Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 09:30

Νέα καταληκτική ημερομηνία ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τους διαγωνισμούς με αριθμ. 3564/4-11-2014 και 3565/4-11-2014

Η καταληκτική ημερομηνία ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τους διαγωνισμούς με αριθμ. 3564/4-11-2014 και 3565/4-11-2014 μεταφέρεται την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 13.00μ.μ.