Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 12:38

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3493/22.11.2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3493/22.11.2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με την Διακήρυξη με αριθμό 3493/22.11.2013 για την Προμήθεια Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού ΤΕΙ Πειραιά μέσω του ΠΕΠ Αττικής