Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 08:04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.) σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων έως 23 Σεπτεμβρίου 2013