Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2015 11:42

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (εώς και 12/03/2015)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.), προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα γνωστικά αντικείμενα «Οργάνωση και Διοίκηση

Επιχειρήσεων – Ανθρωπιστικές Επιστήμες» και «Προγραμματισμός Η/Υ σε γλώσσες από το Visual Studio.Net», στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 34 παρ. 16 του ν. 4115/2013 (24/Α΄) και μετά από την εισήγηση της συνέλευσης του τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 09-03-2015 έως 12-03-2015.

 

Σχετικά έντυπα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teipir.gr (προκηρύξεις), όπως και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.210-5381101), στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.

Σχετικά Αρχεία: