Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 15:35

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πλήρωση των παρακάτω δέκα (10) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

Α. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συντήρηση Ξύλου - Ξυλόγλυπτου».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7929

Β. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1.ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Ακτινολογία-Μαγνητική

Τομογραφία».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7930

2.ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική φυσική Ακτινοθεραπείας».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7931»

 

3.ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργαστηριακή Αι ματολογία-Παθοφυσιολογία Διατήρησης Ερυθροκυττάρου και Αιμοδοσία».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7932

4.ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Παιδιατρική με έμφαση στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη και Παιδιών με Ψυχικές Διαταραχές».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7933

Γ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητήρες, Διατάξεις Μετρήσεων με Εφαρμογές στη Ναυτική Τεχνολογία».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7935

Δ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ Τεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7936

2.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανωσιακή Κουλτούρα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»:APP7938

Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση Διεπιφάνειας Ηλεκτρονικών Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας - Ψηφιακή Προεκτύπωση».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7939

2.ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών- Εκτυπώσεις - Έντυπη Συσκευασία».

Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: APP7940