Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 14:34

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας/Ψύξης Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)»

Δείτε επισυναπτόμενο