Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 12:46

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFID) ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ
 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
Τηλ: 210 5381118