση κάθε μέλους της ομάδας των φοιτητών κατά τη διάρκεια παρουσίασης της εργασίας.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Breakwell, G. (1995) H συνέντευξη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Darpy, D. (2014). Συμπεριφορά καταναλωτή: Έννοιες και εργαλεία, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.

Dutka, A. (1995). AMA Handbbok of customer satisfaction: A guide to research, planning, and implementation, NTC Publishing Group, Illinois.

Grigoroudis, E., Y. Siskos (2010). Customer satisfaction evaluation: Methods for measuring and implementing service quality, Springer, New York.

Vavra T. G. (1997). Improving your measurement of customer satisfaction: A guide to creating, conducting, analyzing, and reporting customer satisfaction measurement programs, ASQC Quality Press, Milwaukee.

Γούναρης, Σ., Κ. Καραντινού (2015). Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.

Γρηγορούδης, Β., Γ. Σίσκος (2000). Ποιότητα υπηρεσιών και μέτρηση ικανοποίησης του πελάτη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

Κυριαζόπουλος, Π. Κ. Κιουλάφας (1994). Έρευνα αγοράς, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

Ματσατσίνης, Ν.Φ., Ε. Γρηγορούδης, Χ. Γαγάνης, Κ. Ζοπουνίδης (2010). Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μπάλτας, Γ., Π. Παπασταθοπούλου (2003). Συμπεριφορά καταναλωτή, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.

Πετράκης, Μ. (2011). Έρευνα marketing: Η ερευνητική μεθοδολογία, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Σιώμκος, Γ.Ι., Α.Ι. Βασιλικοπούλου (2005). Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Σιώμκος, Γ.Ι., Δ.Α. Μαύρος (2008). Έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Φράγκος, Χ.Κ. (2004). Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Advances in Business Marketing and Purchasing (Emerald)

European Journal of Marketing (Emerald)

Journal of Consumer Behaviour (Wiley)

Journal of Consumer Marketing (Emerald)

Journal of Consumer Psychology (Elsevier)

Journal of Consumer Research (Oxford University Press)

Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science (Emerald)

Marketing Letters (Springer)

Quantitative Marketing and Economics (Springer)

Research in Consumer Behavior (Emerald)

 

Διοίκηση Παραγωγής και Ποιοτικός Έλεγχος

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το μάθημα είναι σε θέση:

•Να κατανοούν τα διαφορετικά προβλήματα της διοίκησης παραγωγής

•Να χρησιμοποιούν εργαλεία για το σχεδιασμό μιας παραγωγικής διαδικασίας

•Να εφαρμόζουν εναλλακτικές ποσοτικές τεχνικές για το σχεδιασμό και την οργάνωση της παραγωγής

•Να γνωρίζουν εργαλεία και τεχνικές οργανωτικού προγραμματισμού και διαχείρισης προσωπικού

•Να σχεδιάζουν διαδικασίες αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών

•Να γνωρίζουν τις κύριες κατηγορίες ελέγχου ποιότητας και τη σχέση τους με τα συστήματα ποιότητας

•Να κατανοούν το πρόβλημα του ελέγχου αποδοχής

•Να γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη και τις στατιστικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής

•Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διαφορετικά είδη (απλά, πολλαπλά, επανορθωτικά, επαναληπτικά) δειγματοληπτικών πλάνων

•Να χρησιμοποιούν πρότυπα ποιότητας που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο.

•Να κατανοούν το πρόβλημα του ελέγχου μιας παραγωγικής διαδικασίας

•Να γνωρίζουν τις διαφορετικές τεχνικές ελέγχου παραγωγικών διαδικασιών

•Να κατασκευάζουν και να εφαρμόζουν διαγράμματα ελέγχου για τον έλεγχο διαδικασίας μια γραμμής παραγωγής

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στη Διοίκηση Παραγωγής

Παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, βελτίωση προϊόντων ή υπηρεσιών με εισαγωγή καινοτομιών, εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής αγαθών, συντήρηση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.ά.

Σχεδιασμός παραγωγής

Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων για τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης για τη λήψη αποφάσεων. Αποσαφήνιση του ρόλου και της εστίασης των δραστηριοτήτων της συνολικής στρατηγικής του οργανισμού. Σχεδιασμός προϊόντος, σχεδιασμός εγκαταστάσεων και διαδικασία μετατροπής.

Προγραμματισμός παραγωγής

Συνολικός προγραμματισμός του συστήματος μετατροπής και λειτουργίες προγραμματισμού.

Οργάνωση παραγωγής

Δραστηριότητες που καθορίζουν τη δομή των εργασιών. Δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και ορισμός υπευθύνων για την εκτέλεση τους.

Διαχείριση προσωπικού

Οργανωτικός προγραμματισμός, απόκτηση προσωπικού, ανάπτυξη ομάδας, εργαλεία και τεχνικές.

Αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών

Η αξιολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών περιλαμβάνει τους στόχους απόδοσης, την απόδοση προγραμματισμού, τους στόχους του κόστους, την απόδοση της ποιότητας, τους στόχους των πωλήσεων και τη συνολική οικονομική απόδοση.

Εισαγωγή στον έλεγχο ποιότητας

Κατηγορίες τεχνικών ελέγχου ποιότητας. Συστήματα ποιότητας και ολική ποιότητα. Βασικές έννοιες στατιστικής (τυχαίες μεταβλητές, κατανομές πιθανοτήτων, προσεγγίσεις κατανομών, χρήση στατιστικών πινάκων).

Έλεγχος αποδοχής

Κατηγορίες τεχνικών ελέγχου ποιότητας αποδοχής (διαλογή, μέτρηση). Κατηγορίες και ιδιότητες δειγματοληπτικών σχεδίων. Καμπύλη λειτουργικών χαρακτηριστικών. Απλά δειγματοληπτικά σχέδια.

Ειδικές τεχνικές ελέγχου αποδοχής

Επανορθωτικά δειγματοληπτικά σχέδια. Διπλά και πολλαπλά δειγματοληπτικά σχέδια. Σχέδια επαναληπτικής δειγματοληψίας.

Μέθοδοι κατασκευής δειγματοληπτικών σχεδίων

Πίνακες Dodge-Romig για τον σχεδιασμό επανορθωτικών δειγματοληπτικών σχεδίων. Πρότυπο ΕΛΟΤ 398.0 και 398.1. Σχεδιασμός δειγματοληπτικών σχεδίων με βάση στατιστικά και οικονομικά κριτήρια.

Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας

Εισαγωγή στον έλεγχο διαδικασιών. Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου. Μεταβλητότητα και έλεγχος αποδοχής. Κατηγορίες διαγραμμάτων ελέγχων. Στατιστικές ιδιότητες διαγραμμάτων ελέγχου.

Βασικά διαγράμματα ελέγχου

Διαγράμματα ποσοστού ελαττωματικών. Διαγράμματα αριθμού ελαττωματικών. Διαγράμματα ποσοστού ελαττωματικών μεταβλητού μεγέθους δείγματος. Διαγράμματα αριθμού ελαττωμάτων. Διαγράμματα μέσης τιμής, εύρους και διασποράς δείγματος.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ατομική εργασία (50%):

Εκπόνηση ατομικής εργασίας που αφορά:

•Την επίλυση σειράς ασκήσεων σε θέματα οργάνωσης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου

•Την πρακτική εφαρμογή ποσοτικών τεχνικών οργάνωσης παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου

Τελική εξέταση (50%)

Τελική γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:

•Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

•Γενικές ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας

•Επίλυση σύντομων προβλημάτων με εφαρμογή ποσοτικών τεχνικών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Burr I.W. (1976). Statistical quality control methods, Marcel Dekker, New York.

Cook H.H. (1997). Product management, Chapman & Hall, London.

Cowden D.J. (1957). Statistical methods in quality control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.

Crawford C.M. and A.C. Di Benedetto (2005). New products management, Mc Graw-Hill, New York.

Duncan A.J. (1986). Quality control and industrial statistics, Irwin, Homewood, Ill.

Evans J.R. and W.M. Lindsay (1999). The management and control of quality, South-Western College Publishing, Cincinnati.

Grant E.L. and R.S. Leavenworth (1980). Statistical quality control, McGraw-Hill.

Grensing-Pophal L., (2010). Human resource essentials, 2nd Edition, SHRM, Alexandria, VA.

Haines S. (2011). Managing product management, Mc Graw-Hill, New York.

Juran J.M. (1974). Quality control handbook, McGraw-Hill, New York.

Juran J.M. and F.M. Gryna (1980). Quality planning and analysis, McGraw-Hill, New York.

Juran J.M. and F.M. Gryna (1988). Jurans quality control handbook, McGraw-Hill, New York.

Kerzner H. (2009). Project Management: A systems approach to planning, scheduling and controlling, 10th Edition, Wiley, New York.

Lehmann D. R. and R.S. Winer (2004). Product Management, 4th Edition, Mc Graw-Hill, New York.

Montgomery D.C. (1996). Introduction to statistical quality control, John Wiley & Sons.

Norman E.S. and S. A. Brotherton (2008). Work breakdown structure, 2nd Edition, Wiley, New York.

Ott E.R. (1975). Process quality control, McGraw-Hill, New York.

Peter D., (2002). Production management, The Crowood Press Ltd, Marlborough.

Wadsworth H.M., K.S. Stephens and A.B. Godfrey (1985). Modern methods for quality control and improvement, John Wiley & Sons.

Wald A. (1947). Sequential analysis, John Wiley, New York.

