Στεργίου Κωσταντίνος

 

Βιογραφικό Σημείωμα:

Προσωπική σελίδα:  

Email:

  stergiou(at)teipir.gr
Μαθήματα:
  1. Σχεδίαση Μηχανολογικών Κατασκευών με Η/Υ (CAD)
  2.  Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)
  3. Σχεδιασμός Κατασκευών
Γραφείο:

Γ034

 Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω 122 44

Τηλ. Γραφείου:

 +30 (210) 538-1298

Ώρες Υποδοχής σπουδαστών:  Τρίτη 12-14, Πέμπτη 14-16