Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 10:20

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με την Διακήρυξη με αριθμό 1017/17.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠ46914Υ-ΨΜΗ) για την καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά

Δείτε σχετικό επισυναπτόμενο