Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 11:32

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αδειοδότηση ανθοπωλείων στη διαδικασία προσφοράς ανθέων στις τελετές καθομολογήσεων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για ένα έτος