Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014 14:31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (έως και 1/8/2014)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 34 παρ. 16 του ν. 4115/2013 (24/Α΄)

Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και 1 Αυγούστου 2014.

Συμπλήρωση της Αίτησης εδώ. 

Δείτε παρακάτω τo σχετικό αρχείο.