Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014 12:13

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με την Διακήρυξη με αριθμό 657/26.02.2014 για την εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία Κυλικείου