Δευτέρα, 07 Ιουλίου 2014 10:30

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (εως 04-08-2014)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από 05-07-2014 έως και 04-08-2014)

Δείτε τα παρακάτω συνημμένα