Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 08:55

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 26-6-2015 έως και 25-07-2015)

Δείτε επισυναπτόμενο