Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 12:31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (έως και 16/2/2016)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.), προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υπότροφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και εργαστηριακού έργου του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 34 παρ. 16 του ν. 4115/2013 (24/Α΄) και τροποποιήθηκε με το αρ. 95 του ν. 4310/2014 (258/Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 08-02-2016 έως και 16-02-2016.

Τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teipir.gr (προκηρύξεις), όπως και στην Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (τηλ.:210 5381215), στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω. 

Σχετικά Αρχεία