Καμινάρης Σταύρος

 

Βιογραφικό Σημείωμα:

Προσωπική σελίδα:  www

Email:

 skamin(at) teipir (dot) gr
Μαθήματα:
  1. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (ΕΗΕ Ι)
  2. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ιi (ΕΗΕ ΙΙ)
  3. Έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  4. Συστήματα Αποφάσεων
  5. Ηλεκτρικό Σχέδιο με τη βοήθεια Η/Υ
  6. Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών έργων  
Γραφείο:

Κτίριο Β, αιθ. Β122 - Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω 122 44

Τηλ. Γραφείου:

 +30 (210) 538-1574

Ώρες Υποδοχής σπουδαστών:

Τρίτη 12:00-15:00

Πέμπτη 12:00-15:00