Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 14:53

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων έως 23-10-2013.