Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 13:39

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Κυλικείου

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης - εκμετάλλευσης του κεντρικού κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου 

καθώς και των παραρτημάτων, στο κτίριο Δ΄ της ΣΔΟ, στο κτίριο Β΄ της ΣΤΕΦ και στο ισόγειο του Ζ΄ κτιρίου.