Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2015 15:13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (εώς και 16/01/2015)

Oι αιτήσεις των υποψηφίων με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. από 9-1-2015 έως και 16-1-2015.

 Σχετικά Αρχεία: