Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 09:58

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (εως 16-6-2014)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από 17-05-2014 έως και 16-06-2014)

Δείτε τα παρακάτω συνημμένα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΙΤΗΣΗ