Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2015 15:11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.1335/2-6-2015: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Δείτε Επισυναπτόμενο