Κοκκόσης Α. Ι. (2010). Σχεδίαση CAD και Ηλεκτρονική Κατασκευή, 2η Έκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

Κοκκόσης Α. Ι. (2011). Διαχείριση Έργων, 2η Έκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα

Κοκκόσης Α. Ι. (2013). Διαχείριση Έργων και Σχεδίαση CAD, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

Ταγαράς, Γ.Ν. (2001). Στατιστικός έλεγχος ποιότητας, Εκδόσεις Ζήτη Θεσσαλονίκη.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Computers & Industrial Engineering (Elsevier)

International Journal of Lean Six Sigma (Emerald)

International Journal of Operations & Production Management (Emerald)

International Journal of Production Economics (Elsevier)

International Journal of Quality & Reliability Management (Emerald)

Journal of Industrial Engineering International (Springer)

Journal of Operations Management (Elsevier)

Production and Operations Management (POMS)

Production Engineering (Springer)

Quality & Quantity (Springer)

The Quality Assurance Journal (Elsevier)

 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθεμάτων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξοικειώσει το σπουδαστή στη σκέψη, στην εξέλιξη και στην πρακτική ενός νέου τρόπου εξοικονόμησης κόστους στην επιχείρηση από την διαχείριση των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και ετοίμων προϊόντων, προσφέροντας συγχρόνως άρτια και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επιπλέον το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των αποθεμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση τεχνολογιών τηλεματικής στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Κατανοήσει τη διάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και τους διαφορετικούς τρόπους μέσω των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές στην αγορά

•Εξηγήσει το πώς να χρησιμοποιούνται οι κινητήριοι μοχλοί της στρατηγικής logistics για τον επαναπροσδιορισμό των σημείων που απαιτούνται προκειμένου να γίνει αυτή η εναρμόνιση

•Αναλύει τη σημασία του όρου ‘δημιουργία αξίας’ και προτείνει ενέργειες στο πεδίο του μάνατζμεντ του κόστους των logistics ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας

•Διακρίνει τις δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν τα διεθνή logistics σε μια παγκόσμια αγορά

•Εκτιμά με ακρίβεια του κινδύνους που προκαλεί η απώλεια της εστίασης της προσοχής στην κάλυψη της ζήτησης του τελικού πελάτη

•Σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης αποθεμάτων

•Βελτιστοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων αξιοποιώντας κατάλληλα μοντέλα απόφασης

•Παράγει και να συνδυάζει αποδοτικά διαφορετικές επιλογές που αφορούν στη διαχείριση του αποθέματος και των παραγγελιών κατά περίπτωση

•Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες ταχύτερης ανταπόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

•Αναπτύσσει με ορθό τρόπο τη διαδικασία οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αφορούν στις μεταφορές και τη διανομή

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή και γενική επισκόπηση των περιεχομένων του μαθήματος

•Logistics και αλυσίδα εφοδιασμού 

•Ροή υλικών και ροή πληροφοριών

•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των logistics

•Στρατηγική των logistics

•Οπτική γωνία του μάρκετινγκ 

•Τμηματοποίηση αγοράς και το προφίλ της ζήτησης 

•Ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη

•Καθορισμός προτεραιοτήτων για τη στρατηγική των logistics 

•Από πού προέρχεται η αξία στο πλαίσιο των logistics

•Πώς μπορεί να απεικονιστεί το κόστος των logistics

•Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC)

•Μοντέλο αναφοράς λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR)

•Οι άξονες και οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης στα logistics 

•Η τάση προς διεθνοποίηση 

•Οι προκλήσεις για τα διεθνή logistics και την τοποθεσία εγκατάστασης

•Οργάνωση των διεθνών logistics

•Ανάστροφα logistics

•Μάνατζμεντ για ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο

•Η αξία και το κόστος των αποθεμάτων

•Πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων

•Έλεγχος αποθεμάτων

•Βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων

•Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού 

•Ανάλυση του συστήματος μεταφοράς και διανομής προϊόντων

•Το σύστημα μεταφορών: οργάνωση, θεσμικό πλαίσιο, απελευθέρωση της αγοράς μεταφορών και επιπτώσεις στις διαδικασίες εφοδιαστικής διαχείρισης

•Μέσα μεταφοράς και κριτήρια επιλογής μεταφορικού μέσου

•Προτυποποίηση συστημάτων διανομής και μεταφοράς

•Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων μεταφοράς και διανομής

•Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων προγραμματισμού παραγωγής και κατανομής πόρων

•Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

•Συντονισμός στις Αλυσίδες Εφοδιασμού

•Η συσχέτιση στων παραμέτρων P-D στα Logistics

•Μελλοντικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες στα Logistics

•Προμήθειες και Logistics 

•Τμηματοποίηση και εξορθολογισμός της προμηθευτικής βάσης

•Τεχνολογίες προμηθειών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Ατομική Εργασία (50%). Η ατομική εργασία αφορά την ανάλυση ενός θέματος στο πεδίο των Logistics το οποίο επιλέγουν οι φοιτητές σε συνεργασίας με τον διδάσκοντα. Στο πλαίσιο της εργασίας εξετάζεται και η ποιότητα της παρουσίασης της εργασίας.

