Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014 09:57

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