Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 11:04

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των Κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β Κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) «Συντήρηση Τουαλετών (WC) των Κτηρίων Α, Β Ισογείου και Β Κτηρίου 1ου Ορόφου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ .Τ.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.047,52€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π .Α. 24%)