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (50%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει επιλέξουν με επιχειρηματολογία την καταλληλότερη μεθοδολογία , να εξετάσουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια ή περιπτώσεις, να  αναλύσουν την προσέγγισή τους  με κριτική στάση και να προτείνουν δράσεις  ή ενέργειες.  Στο πλαίσιο της εργασίας εξετάζεται και η ποιότητα της παρουσίασης της εργασίας.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Alan Harisson & Remko van Hoek, (Επιστημονική Επιμέλεια: Διονύσης Γιαννακόπουλος, Σωκράτης Μοσχούρης), Logistics, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Εκδόσεις Rosili, 2013

2. Μartin Christofer. “Logistics &  Supply Chain management” , Pearson Education Limited, 2005

3. Γ. Πραστάκος. Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας,  Εκδόσεις Σταμούλης, 2000

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. International Journal of Logistics Management – Elsevier

2. International Journal of Logistics Systems and Management – Interscience

3. Journal of Business Logistics - Wiley

Ανάλυση Αποφάσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις-Πράξεις 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στο διδασκαλία  των απαραίτητων αντικειμένων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ανάλυση των αποφάσεων σε ημιδομημένα ή κακοδομημένα προβλήματα, στα οποία οι παράμετροι είναι ρευστοί και υπεισέρχονται πολλοί αντικρουόμενοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση. Θα διδαχθούν αντικείμενα που αφορούν την Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων, τον Πολυστοχικό Γραμμικό Προγραμματισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων με υψηλό βαθμός αβεβαιότητας. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε προβλήματα  που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί και στις 

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα διαθέτουν τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να:

oΠεριγράφουν και να προσδιορίζουν τις έννοιες του κριτηρίου απόφασης και των ιδιοτήτων του, του σημείου θεώρησης, της συνεπούς οικογένειας κριτηρίων, των συναρτήσεων αξιών (μερικών και ολικών) της συνάρτησης  της συγκρισμότητας και ασυγκρισιμότητας. 

oΝα αναλύουν και να κατασκευάζουν τις οικογένειες κριτηρίων σε κακοδομημένα ή ημιδομημένα προβλήματα απόφασης και να βαθμολογούν τις εναλλακτικές αποφάσεις στα κριτήρια.

oΝα περιγράφουν με μαθηματικά υποδείγματα (μοντέλα) πραγματικά προβλήματα απόφασης, να επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογική προσέγγιση και να την εφαρμόζουν με επιτυχία για την υποστήριξη της λήψης της απόφασης

oΝα αναλύουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να  επιχειρηματολογούν για την επιλογή ή μη μια απόφασης.

oΝα χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων για την επεξεργασία των προβλημάτων ή να αναπτύσσουν εφαρμογές (σε ειδικά εργαλεία) σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα διαθέσιμα ΣΥΑ.  

oΝα συνδυάζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις τόσο από τα διδαχθέντα στο μάθημα αυτό όσο και από άλλα μαθήματα (Επιχειρηματική Ευφυΐα, Επιχειρησιακή Έρευνα, κ.α.) για την υποστήριξη πολύπλοκων αποφάσεων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μια ανατομία των αποφάσεων - Γενική μεθοδολογία μοντελοποίησης προβλημάτων απόφασης (1ο Μέρος) 

•Γενική μεθοδολογία μοντελοποίησης προβλημάτων απόφασης (Μέρος 2ο) 

•Βασικές έννοιες της πολυκριτήριας ανάλυσης – Μη αντισταθμιστικά μοντέλα

•Συναρτησιακά μοντέλα αποφάσεων 

•Σχεσιακά μοντέλα αποφάσεων – Μέθοδοι ELECTRE I και ELECTRE II 

•Ευσταθής υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας – Εφαρμογή στο πρόβλημα επέκτασης του Μετρό 

•Αναλυτικά μοντέλα αποφάσεων – Μέθοδοι UTA 

•Αξιολόγηση θέσεων ευθύνης (Job Evaluation) σε μεγάλο Ελληνικό οργανισμό 

•Μοντέλα απόφασης υπό το καθεστώς αβεβαιότητας 

•Ευσταθής αξιολόγηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη 

•Πολυκριτήρια μοντέλα κατανομής πόρων – Πολυκριτήριος γραμμικός  προγραμματισμός 

•Πολυκριτήρια συστήματα αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν τα Συστήματα MINORA, RACES, RAVI  και MIIDAS και θα αναπτυχθούν εφαρμογές ΣΥΑ με εργαλεία όπως είναι το MS EXCEL, ENV/IDL και MATLAB.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Τελική Εξέταση (50%). Περιλαμβάνονται:

•Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον έλεγχο της εμπέδωσης των εννοιών και των βασικών στοιχείων της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων

•Ασκήσεις και μικρές μελέτες περίπτωσης  που αφορούν προβλήματα απόφασης και στις οποίες θα εξετασθεί ο βαθμός που μπορούν οι φοιτητές να μορφοποιήσουν τα δεδομένα τους και να εφαρμόσουν την κατάλληλη για κάθε περίπτωση μεθοδολογική προσέγγισης για την υποστήριξη αποφάσεων.

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (50%). 

