Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 09:11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (έως και 21/11/2014)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 15.

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 (14-11-2014) έως και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 (21-11-2014)

Δείτε τα παρακάτω συνημμένα