Δημήτριος Τσελές

 

Βιογραφικό Σημείωμα:

Προσωπική σελίδα:  webpage

Email:

  dtsel (at) teipir (dot) gr
Μαθήματα:
  1. CAD/CAM
  2. Συστήματα Συλλογής Δεδομένων
  3. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων
Γραφείο:   ΖΑ114 - Ζ κτίριο - Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω 122 44
Τηλ. Γραφείου:

 +30 (210) 538-1200

Ώρες Υποδοχής σπουδαστών:

 Πέμπτη 12.00-14.00