Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014 10:10

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (έως 13-11-2014)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

* Θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροσυστήματα, Αισθητήρια και ηλεκτρονικά κυκλώματα προσαρμογής και ανάγνωσης».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει. 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ από 15-10-2014 έως 13-11-2014.

Δείτε τα παρακάτω συνημμένα