Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 14:33

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (έως και 1/8/2014)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών & Διοίκησης και Οικονομίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1404/83 «δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 163/2002 και τις εισηγήσεις των συνελεύσεων των τμημάτων σχετικά με τις ανάγκες στο αναφερόμενο προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και 1 Αυγούστου 2014.

Συμπλήρωση της Αίτησης εδώ. 

Δείτε παρακάτω τo σχετικό αρχείο.