Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014 09:06

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (από 9-12-2014 έως και 7-1-2015)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.). 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές Μέθοδοι και Πειραματικοί Σχεδιασμοί». 

Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ:341710

 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από 9-12-2014 έως και 7-1-2015.