Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 14:56

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (έως και 12 Ιουνίου 2017)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών & Διοίκησης και Οικονομίας, για το διδακτικό έτος 2017 – 2018 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 12 Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των αντίστοιχων τμημάτων.