Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 09:47

Προμήθεια Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού ΤΕΙ Πειραιά μέσω του ΠΕΠ Ατττικής

Επαναληπτικός Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συντετμημένες Ημερομηνίες με τίτλο:

«Προμήθεια Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού ΤΕΙ Πειραιά μέσω του ΠΕΠ Ατττικής»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο PDF