Μαλατέστας Παντελής

 

Βιογραφικό Σημείωμα:

Προσωπική σελίδα:  www

Email:

 pmal (at) teipir (dot) gr
Μαθήματα:
  1.  Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ι
  2.  Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ
  3. Ηλεκτρική κίνηση
  4. Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 

Γραφείο: Κτίριο Β, αιθ. Β023A - Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω 122 44
Τηλ. Γραφείου:

 +30 (210) 538-1416

Ώρες Υποδοχής σπουδαστών:

 Δευτέρα 09:00-11:00

Πέμπτη 09:00-11:00