Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014 00:57

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.2750/28.7.2014)

Δείτε σχετικό επισυναπτόμενο