Η εργασία αφορά στην αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος απόφασης με σκοπό να αξιολογηθεί ο βαθμός με τον οποίο ο φοιτητής μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα ένα πρόβλημα απόφασης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ι. Σίσκος (2000) Μοντέλα Αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 

•P. Vincke, (1999), Multicriteria Decision Aid, Wiley

•M. Doumpos and C. Zopounidis (2010), Multicriteria Decision Aid Classification Methods, Springer

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•Decision support systems and electronic commerce, ELSEVIER

•International Journal of Multicriteria Decision Making, InterScience Publishers

•European Journal of Operational Research, ELSEVIER

Διοίκηση Λειτουργιών και Μεταφορών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

•Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών

•Να αναπτύσσουν μοντέλα για την αξιολόγηση της στρατηγικής των Οργανισμών

•Να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονα εργαλεία του επιχειρησιακού μάνατζμεντ προκειμένου να αξιολογούν τις επιπτώσεις της αλλαγής των επιχειρησιακών διαδικασιών στη λειτουργία του οργανισμού

•Να ενημερωθούν για τις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης και επανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών

•Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της σπατάλης πόρων

•Να κατανοούν και να εφαρμόζουν την λιτή παραγωγή στους οργανισμούς 

•Να κατανοούν τις βασικές αρχές στη διοίκηση των μεταφορικών μέσων με έμφαση στα θέματα προγραμματισμού και εκτέλεσης

•Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για αειφόρες μεταφορές

•Να κατανοούν και να αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες (e-logistics) και τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες της μεταφορές (π.χ. τηλεματική, RFID)

•Να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών μεταφορικού έργου σε τρίτους.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα ‘Διοίκηση Λειτουργιών και Μεταφορών’ χωρίζεται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος οι φοιτητές θα διδαχθούν το μοντέλο των επιχειρησιακών λειτουργιών. Παράλληλα θα εκπαιδευθούν να αναπτύσσουν μοντέλα αξιολόγησης της στρατηγικής των επιχειρήσεων και να τα εφαρμόζουν σε μελέτες περιπτώσεων. Επιπρόσθετα θα διδαχθούν σύγχρονες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των διαδικασιών των οργανισμών οι οποίες σχετίζονται με την προσομοίωση, την εξόρυξη καθώς και με τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Προκειμένου να έχουν πλήρη εικόνα για το πώς οι προαναφερόμενες προσεγγίσεις εφαρμόζονται στην πράξη θα παρουσιασθούν μελέτες περιπτώσεων που έχουν εφαρμοσθεί σε οργανισμούς. Επιπλέον θα παρουσιασθούν προσεγγίσεις οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογής της Λιτής Παραγωγής στους Οργανισμούς.Το δεύτερο σκέλος του μαθήματος καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση διαδικασιών logistics με έμφαση στις εμπορευματικές μεταφορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και στις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των μεταφορών (π.χ. είδη και μέσα μεταφοράς, πράσινες μεταφορές, συνδυασμένες μεταφορές, κτλ), στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών (π.χ. τηλεματική και ραδιοσυχνική αναγνώριση προϊόντων-RFID) στις μεταφορές. Τέλος παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος:

Ι.  Γραπτή εργασία 

ΙΙ. Δημόσια παρουσίαση εργασίας. Οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τα εργαλεία που διδάχθηκαν για τη διοίκηση λειτουργιών και μεταφορών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω της επαφής τους με τις επιχειρήσεις θα αντλήσουν δεδομένα και θα προτείνουν λύσεις στα στελέχη σύμφωνα με τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι φοιτητές χωρίσθηκαν σε ομάδες εργασίες και ανέλαβαν να εκπονήσουν ένα project σε διαφορετικούς κλάδους υπηρεσιών. Για την αξιολόγηση τους υποστήριξαν την εργασία τους δημόσια σύμφωνα με προκαθορισμένη δομή που τους είχε δοθεί. Για την αξιολόγηση τους λήφθηκαν υπόψη κριτήρια όπως η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα δεδομένα που συνέλεξαν, η ανάλυση των δεδομένων, τα συμπεράσματα καθώς και τα κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα τα πορίσματα της έρευνας σε πραγματικές συνθήκες.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

[1] Sussman, J. (2003) “Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών”, Εκδόσεις Σταμούλη

[2] Παπαβασιλείου, Ν. & Μπάλτας, Γ. (2003) “Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics”, Εκδόσεις Rosili

[3] Κακούρης, Α. (2013) “Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών”, Εκδόσεις Προπομπός

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

European Journal of Operational Research

Transportation Research Part C: Emerging Technologies

International Journal of Production Research

International Journal of Production Economics

Interfaces

Omega

Computers and Operations Research

Transportation Science

Computers and Industrial Engineering

 

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Συζητήσεις στη τάξη κατά ομάδες 4
Πιστωτικές Μονάδες:  4
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

1.Αναπτύσσουν  το ρόλο που διαδραματίζει η εταιρική επικοινωνία στη  επιχειρησιακή στρατηγική και στη διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και εικόνας 

2.Διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες και βασικές προσεγγίσεις στην εταιρική επικοινωνία. 

