Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 14:03

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (εώς και 20/03/2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) μετά από τις εισηγήσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων, προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και εργαστηριακού έργου των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 34 παρ. 16 του ν. 4115/2013 (24/Α΄) και τροποποιήθηκε με το αρ. 95 του ν. 4310/2014 (258/Α΄).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 16-3-2015 έως 20-3-2015.

Τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teipir.gr (προκηρύξεις), όπως και στις Γραμματείες των  Τμημάτων, στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.

Σχετικά Αρχεία: