Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 12:49

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

 Α)     ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 1)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

   ΤΟΜΕΑΣ Ι ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΑ

 

-Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση υλικού και υλισμικού ασύρματα διαδικτυωμένων ενσωματωμένων συστημάτων». 

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3869

 

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετρήσεις με χρήση αναλυτικών μεθόδων Πυρηνικής Φυσικής και νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση». 

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3879

 

2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές τους στα Συστήματα Ελέγχου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας».

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3881

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Εφαρμογές τους στα Συστήματα Ήχου και στα Πολύπλοκα Συστήματα (Complex Systems)».

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3883

 

 

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροηλεκτρονικές και Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις: Κατασκευή, Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός και Έλεγχος Ποιότητας».

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3885

 

3)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

  ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου».

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3886

 

4)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Θερμικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Ημιαγωγικών Διατάξεων».

      Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3887

 

Β)    ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ & MARKETING

 

-Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων».

      Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3888

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες:

1.από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ. 2105381311 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω

2.από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ. 2105381225 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω

3.από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ. 2105381110 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω

4.από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών  του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ. 2105381227 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω

5.από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ. 2105381101 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις).

      

 Η προκήρυξη  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1301/Γ΄/13-12-2017.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