3.Σχεδιάζουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας στις σχέσεις με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την κοινή γνώμη καθώς και στη διαχείριση αλλαγών και σε περιόδους κρίσης.  

4.Αξιολογούν την εναρμόνιση της εταιρικής εικόνας με αυτή της εταιρικής ταυτότητας   οργανισμών   

5.Εξετάζουν και να επικοινωνούν τις ηθικές διαστάσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων στις σχέσεις  του οργανισμού με τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενότητες:

-Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επικοινωνίας 

-Μορφές εταιρικής επικοινωνίας 

-Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαδικασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας

-Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (είδη μηνυμάτων, ομάδες κοινού) 

-Η αποτελεσματική επικοινωνία ως λειτουργία του Μάνατζμεντ

-Στρατηγικό σχέδιο εταιρικής επικοινωνίας  

-Εντοπισμός ακροατηρίων-στόχων, διαμόρφωση και επικοινωνία μηνύματος, επιλογή μέσων επικοινωνίας, διαδραστικότητα μεταξύ οργανισμού και διαφόρων ομάδων κοινού  

-Εταιρική ταυτότητα και εικόνα 

-Εσωτερική επικοινωνία 

-Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσιμων θεμάτων

-Επικοινωνιακή διαχείριση σε περιόδους κρίσης 

-Επικοινωνιακός σχεδιασμός προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

Ανάλυση μελετών περίπτωσης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ομαδική Εργασία (70%) που περιλαμβάνει: 

Γραπτή εργασία 

Δημόσια παρουσίαση μελέτης περίπτωσης 

 

Ατομική Εργασία (30%) 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Argenti, P. (2012), Corporate Communication (6th Edition), McGraw-Hill.

•Cornelissen, J. (2011), Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, Sage Publications, London.

•Hargie O., Turish D eds. (2009). Auditing Organizational Communication. Routledge, London.

•Van Riel C and Fombrum C. (2007). Essentials of Corporate Communication: Implementing practices of effective reputation management, Routledge, London. 

•Taylor J., and Van Every E. (2000). The Emergent Organization. Communication as its site and surface, Erlbaum, Mahwah, New Jersey. 

Άρθρα από επιλεγμένα επιστημονικά περιοδικά όπως: 

Corporate Communication: An International Journal

Harvard Business Review   

Journal of Business Communication 

Journal of Communication Management 

Journal of Promotion Management

International Journal of Strategic Communication

Management Communication Quarterly 

Public Relations Review 

 

Θεσμικό Πλαίσιο στο Επιχειρείν

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να  προσδιορίσει  την περιοχή των νομοθετικών και δεοντολογικού χαρακτήρα κανόνων και περιορισμών που προσδιορίζουν το πεδίο της λήψης αποφάσεων στο επιχειρηματικό πεδίο. Ειδικότερα επιδιώκεται οι λαμβανόμενες αποφάσεις, ιδίως όταν  εξάγονται και επαληθεύονται με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, να είναι δυνατό από πλευράς νομικής και επαγγελματικής δεοντολογίας να υλοποιηθούν.

 

 Το μάθημα αποβλέπει να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα :

-Να ανασύρουν από το σύνολο του πεδίου του δικαίου, να κατατάσσουν και να συστηματοποιούν τις νομικές ρυθμίσεις και τους θεσμούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική δράση.

 -Να εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτές προκειμένου να οργανώνουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική δραστηριότητα.

- Να εφαρμόζουν τους υπάρχοντες κανόνες ηθικής και δεοντολογίας κατά τη λήψη αποφάσεων.

 -Να σχεδιάζουν μεθοδικά τα διάφορα στάδια στα οποία αναπτύσσεται, κατά περίπτωση, η επιχειρηματική δραστηριότητα.

-Να συνθέτουν συνολικά και ολοκληρωμένα το περιβάλλον εντός του οποίου καλείται να   λειτουργήσει η επιχείρηση.

 -Να αποτιμούν τη σκοπιμότητα και το κόστος κατά περίπτωση της επιχειρηματικής δράσης.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές εισαγωγικές έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου

   Δίκαιο, Ηθική, Ήθη, Εθιμοτυπία

   Διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

   Ισχύς του Δικαίου: Έναρξη και Λήξη ισχύος, Είδη ισχύος

   Είδη και μορφές κανόνων δικαίου

   Ερμηνεία του δικαίου

   

Βασικές έννοιες επαγγελματικής ηθικής και  δεοντολογίας

   Ουσιαστικό περιεχόμενο  κανόνων ηθικής και δεοντολογίας

   Ο βαθμός δεσμευτικότητας των κανόνων δεοντολογίας

 

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

   Έννοιες Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης, Ανώνυμης Εταιρίας, Κοινοπραξίας, Συνεταιρισμού. Ιδιωτική    Κεφαλαιουχική Εταιρία

   Απόκτηση εμπορικής ιδιότητας

   Αξιόγραφα

   Έννοια της πτώχευσης και βασικές έννοιες του πτωχευτικού δικαίου

   Βιομηχανική ιδιοκτησία: Έννοιες Σήματος, Εμπορικής Επωνυμίας διακριτικού τίτλου

 

 Στοιχεία Εργατικού Δικαίου 

   Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (είδη, σύσταση, τύπος, καταγγελία, λύση)

   Εξασφαλιστικοί θεσμοί και κανόνες του εργατικού δικαίου: Σχετικές Συνταγματικές διατάξεις, δημοσίου δικαίου δεσμεύσεις

   Χρονικά όρια της εργασίας, αμοιβή της εργασίας, ελαστικότητα στην εργασία, εργατικό ατύχημα  

   Ομαδικές απολύσεις, Επιθεώρηση Εργασίας, Συλλογική σύμβαση εργασίας, συλλογικά εργασιακά δικαιώματα 

 

Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου

   Διοικητική Πράξη, Διοικητική Σύμβαση, Δημόσια Επιχείρηση, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Διοικητικά όργανα, αρμοδιότητα, θεμελιώδεις αρχές, αιτιολογία  και ανάκληση διοικητικών πράξεων, θεμελιώδη στοιχεία Διοικητικής Δικονομίας (ένδικα μέσα) 

   Στάση της Διοίκησης έναντι των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων έναντι της Διοίκησης

   Σχέση επένδυσης: κανόνες και θεσμοί διευκολυντικοί των επενδύσεων, Διαιτησία

   Κανόνες και θεσμοί ενισχυτικοί της επιχειρηματικής δραστηριότητας

 

Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   Θεμελιώδη δικαιώματα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα

   Ενωσιακές ρυθμίσεις και θεσμοί ενισχυτικοί της επιχειρηματικής δραστηριότητας

   Κανόνες και αρχές του ενωσιακού δικαίου σχετικοί με τον Ανταγωνισμό

 

Στοιχεία  για το ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και μεταφορά του στην εθνική έννομη τάξη

 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ηλεκτρονικές Συμβάσεις

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει: 

θεωρητική και  πρακτική ενότητα  με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης– 50%

•Εκπόνηση γραπτής εργασίας (ατομικής) - 30%

•Επίλυση προβλημάτων με την μορφή περιπτώσεων εφαρμογής και υποβολή των σπουδαστών σε προφορική δοκιμασία με σχετικές ερωτήσεις και με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας τους επί της θεωρητικής και πρακτικής ύλης του μαθήματος, στην διάρκεια των παραδόσεων. – 20%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Στράνης, Δ. (2010), Το Δημόσιο Δίκαιο στο Εργατικό Δίκαιο του 21ου αιώνα – Ιδιωτικό ή και Δημόσιο δίκαιο, Εκδ.Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/νικη.

Ληξουριώτης, Ι. (2013), Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Νομική Βιβλιοθήκη.

Κοϊμτζόγλου, Ι. (2005), Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Πλιάκος, Α. (2006), Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.

Καρύδης, Γ. (2004), Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, Εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλα.

Βάρκα-Αδάμη, Α. (2009), Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Ντάνος, Α. -  Μπούσλη, Ε. (2009), Εμπορικό Δίκαιο, Εκδ. Δηρός.

Βελέντζας, Ι. (2008), Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, 17η εκδ., Εκδ. Π.Ν.Σάκκουλας.

Μάρκου, Ι. (2004), Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου Ι, Εκδ. Π.Ν.Σάκκουλας.

Χρυσανθάκης, Χ. (2006), Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Εκδ.Νομική Βιβλιοθήκη.

Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2015), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Εκδ.Νομική Βιβλιοθήκη, Α΄τομ., Νομική Βιβλιοθήκη. 

 Ε. Αλεξανδρίδου (2010),Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσ/νικη. 

 Ι. Ιγγλεζάκης (2009), Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσ/νικη. 

Twomey, D., Jennings M. (2011), Business Law. Principles for today’s legal environment, 3rd ed., South-Western Cengage Learning.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Νομική Βιβλιοθήκη

 

Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3, Ασκήσεις Πράξης/Εργαστήριο/Workshops 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

•Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα στοιχεία του μίγματος επικοινωνίας σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

•Να αναπτύσσουν αποτελεσματικές στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης για τα διάφορα τμήματα καταναλωτών στα οποία απευθύνεται το κάθε πρόγραμμα επικοινωνίας.

•Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική βοηθάει στo χτίσιμο δυνατών επωνυμιών. 

•Να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας και τα δυνατά και αδύναμά του σημεία. 

