Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 00:11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (7-2-2014 έως 17-2-2014)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών & Διοίκησης και Οικονομίας, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2013 – 14, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 «δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 163/2002 και τις εισηγήσεις των συνελεύσεων των τμημάτων, σχετικά με τις ανάγκες στο αναφερόμενο προσωπικό.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία.