Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 13:06

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Ανακατασκευή της Αίθουσας Β029 για τις ανάγκες της ΣΤΕΦ του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Ανακατασκευή της Αίθουσας Β029 για τις ανάγκες της ΣΤΕΦ του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)