•Να αναπτύσσουν δικά τους σχέδια ολοκληρωμένης επικοινωνίας που να χρησιμοποιούν όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ αλλά και τις νέες τάσεις στο μάρκετινγκ. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Εβδομάδα

Θέματα Διάλεξης

1η

 

 • Εισαγωγικά-Διοικητικές Λεπτομέρειες του μαθήματος.
 • Η Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Βασικές Αρχές Επικοινωνίας

2η

 

 • Το Μείγμα Προβολής/ Προώθησης & τα συστατικά του στοιχεία

ü  Διαφήμιση

   • Σχεδιασμός Διαφημιστικού Προγράμματος
   • Διαφημιστικοί Στόχοι
   • Δημιουργική Στρατηγική

3η

 

 • Το Μείγμα Προβολής/ Προώθησης & τα συστατικά του στοιχεία

ü  Προώθηση Πωλήσεων

ü  Δημόσιες Σχέσεις (Μάρκετινγκ)

ü  Άμεσο Μάρκετινγκ/ Διαδραστικό Μάρκετινγκ

ü  Προσωπική Πώληση

4η

 

 • Η Έννοια της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ
 • Η Διαδικασία του Σχεδιασμού της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ

5η

 

 • Η Διαδικασία του Σχεδιασμού της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (συνέχεια)

6η

 

 • Νεότερες Μορφές Επικοινωνίας Μάρκετινγκ
 • Η Επικοινωνία Μάρκετινγκ στα Κοινωνικά Δίκτυα

7η

 

 • Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communication)
 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ

8η

 

 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (συνέχεια)

9η

 

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή & Επικοινωνία Μάρκετινγκ
 • Η επίδραση της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ στο Κοινό-Στόχος

10η

 

 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική

11η

 

 • Επικοινωνία & Σύμβολα
 • Αρχές Σημειωτικής

12η

 

 • Παρουσιάσεις Εργασιών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Περιγραφή Εργασίας

Στην εργασία οι φοιτητές/τριες θα σχηματίσουν Ομάδες και θα διαμορφώσουν μία Εκστρατεία Επικοινωνίας Μάρκετινγκ που θα αναφέρεται σε ένα επώνυμο προϊόν/υπηρεσία της δικής τους επιλογής. 

Για τους σκοπούς της εργασίας, οι φοιτητές θα σχηματίσουν Ομάδες (Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 4 άτομα) και στη συνέχεια θα σχηματίσουν Ομίλους (ο κάθε Όμιλος θα περιλαμβάνει 2 Ομάδες). 

Οι Ομάδες που βρίσκονται στον ίδιο Όμιλο θα πρέπει να αναπτύξουν εκστρατείες για το ίδιο ακριβώς επώνυμο προϊόν/ υπηρεσία. Η επιλογή αυτού θα γίνει με συνεννόηση μεταξύ των Ομάδων του ίδιου Ομίλου.

Η Εκστρατεία μπορεί και πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα Εργαλεία Επικοινωνίας Μάρκετινγκ (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, άμεσο μάρκετινγκ, κ.ό.κ.), θα πρέπει να απευθύνεται σε προσδιορισμένο Κοινό-Στόχος (Target Audience) και να έχει συγκεκριμένους Στόχους Επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν από τους φοιτητές ενδεικτικά μηνύματα που θα περιλαμβάνονται στην Εκστρατεία (π.χ. τηλεοπτική διαφήμιση, προωθητικό υλικό, σελίδα στα social media κ.ό.κ.). Οι προτάσεις που θα κάνει η κάθε Ομάδα για την Εκστρατεία θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες.

Στην τελευταία διάλεξη, η κάθε Ομάδα θα παρουσιάσει την Εκστρατεία που προτείνει. Το κοινό θα επιλέξει την καλύτερη παρουσίαση από κάθε Όμιλο με ψηφοφορία.

Την ημέρα της εξέτασης, η κάθε Ομάδα θα παραδώσει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή το αρχείο της παρουσίασής της. Στο αρχείο θα πρέπει να περιλαμβάνονται (α) οι διαφάνειες της παρουσίασης, (β) επεξηγηματικές σημειώσεις (speaker notes) κάτω από κάθε διαφάνεια.

Η αξιολόγηση της εργασίας θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

•Περιεχόμενο & Τεκμηρίωση

•Πρωτοτυπία & Δημιουργικότητα

•Οργάνωση & Συντονισμός της Ομάδας κατά την παρουσίαση

 

Ειδικό Βάρος

Ατομική/ Ομαδική

Διάρκεια

Παράδοση

Παρουσίαση

100%

Ομαδική (4 άτομα)

20 λεπτά

12η Διάλεξη

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Belch, G.E. & Belch, M. A. (2011). Διαφήμιση και Προώθηση, Εκδόσεις Τζιόλα.

•Belch, G.E. & Belch, M. A. (2014). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, McGraw Hill Co

•Shimp, T. (2008). Advertising, Promotion, and other aspects of Integrated Marketing Communications, Harcourt.

•Schultz, D.E, and Kitchen, P.J. (2000). Communicating Globally: An Integrated Marketing Approach, Palgrave-Macmillan.

•Kitchen, P. J. and de Pelsmacker, P. (2005). Integrated Marketing Communications: A Primer, Routledge 

•Rossiter, J.R. and Bellman, S. (2005). Marketing Communications, Pearson Education Australia.