Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2018 11:31

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εργαστηριακών Αναλωσίμων – Υλικού Εκπαίδευσης

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – υλικού εκπαίδευσης για τις ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής