Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014 14:18

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α,Β,Γ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α,Β,Γ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.450,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%)

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α,Β,Γ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

18.450,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%) από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